Calendarul de reînscriere/înscriere a copiilor în creșele din subordinea DGASPC Sector 6, pentru anul școlar 2024-2025

Situate pe raza Sectorului 6, creșele Neghiniță, Pinocchio, Harap Alb și Îngerașii funcționează în subordinea Consiliului Local Sector 6, oferind servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani. Acestea se află în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Părinții care își reiau activitatea profesională și nu au unde lăsa copiii pe timpul zilei pot beneficia de serviciile celor patru creșe, care dispun în total de 1135 de locuri, după cum urmează:

 • Creșa Pinocchio, situată în Aleea Compozitorilor nr. 20, are o capacitate maximă de 270 de locuri;
 • Creșa Neghiniță, situată în Aleea Crăiești nr. 1, are o capacitate maximă de 390 de locuri;
 • Creșa Harap-Alb, situată în Str. Estacadei nr. 13, are o capacitate maximă de 340 de locuri;
 • Creșa Îngerașii, situată în Aleea Rușețu nr. 6A, are o capacitate maximă de 135 de locuri.

La creșa Îngerașii, nu se organizează sesiune de reînscriere; copiii admiși în luna martie 2024 sunt reînscriși din oficiu.

Pentru anul școlar 2024-2025, reînscrierea/înscrierea copiilor în creșele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 se va realiza exclusiv online, accesând platforma crese6.ro, conform următorului calendar:

Etapa I:

 • Perioada de reînscriere (înregistrarea dosarelor copiilor care au frecventat creșa în anul școlar anterior):
  20 mai, ora 08:00 – 23 mai 2024, ora 23.59
 • Afișarea rezultatelor pe site-ul www.asistentasociala6.ro:
  24 mai 2024, ora 14 :00
 • Perioada de depunere contestații 
  24 – 25 mai 2024

Etapa II:

 • Perioada de înscriere (înregistrarea dosarelor) pentru copii nou veniți :
  27 mai, ora 08:00 – 07 iunie 2024, ora 23:59
 • Afișarea rezultatelor pe site-ul www.asistentasociala6.ro:
  14 iunie 2024, ora 14:00
 • Perioada de depunere contestații:
  14 iunie – 20 iunie 2024

Admiterea copiilor de vârsta antepreșcolară în creșă se face în limita locurilor disponibile rămase la sfârșitul sesiunii de reînscriere.

Pentru reînscrierea/înscrierea copilului la creșă se depun următoarele documente obligatorii:

 1. cererea de înscriere
  - formular online (se completează în platforma crese6.ro , în perioada de înscrieri)
 2. certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită reînscrierea/înscrierea;
 3. documentul de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal;
 4. certificatul de căsătorie al părinților, dacă este cazul;
 5. hotărârea judecătorească a sentinței definitive privind desfacerea casătoriei prin divorț, certificat de divorț, dacă este cazul;
 6. certificatul de deces sau decizia judecătorească privind declararea decesului a unuia dintre părinți/reprezentanți legali, dacă este cazul;
 7. hotărârea/sentința de plasament sau încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;
 8. adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali, cu mențiunea că aceasta are o valabilitate de 30 de zile de la data emiterii;
 9. decizia de suspendare a contractului de muncă, eliberată de angajator SAU decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creştere şi îngrijire copil;
 10. adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de către părinți/reprezentanți legali la forma de zi, în situația în care nu au loc de muncă, dacă este cazul;
 11. adeverință de la ALOFM pentru părintele/reprezentantul legal care are calitatea de șomer și se află în căutarea unui loc de muncă, dacă este cazul;
 12. în cazul părinților care realizează venituri din activități independente, aceștia vor furniza documente doveditoare sau declarație pe propria răspundere, DGASPC Sector 6 putând efectua verificări la instituțiile abilitate;

Înapoi

Data publicării: 9 mai 2024

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA