Complexul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilitati “Istru”

Complexul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilitati “Istru” este destinat copiilor cu dizabilităţi neuropsihice şi/sau asociate, aflaţi în plasament, separaţi temporar sau definitiv de familie. Complexul asigură fiecărui copil rezident primire şi găzduire, întreţinere şi îngrijire zilnică într-un cadru de viaţă cât mai asemănător celui din familie, asistenţă medicală generală, adaptată permanent nevoilor individuale ale copilului, educaţie pentru sănătate, pentru întretinere şi aplicarea deprinderilor igienice ce ţin de propria persoană şi mediul de viaţă, un climat afectiv favorabil dezvoltării personalităţii complexe a copilului cu nevoi speciale, stimularea capacităţii de comunicare în funcţie de gradul de handicap al copiilor, prin crearea unui climat de respect reciproc, desfăşurarea şi participarea la programe sportive, culturale, artistice, religioase, activităţi de grup şi programe individuale pentru fiecare copil.

Complexul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilitati “Istru” cuprinde:

  • Căsuța Istru 4
  • Căsuța Istru 6

Ameliorarea situaţiei persoanelor cu handicap constituie o prioritate pentru administraţia sectorului 6. O categorie aparte o reprezintă copiii cu dizabilităţi, care au şanse mari de a se recupera, de a se dezvolta şi de a se descurca singuri în viaţă, dacă beneficiază de sprijin profesionist, un mediu social cât mai apropiat de cel familial si un spati privat adecvat care sa raspunda nevoilor acestora.

Ca urmare a parteneriatului dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Fundaţia Hope and Homes for Children România, în anul 2014 au fost deschise doua case de tip familial, destinate minorilor cu dizabilităţi.

Acestea au apărut în urma procesului de închidere a Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi „Sfântul Andrei” si a presupus implementarea unui program de prevenire a separării copilului de familie, care să preîntâmpine  intrarea unor noi copii în instituţie.

Sunt unităti de tip rezidential destinate copiilor cu dizabilități aflați în plasament, cu o capacitate de 24 de locuri (câte 12 în fiecare casă). Căsuțele au drept misiune asigurarea accesului copiilor pe perioadă determinată (în cazul în care este posibilă integrarea – reintegrarea copilului / tânărului în familia naturală sau lărgită) și nedeterminată la: găzduire, îngrijire, supraveghere medicală permanentă, sprijin emoțional, consiliere, reabilitare, educație, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă în vederea creșterii nivelului de autonomie personală.

Cantina:

Formulare

Date de contact

Email: casuteistru@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA