"DEVIN” - deprinderi de viață independentă pentru adolescenții cu dizabilități din Sectorul 6

"DEVIN - deprinderi de viață independentă pentru adolescenții cu dizabilități din Sectorul 6” este un nou program pilot, inițiat de specialistii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în scopul integrării sociale a tinerilor cu dizabilități.

Cu vârste între 14 și 18 ani, persoanele cu dizabilități din comunitate au participat azi, 8 mai 2024, la prima sesiune a acestui proiect, cu rol de informare și consolidare a deprinderilor necesare trecerii la viața de adult.

Beneficiarii Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Împreună”, alături de părinți sau alți reprezentanți legali, au aflat, în cadrul discuțiilor cu specialiștii, lucruri importante despre activitățile la care urmează să participe și care au rolul de a le asigura, pe mai departe, continuitatea acordării serviciilor și susținerea în noua etapă a vieții.

Întâlnirea a avut loc în incinta Centrului de Zi pentru persoane Adulte cu Dizabilități, fiind susținută de specialiști care activează în domeniul recuperării copiilor, dar și a adulților cu dizabilități.

Este prima serie a acestor întâlniri care vor fi organizate periodic în cadrul proiectului ”DEVIN” și care urmăresc integrarea socială a adolescenților cu dizabilități prin efortul concertat al specialiștilor, familiei, dar și al membrilor comunității Sectorului 6.

Unic în România, proiectul oferă copiilor cu dizabilități aflați în evidența DGASPC 6, cu vârste cuprinse între 14-18 ani, un program personalizat, care va răspunde punctual nevoilor lor individuale:

  • Activități de informare și consiliere socială;
  • Activități de abilitare și reabilitare funcţională;
  • Activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;
  • Activități de integrare și participare socială și civică.

Copiii cu dizabilități au un enorm potenţial personal şi social, iar, la fel ca adulţii, ei se confruntă cu dificultăţi complexe, care se schimbă în mod accelerat – consideră inițiatorii acestui program.

Copiii sunt încurajaţi să devină agenţi ai schimbării propriei lor vieţi, intervenind asupra celor patru domenii de dezvoltare: personală, interpersonală, fizică şi pentru sănătate. Educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă facilitează implicarea şi participarea copiilor la formarea propriei lor personalităţi, la luarea deciziilor referitoare la problemele ce-i afectează, la adoptarea unor comportamente responsabile de prevenire şi depăşire a riscurilor care le pot influenţa sănătatea fizică, psihică şi socială.

Cu perseverență și sprijin din partea tuturor, adolescenții cu dizabilități vor primi acces la informații, acumulare de cunoştinţe, deprinderi şi aptitudini ce le vor permite să ducă o viaţă sigură, sănătoasă şi responsabilă ca persoane autonome şi membri cu drepturi depline ai comunității.

Înapoi

Data publicării: 8 mai 2024

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA