Sesiunea de reînscriere la creșele din Sectorul 6 se deschide pe 20 mai 2024, ora 08:00

În atenția părinților și reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele Neghiniță, Pinocchio, Harap Alb din Sectorul 6. Aveți un copil cu vârstă antepreșcolară și doriți să-l reînscrieți la creșă pentru noul an școlar 2024-2025?
Aici veți găsi toate informațiile necesare despre acest proces.

Sectorul 6 dispune de patru creșe: Neghiniță, Pinocchio, Harap Alb și Îngerașii. Acestea sunt situate pe raza Sectorului 6 și oferă servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani.

Procedura de Reînscriere

Procedura de reînscriere pentru copiii care au frecventat creșa în anul anterior, și care au vârsta mai mică de 3 ani (la începutul anului școlar pentru care se face reînscrierea), constă în depunerea online a cererii de reînscriere în platforma crese6.ro Acest lucru se poate realiza în perioada 20 mai, ora 08:00 – 23 mai 2024, ora 23.59. Afișarea rezultatelor va avea loc pe 24 mai, ora 14:00, pe site-ul www.asistentasociala6.ro, iar perioada de depunere a contestațiilor va fi între 24 și 25 mai.

Documentele Necesare

Pentru înscrierea copilului la creșă se depun următoarele documente obligatorii:

 1. cererea de înscriere
  - formular online (se completează în platforma crese6.ro , în perioada de înscrieri)
 2. certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 3. documentul de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal;
 4. certificatul de căsătorie al părinților, dacă este cazul;
 5. hotărârea judecătorească a sentinței definitive privind desfacerea casătoriei prin divorț, certificat de divorț, dacă este cazul;
 6. certificatul de deces sau decizia judecătorească privind declararea decesului a unuia dintre părinți/reprezentanți legali, dacă este cazul;
 7. hotărârea/sentința de plasament sau încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;
 1. adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali, cu mențiunea că aceasta are o valabilitate de 30 de zile de la data emiterii;

  SAU, după caz:
 1. decizia de suspendare a contractului de muncă, eliberată de angajator SAU decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, pentru părinții care se află în concediu de creştere şi îngrijire copil;
 2. adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de către părinți/reprezentanți legali la forma de zi, în situația în care nu au loc de muncă;
 3. adeverință de la ALOFM pentru părintele/reprezentantul legal care are calitatea de șomer și se află în căutarea unui loc de muncă;
 4. în cazul părinților care realizează venituri din activități independente, aceștia vor furniza documente doveditoare sau declarație pe propria răspundere, DGASPC Sector 6 putând efectua verificări la instituțiile abilitate;

Important

La creșa Îngerașii, nu se organizează sesiune de reînscriere; copiii admiși în luna martie 2024 sunt reînscriși din oficiu.

În acest proces, sunt câteva aspecte imporatnte de care ar trebui să țineți cont:

 • Pentru reînscrierea copilului, trebuie să accesați platforma online crese6.ro și să urmați pașii. Platforma este deschisă doar în perioada de reînscriere, stabilită conform calendarului anual. După acest moment, nu veți mai putea depune cereri.
 • Nu uitați să furnizați toate documentele necesare, altfel reînscrierea nu va fi posibilă.
 • Asigurați-vă că documentele sunt conforme și în termen de valabilitate
 • Documentele ce alcătuiesc dosarul de înscriere al copilului se înregistrează pe platforma online crese6.ro în format pdf. sau jpg.
 • Așadar, părinți din Sectorul 6, pregătiți-vă pentru procesul de reînscriere a copiilor în creșe, pentru anul școlar 2024-2025!

Înapoi

Data publicării: 19 mai 2024

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA