Asociaţia “Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual”- FOCUS

Denumirea Asociației/ONG-ului

ASOCIAŢIA “CENTRUL ROMÂN PENTRU COPII DISPARUŢI ŞI EXPLOATAŢI SEXUAL” – FOCUS

Scurtă descriere a asociației/organizației:

Asociaţia “Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual”- FOCUS s-a constituit în ianuarie 2007 ca  persoană juridică româna de drept privat, non-guvernamentală, non-profit, având ca scop principal iniţierea de demersuri în vederea prevenirii şi soluţionării cazurilor referitoare la copiii dispăruţi, răpiţi sau traficaţi în vederea exploatării sexuale.

Centrul a devenit operaţional pe data de 25 mai 2007, după semnarea Protocolului de Colaborare cu Inspectoratul General al Poliţiei Romîne. În perioada 2008-2009 FOCUS a semnat Protocoale de Colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Direcţiile Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Afilierea la organizaţii internaţionale:

 • ICMEC (International Center for Missing and Exploited Children)
 • MCE (Missing Children Europe)
 • INHOPE (Asociatia Internationala a Internet Hotline-urilor)

Afilierea la organizatii naţionale:

 • membru al Federaţiei ONG-urilor active în domeniul protecţiei copilului (FONPC)
 • membru fondator al Federaţiei VOLUM – Federaţia organizaţiilor care sprijină dezvoltarea voluntariatului în România.

Misiunea noastră:

 • din mai 2009, operăm în România numărul european de urgenţă pentru dispariţii de copii 116000, număr apelabil gratuit 24/24ore, 7/7 zile.
 • intervenim alături de autorităţi în soluţionarea cazurilor de dispariţie sau exploatare sexuală a copiilor prin:
  • call-center-ul la care se primesc şi se instrumentează sesizările având ca obiect dispariţia sau exploatarea sexuală a copiilor;
  • reţeaua de voluntari care distribuie fluturaşi şi afişe cuprinzând fotografiile şi semnalmentele copiilor dispăruţi.
 • acordăm susţinere şi asistenţă de specialitate victimelor/familiilor copiilor dispăruţi sau exploataţi sexual, prin consiliere realizată atât telefonic cât şi direct.
 • contribuim la prevenirea dispariţiilor şi exploatării sexuale prin:
  • programe de prevenire a dispariţiilor, răpirilor, traficului, exploatării sexuale a copiilor şi pornografiei infantile pe internet;
  • programe de protecţie a copiilor împotriva pornografiei pe internet;
  • sensibilizarea publicului, părinţilor, profesorilor şi copiilor, prin campanii cu privire la protejarea copiilor împotriva răpirilor, dispariţiilor, exploatării sexuale.
 • promovăm modificarea/adaptarea cadrului legal existent, în vederea îmbunătăţirii măsurilor de protecţie a copilului împotriva acestor fenomene.
 • constituim o baza de date la nivel naţional asupra acestor problematici, importantă pentru determinarea dimensiunilor reale, a cauzelor acestor fenomene dar şi pentru implementarea de programe de prevenire.

Descrierea proiectelor prezentate în targ

Proiect 1 – Operarea liniei de urgenţă pentru dispariţii de copii – 116000

Problema/nevoia pe care o va rezolva proiectul:
Nevoia căreia i se adresează proiectul este aceea de a continua să punem la dispoziția beneficiarilor noștri serviciile descrise în prezentarea organizaţiei, în așa fel încât sesizarea dispariției copiilor, căutarea și găsirea acestora să se realizeze în cel mai scurt timp posibil iar copiii și familiile acestora să beneficieze de serviciile de care au nevoie, pe perioada căutării dar și după identificarea copiilor.
Potrivit statisticilor oficiale ale Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), anual se înregistrează la nivel național un număr de aproximativ 3000 de sesizări referitoare la dispariția unor copii. Marea majoritate a acestor cazuri sunt plecările voluntare de la domiciliu (fie din familie, fie din centrele de plasament), în cadrul acestei categorii existând o pondere semnificativă a plecărilor repetate ale acelorași copii. Cuantificând, din totalul de cazuri pe care FOCUS le-a instrumentat până în prezent, numai 33% sunt cazuri de copii aflați la prima sesizare a dispariției,  în timp ce 20% sunt copii cu 1-3 sesizări de dispariție, 16,4% dintre copii au între 4 și 10 sesizări de dispariție, iar 9% figurează cu mai mult de 10 sesizări de dispariție; pentru 376 de cazuri nu există informații legate de acest aspect.

In actualul context socio-economic, se contată o adâncire a problemelor semnalate în instrumentarea cazurilor de copii dispăruți dar și creșterea numărului de cazuri de plecări voluntare de acasă, dat fiind că, în special adolescenții, ajung tot mai des în situația disperată de a nu găsi altă soluție (sau servicii de sprijin) la lipsurile materiale, financiare și emotionale din propriile familii, fapt confirmat de creșterea continuă în statistica FOCUS a procentului de dispariții la grupa de vârstă 16-18 ani, de la 25% în 2010, la 26% în 2011 și 28% în 2012. Părinții, care ar trebui să aibă resursele pentru asigurarea unui mediu corespunzător de creștere și educare a copiilor ori acces la servicii și prestații care să contribuie la acest lucru sunt din ce în ce mai mult copleșiți de problemele generate de sărăcie dar și de eficiența redusă a intervenției serviciilor sociale.

În strânsă legătură, subliniem în mod deosebit faptul că odată ajuns în stradă, singur și lipsit de orice sprijin, copilul este expus riscului de abuz fizic, psihic ori emoţional, de la înfometare, îmbolnăviri până la exploatare sexuală, exploatare prin muncă și trafic de ființe umane. Riscul ca formele cele mai grave de abuz și exploatare să apară sunt direct proporționale cu numărul de recidive înregistrate de copilul respectiv în plecările de la domiciliu; această recidivă apare tot mai frecvent deoarece nu există o intervenție sistematică a autorităților publice/ serviciilor sociale de a investiga îndeajuns de detaliat și serios cauzele și consecințele fiecărei plecări, pentru planificarea unei intervenții în familie menită să reducă sau elimine recidivele.

Obiective:
Consolidarea capacitatii Centrului de instrumentare a cazurilor de disparitii de copii sesizate la linia europeana de urgenta 116000.
Activitati principale:

 • preluarea în regim non-stop a apelurilor primite pe linia europeană de urgenţă 116000 şi tratarea lor conform metodologiei de lucru a call-center-ului Centrului în funcție de tipologia apelului (în principal: sesizare de dispariție, mărturie din partea populației pe un caz mediatizat de Centru, solicitare de consiliere din partea părinților pentru prevenirea dispariției copilului, solicitare de informații despre organizație sau fenomen);
 • instrumentarea cazurilor de dispariții de copii preluate de call-center prin activități alternative de căutare a copiilor agreate cu poliția, consilierea și susținerea familiei pe perioada căutării copiilor, monitorizare post-găsire pentru identificarea serviciilor de suport necesare familiei în vederea prevenirii recidivei.

 

Proiect 2 – Safernet Hotline – un internet mai sigur pentru copii

Dezvoltat de Centrul Român pentru Copii Dispăruţi si Exploataţi Sexual – FOCUS, Hotline-ul Safernet.ro este un punct civil de contact, care primeşte şi gestionează sesizările referitoare la materiale de pe internet, având caracter ilegal sau dăunător copiilor.

Hotline-ul operează în baza unui protocol de colaborare cu Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu Autoritatea Naţionala pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, precum şi cu Direcţia pentru Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Obiective hotline-ului sunt:

 • raportează materiale şi activităţi ilegale şi periculoase prezente la nivelul internetului, în vederea reducerii circulaţiei acestora.
 • colectează, înregistrează şi direcţionează către instituţiile abilitate sesizările vizând posibila implicare a copiilor în acte/materiale cu caracter obscen sau pornografic;
 • organizează şi gestionează baza de date în care sunt înregistrate raportările referitoare la conţinutul ilegal sau dăunător raportat;
 • informează utilizatorii de internet asupra scopului hotline-ului şi modalitatea în care acesta poate fi contactat. Prezintă explicit diferenţa dintre activitatea hotline-ului şi activităţile altor autorităţi publice şi informează utilizatorii de existenţa de căi alternative de a raporta conţinuturi ilegale.
 • rezolvă rapid plângerile primite, în acord cu metodologia de lucru elaborată în cooperare cu autorităţile responsabile.
 • comunică activ cu alţi membri ai reţelei în vederea identificării conţinutului ilegal.
 • participă activ la întâlnirile reţelelor naţionale şi europene şi contribuie la discuţiile acestora pentru a îmbunătăţi continuu activitatea hotline-ului.
 • cooperează cu alţi actori relevanţi (ex.: asociații de internet, provideri de internet, autorităţi legale, media) din ţară şi din Europa.

Activitati Hotline:

Pentru ca utilizatorii Internetului să poată accesa informaţiile necesare unei raportări pertinente a fost creat site-ul www.safernet.ro care detaliază modalităţile de raportare (formular electronic, telefon, fax, mail, adresă postală) şi, în plus, informează publicul asupra unor structuri internaţionale cu acelaşi domeniu de activitate oferind date privind practici internaţionale în domeniu, statistici, glosar de termeni etc.

De la înfiinţarea Hotline-ului şi până în prezent, s-au primit peste 4000 de raportări, cu o rată de creştere substanţiala în fiecare an. În anul 2013, Safernet.ro a primit un număr total de 1.300 de sesizări, cu aproximativ 35% mare mare decât în 2012 şi cu aproape 138% mai mare decât în 2011. De asemenea, şi numărul de sesizări valide privind materiale referitoare la pornografie infantilă online a crescut cu peste 30% faţă de 2012 şi cu aproape 240% faţă de 2011.

În ceea ce priveşte conţinuturile raportate la Safernet.ro anul trecut, 87% dintre sesizările valide sunt legate de cazuri de pornografie infantilă online, 10% de reţele sociale şi 3% de materiale de pornografie adultă accesibile minorilor. Statisticile privind originea site-urilor şi materialelor sesizate arată că 36% din conţinutul raportat este găzduit în România, 24% în Canada, 13% în SUA, 9% în Olanda şi restul în ţări precum Rusia, Ucraina, Franţa şi altele. De asemenea, din totalul de sesizări primite de Safernet.ro în 2013, aproximativ 58% au fost redirecţionate către un alt hotline membru INHOPE (Asociaţia Internaţională a Hotline-urilor de pe Internet), 30% au fost trimise Poliţiei Române, 9% către proprietarii conţinuturilor şi 3% către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001