Complexul de servicii sociale - Căsuțe de tip familial ,,Acasă”

Complexul de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial ,,Acasă” este structurat în 3 căsuțe, Căsuța nr. 1 (a băieților), Căsuța nr. 2 (a fetelor), Căsuța nr. 3 (mixtă de acomodare).

Căsuțele oferă servicii de găzduire, îngrijire, educație, socializare, dezvoltare afectivă, integrare familială și socială, orientare profesională, sprijin emoțional și consiliere pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Rolul lor este de conviețuire într-un mediu cât mai apropiat de cel familial în care copii și tineri își dezvoltă abilitățile proprii. Într-o astfel de căsuță se pot găzdui maximum 12 copii, care prin autogospodărire sub supravegherea personalului de specialitate, își dezvoltă noi deprinderi de viață fiind o componentă importantă a dezvoltării copilului/tânărului în pregătirea lui pentru viața adultă, învățând să gătească, să calce/spele rufe, să facă curat, să-și organizeze și să își gestioneze lucrurile personale.

Beneficiari vezi detalii

Măsura de protecție specială plasament pentru aceștia este stabilită / instituită în urma hotărârii emise de către Comisia pentru Protecția Copilului sau a Sentinței Civile emisă de către Instanța Judecătorească
Beneficiarii măsurii de protecție specială  plasament în cadrul  Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial ,,Acasă” sunt:

 • minori separați (temporar sau definitiv de părinții lor) ca urmare a stabilirii  în condițiile legii a măsurii de protecție plasament;
 • tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție socială;
 • minori ai căror părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești
 • minori ai căror părinți li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești,
 • minori ai căror părinți sunt puși sub interdicție,
 • minori ai căror părinți sunt declarați morți sau dispăruți prin hotărâre judecătorească, când nu a putut fi instituită tutela;
 • minori abuzați sau neglijați;
 • minori ce provin din familii care se confruntă cu probleme financiare
 • minori  care, în vederea protejării intereselor lor nu pot fi lăsați în grija părinților lor din motive neimputabile acestora;

Servicii vezi detalii

Complexul de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial ,,Acasă” oferă următoarele servicii

 • cazare și hrană pentru o perioadă nedeterminată a minorilor / tinerilor  aflați în găzduire;
 • inserție/reinserţia socială a minorilor/ tinerilor  aflați în găzduire;
 • servicii igienico-sanitare personalizate în funcție de nevoile și de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari;
 • educație și pregătire în vederea integrării / reintegrării familiale și / sau socio-profesionale
 • consiliere vocațională;
 • menținerea stării de sănătate, asistență medical și îngrijire la nevoie ;
 • protecție și asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor;
 • accesul la educație, activități sportive, informare și cultură;
 • recuperarea prin activităţi cu elemente de terapeutie ocupațională;
 • pregătire pentru integrare/reintegrarea în sistemul educaţional;
 • educație informală și nonformală, în vederea asimilării cunoștințelor și a deprinderilor necesare integrării sociale;
 • socializare și dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;
 • un climat favorabil dezvoltării personalității;
 • activități de grup și programe individualizate personalizate în funcție de nevoile și de caracteristicile fiecărui beneficiar;
 • intervenție de specialitate ( consiliere psihologică, consiliere social și consiliere educațională);
 • posibilități de petrecere a timpului liber- ofera condițiile și materialele necesare pentru derularea activităților recreative și de socializare
 •  organizează și facilitează participarea beneficiarilor la cel puțin o excursie pe an sau cel puțin o tabără anuală;
 • pază și securitate.

Activitățile desfășurate cu și pentru copiii din Complex sunt: vezi detalii

 • activități educaționale  (școlarizare, studiu și pregătirea temelor, participarea la activității extraculiculare, participarea la ședințele cu părinții) ;
 • activități de dezvoltare de deprinderi de viață independentă (noțiuni de igienă personală, implicarea în activități cotidiene: curățenie, servirea mesei, gestionarea bugetului, orientarea vocațională și profesională) ;
 • activități de socializare (consiliere socială ,consiliere psihologică, dezvoltarea / consolidarea abilităților de integrare în societate, participarea la diverse evenimente sociale, vizite, sărbători, aniversări) ;
 • activități de timp liber (activități artistice și sportive în Centru, ateliere cu elemente de terapie ocupațională, vizionarea de programe TV, excursii, tabere).

Capacitatea Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial ,,Acasă” este de 36 locuri.

Legislație vezi detalii

Legislația de referință în baza căreia funcționează Complexul:

 • Hotărârea H.C.L 119/18.04.2019 privind preluarea serviciului ;
 • Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare;
 • Ordinul 25/2019 privind Standardele minime obligatorii privind centrul de tip rezidențial;
 • Ordinul nr. 286/2006 privind Normele metodologice privind întocmirea planului de servicii și a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecție
 • Ordinul nr. 288/2006 privind standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului;

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA