Centrul de zi ”Împreună” din Sectorul 6 – eforturi comune de recuperare și integrare a copiilor cu dizabilități

Pentru copiii cu dizabilități din Sectorul 6 și părinții acestora, un centru de zi aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 oferă șansa la o viață normală și un viitor mai bun.

Cei care trec pragul Centrului de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități ”Împreună” sunt întâmpinați de un personal calificat și dotări performante care, alături de tehnicile și metodologia aflate la dispoziție, asigură beneficiarilor sprijinul de care aceștia au atâta nevoie.

Pachetul de servicii este orientat spre integrarea școlară și socială, creșterea capacităților copilului și ale părinților de a depăși situațiile dificile ce ar putea conduce la excluziune și chiar destrămarea familiei:

  • terapie psihologică (individuală și de grup);
  • logopedie;
  • terapie psihopedagogică;
  • terapie educaţională;
  • stimulare senzorială;
  • kinetoterapie;
  • consiliere părinţi (individuală și de grup).

Activitățile educative specializate și și individualizate, jocul, ședințele de stimulare a funcțiilor fizice și mentale, sfaturile utile oferite părinților, precum și monitorizarea evoluției copilului asigură noi perspective de dezvoltare și contribuie la menținerea relațiilor armonioase în interiorul familiei.

Printre beneficii se numără: integrarea în școală și grupul de prieteni, depășirea barierelor de comunicare, dezvoltarea abilităților de socializare, încrederea în forțele proprii și acceptarea din partea celorlalți.

Echipa multidisciplinară a centrului cuprinde specialiști precum: psiholog, psihopedagog, educator, logoped, kinetoterapeut și asistent social.

Pentru copiii nedeplasabili, o parte dintre servicii pot fi oferite la domiciliu, prin intermediul echipei mobile.

Așa cum sugerează și denumirea, centrul pune accent pe lucrul în echipă, copilul, părintele și specialistul urmând să lucreze împreună, fiecare cu rolul și importanța lui specifică în procesul de recuperare.

Cu o capacitate de 62 de locuri și peste 100 de beneficiari anual, centrul se adresează copiilor din Sectorul 6, cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani, care au deficiențe de tip neuropsihomotoriu, cu un diagnostic medical, cu sau fară certificat de încadrare în grad de handicap.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina web a instituției sau să ne apelați la numărul de telefon 021.9970, disponibil zilnic în intervalul orar 08.00 – 20.00.

Înapoi

Data publicării: 12 iun 2024

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA