Sesiunea de înscriere a copiilor, în creșele din subordinea DGASPC Sector 6, pentru anul școlar 2024-2025

Rezultate înscriere - 14.06.2024

Rezultatele sesiunii iunie 2024 de înscriere a copiilor la Creșa Harap Alb din Sectorul 6

Rezultatele sesiunii iunie 2024 de înscriere a copiilor la Creșa Neghiniță din Sectorul 6

Rezultatele sesiunii iunie 2024 de înscriere a copiilor la Creșa Pinocchio din Sectorul 6

IMPORTANT: Data de admitere a copiilor în colectivitate este data de început a anului școlar 2024/2025, 09 septembrie 2024, conform calendarului anual stabilit prin Ordin al Ministerului Educației. Părintele/reprezentantul legal aflat în concediu pentru creșterea copilului are obligația să prezinte adeverință de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la data admiterii, sub sancțiunea pierderii locului la creșă.

Statusul ‘în așteptare’ - cererile de înscriere rămase pe lista de așteptare cărora NU le-a fost atribuit un loc la creșă, vor rămâne în baza de date a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 pe parcursul anul școlar pentru care s-a făcut înscrierea (nu se transferă dintr-un an școlar în altul). În cazul în care, pe parcursul anului, în afara sesiunii de înscriere se eliberează un loc în creșă, locul vacant va fi atribuit următorului copil de pe lista finală a dosarelor declarate eligibile, în ordinea crescătoare a listei de așteptare.  

Perioada de depunere contestații  - 14 – 20 iunie 2024, la adresa de email: office@dgaspc6.com

Regulamentul privind înscrierea/reînscrierea, acordarea/încetarea serviciilor furnizate în cadrul creșelor aflate în subordinea DGASPC Sector 6, începând cu anul şcolar 2024-2025

Situate pe raza Sectorului 6,creșele funcționează în subordinea Consiliului Local Sector 6, oferind servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani. Creșele se află în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Părinții care își reiau activitatea profesională și nu au unde lăsa copiii pe timpul zilei pot beneficia de serviciile creșelor din Sectorul 6.

Locurile disponibile pentru sesiunea de înscriere în anul școlar 2024 – 2025 sunt:

 • Creșa Pinocchio - 156 de locuri;
 • Creșa Neghiniță - 201 de locuri;
 • Creșa Harap Alb - 236 de locuri;

Atenție! Numărul de locuri disponibile poate fi modificat în urma contestațiilor.

Pentru anul școlar 2024-2025 încrierea copiilor în creșele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 se va face exclusiv online, accesând platforma crese6.ro .

Calendar

Etapa II – Sesiunea de înscriere – dedicată copiilor care nu au frecventat creşa, nou veniți, cu vârste cuprinse între 1 şi 3 ani:

 • 27 mai, ora 08:00 – 07 iunie 2024, ora 23:59
 • Afișarea rezultatelor pe site-ul asistentasociala6.ro: 14 iunie 2024, ora 14 :00
 • Perioada de depunere contestații  - 14 – 20 iunie 2024, la adresa de email: office@dgaspc6.com

Înscrierea copiilor de vârstă antepreșcolară în creșă se face în fiecare an, pentru următorul an școlar (data de admitere a copiilor în colectivitate este data de început a anului școlar 2024/2025, 09 septembrie 2024, conform calendarului anual stabilit prin Ordin al Ministerului Educației), după expirarea sesiunii de reînscriere, doar în perioada stabilită conform calendarului anual, exclusiv online utilizând platforma online crese6.ro .

 • Depunerea dosarelor de înscriere se adresează copiilor care nu au mai frecventat creșa și care nu au împlinit  vârsta de 3 ani (la începutul anului școlar pentru care se face înscrierea).
 • Părintele/reprezentantul legal al copilului poate depune o singură cerere de înscriere a copilului la o singură creșă.
 • În situația în care copilul cu vârstă antepreșcolară înscris la creșă împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa creșa respectivă până la finalizarea anului școlar.
 • Cererile de înscriere nu se vor putea depune/înregistra după închiderea sesiunii de înscriere stabilită conform calendarului anual.
 • Contestațiile nu se vor putea depune/înregistra după închiderea sesiunii de depunere contestații stabilită conform calendarului anual.

Documente necesare

Pentru înscrierea copilului la creșă se depun următoarele documente obligatorii:

 1. cererea de înscriere
  - formular online (se completează în platforma crese6.ro , în perioada de înscrieri)
 2. certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 3. documentul de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal;
 4. certificatul de căsătorie al părinților, dacă este cazul;
 5. hotărârea judecătorească a sentinței definitive privind desfacerea casătoriei prin divorț, certificat de divorț, dacă este cazul;
 6. certificatul de deces sau decizia judecătorească privind declararea decesului a unuia dintre părinți/reprezentanți legali, dacă este cazul;
 7. hotărârea/sentința de plasament sau încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;
 1. adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali, cu mențiunea că aceasta are o valabilitate de 30 de zile de la data emiterii;

  SAU, după caz:
 1. decizia de suspendare a contractului de muncă, eliberată de angajator SAU decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, pentru părinții care se află în concediu de creştere şi îngrijire copil;
 2. adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de către părinți/reprezentanți legali la forma de zi, în situația în care nu au loc de muncă;
 3. adeverință de la ALOFM pentru părintele/reprezentantul legal care are calitatea de șomer și se află în căutarea unui loc de muncă;
 4. în cazul părinților care realizează venituri din activități independente, aceștia vor furniza documente doveditoare sau declarație pe propria răspundere, DGASPC Sector 6 putând efectua verificări la instituțiile abilitate;

Toate documentele ce alcătuiesc dosarul de înscriere al copilului se înregistrează pe platforma online în format pdf. sau jpg.

CRITERII DE DEPARTAJARE A DOSARELOR

 • Cererile de înscriere, depuse în perioada stabilită în calendarul anual sunt declarate eligibile  pentru participarea în sesiunea de admitere după verificarea documentelor din dosarul de înscriere.
 • În situația în care într-o creșă numărul cererilor de înscriere a copiilor este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, criterii de departajare.

Criteriile de departajare, aplicate pentru fiecare cerere de înscriere în creșă, în vederea întocmirii listei dosarelor admise, sunt:

 • Domiciliul stabil al părinților/reprezentanților legali în Sectorul 6 (dovedit prin actul de identitate).
  NOTĂ: Viza de reședință nu constituie prioritate la admiterea în creșă.
  Cererile de înscriere înregistrate ale părinților/reprezentanților legali ai copiilor cu domiciliul sau reședința în alte sectoare/localități vor fi analizate DOAR dacă rămân  locuri vacante în creșă.
 • Data depunerii cererii de înscriere în creșă.
  IMPORTANT: Data de admitere a copiilor în colectivitate este data de început a anului școlar 2024/2025, 09 septembrie 2024, conform calendarului anual stabilit prin Ordin al Ministerului Educației. Părintele/reprezentantul legal aflat în concediu pentru creșterea copilului are obligația să prezinte adeverință de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la data admiterii, sub sancțiunea pierderii locului la creșă
 • Cazurile sociale – sunt prioritare

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA