Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0


Structura instituției și domeniile de activitate

Motto – „Oamenii sunt grija noastră

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6  realizează la nivelul sectorului 6 măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 își propune să ofere servicii sociale bazate pe nevoile comunității la standarde înalte de calitate, cu professionalism și implicare. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 își propune să-și mențină poziția de top ca și furnizor de servicii sociale pe care a câștigat-o în ultimii 18 ani.

Află mai multe

În domeniul protecției copilului şi a familiei Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, se propun şi se aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu handicap.

Află mai multe

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 se  preocupă îndeaproape de situația categoriilor defavorizate, realizând cu precădere proiecte pentru prevenirea situațiilor de risc, din dorința de a dezvolta pentru și împreună cu beneficiarii servicii sociale care să răspundă punctual și în mod personalizat fiecărui cetățean.

Categorii de beneficiari: Persoanele vârstnice cu domiciliul stabil în Sectorul 6 sunt persoane care au împlinit vârsta legală de pensionare.

În condițiile în care peste 35% din populația sectorului este la vârsta pensiei, asigurarea unui mediu de viață adecvat și benefic, care nu doar previne apariţia unor boli, ci și încurajează un stil de viaţă sănătos, care încurajează îmbătrânirea activă, este principiul serviciilor oferite persoanelor vârstnice prin serviciile sociale dedicate acestei categorii de beneficiari.

Află mai multe

În domeniul protecției persoanelor cu handicap, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 asigură respectarea drepturilor acestora prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap conform prevederilor Legii nr. 448/2006.

Categoriile de beneficiari sunt adulţii şi copiii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 6, precum și persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap.

Află mai multe

În domeniul prevenirii și marginalizării sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 se implică activ și acordă asistenţă socială și consiliere pentru depășirea situațiilor de criză, persoanelor/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială cu domiciliul legal situat pe raza Sectorului 6.

Categorii de beneficiari:

  • persoane adulte/familii aflate în situaţii de dificultate;
  • persoane adulte fără adăpost;
  • persoane adulte/familii aparţinând minorităţilor naţionale;
  • persoane adulte cu handicap sau invaliditate;
  • tineri care părăsesc sistemul instituţional;
  • persoane victime ale violenţei în familie.

Află mai multe

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Proiectele DGASPC Sector 6

Magazinul caritabil SocialXChange

Centrul  ”Sfântul Nectarie”

Banca locală de alimente

Banca locală de alimente


© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA