Locuiești în Sectorul 6? Și tu poți fi asistent personal profesionist!

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia.

Persoana care dorește să se ateste ca asistent personal profesionist pentru persoane cu dizabilități în Sectorul 6 trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • are domiciliul legal în Sectorul 6;
 • nu este soț/soție sau rudă în linie dreaptă a persoanei cu dizabilități pe care dorește să o îngrijească;
 • a absolvit învățământului general obligatoriu de 10 clase;
 • deține un certificat de calificare sau certificat de competențe profesionale ca asistent personal profesionist emis de un furnizor acreditat de formare profesională.

Pentru obținerea atestatului de asistent personal profesionist al persoanei cu dizabilități în Sectorul 6, doritorii care îndeplinesc condițiile de mai sus vor adresa o cerere de atestare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Modul de redactare a cererii de atestare și documentația necesară în vederea atestării pot fi găsite pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Procedura de atestare constă din următorii pași:

 • Personalul de specialitate din cadrul Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap, preia cererile și actele doveditoare depuse la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  în scopul obținerii atestatului de asistent personal profesionist și certifică conformitatea cu originalul a documentelor.
 • Evaluarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist este realizată în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii solicitantului, la sediul propriu și la domiciliul persoanei, de un asistent social, un psiholog şi un medic, specialiști ai Serviciului Evaluare Complexă Persoanei Adulte cu Handicap.
 • După evaluare, dosarele instrumentate de către specialiștii Serviciului Evaluare Complexă Persoanei Adulte cu Handicap se înaintează Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap, care este îndreptățită, conform legii, să emită acest atestat.

Asistentul personal profesionist se bucură de următoarele beneficii:

 • salariul de bază stabilit potrivit dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • un spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică și condiții de muncă deosebite în care își desfășoară activitatea;
 • decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare și masă, în cazul în care deplasarea se face în interesul adultului cu handicap grav sau accentuat, în condițiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
 • alte sporuri în funcție de persoana/persoanele aflate în îngrijire;
 • transport urban gratuit, în condițiile prevăzute în Legea nr. 448/2006, art. 23.

De asemenea, pentru fiecare adult cu handicap aflat în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist se acordă o alocație lunară de îngrijire reprezentând cheltuieli lunare de locuit, hrană și echipament, astfel:

 • 1,2 din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoana adultă cu handicap accentuat;
 • 1,5 din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, pentru persoana adultă cu handicap grav."

Alte precizări

 • Activitatea persoanelor atestate ca asistent personal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă pe perioada corespunzătoare valabilităţii atestatului şi în condiţii specifice privind munca la domiciliu.
 • Contractul individual de muncă al asistentului personal profesionist se încheie cu Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.
 • Contractul individual de muncă începe să îşi producă efectele la data emiterii dispoziţiei care stabileşte măsura de protecţie a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la adresa de email office@dgaspc6.com, sau la numărul de telefon 021.9970, disponibil zilnic în intervalul orar 08.00 – 20.00.

Înapoi

Data publicării: 11 iun 2024

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA