Clubul Seniorilor Sector 6 – un centru unde vârstnicii se simt ca acasă

Tendința generală de îmbătrânire a populației afectează și comunitatea Sectorului 6, acolo unde persoanele de vârsta a treia ocupă un procent de 23% din totalul cetățenilor. Astfel, conform Institutului Național de Statistică, la sfârșitul anului 2019 în Sectorul 6 erau înregistrați 395.311 locuitori, dintre care 89.917 pensionari.

La începutul anului 2023 a fost redeschis Clubul Seniorilor Sector 6, cu două sedii:

 • Clubul Seniorilor I.L.Caragiale (capacitate 100 locuri), situat în Bucureşti, Bd. 1 Mai nr. 15, sector 6.
 • Clubul Seniorilor Mihail Sadoveanu (capacitate 50 locuri), situat în Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 73, bl.C12, parter, sector 6.

În noiembrie 2023 a mai fost deschisă o structură de acest tip:

 • Clubul Seniorilor Stela Popescu – (capacitate 50 locuri) situat în Bucureşti, Calea Crângaşi nr. 44, bloc 9, parter, sector 6.

La începutul anului 2024 se va deschide un nou sediu:

 • Clubul Seniorilor Iulia Haşdeu (capacitate 100 locuri), situat în Bucureşti, Şos. Virtuţii nr.3, sector 6.

Servicii oferite la Clubul Seniorilor Sector 6

 • Activităţi cultural-educative: teatru, audiţii muzicale, spectacole, excursii, festivităţi, serbări, expoziţii, aniversări;
 • Activităţi cultural – religioase: invitarea unor reprezentanţi ai Bisericii, care să abordeze subiecte religioase, care să răspundă la întrebările vârstnicilor şi care să ofere servicii religioase specifice.
 • Activităţi de petrecere a timpului liber şi loisir (artterapie, muzicoterapie-cor, jocuri de societate (șah, table, rummy, Go)
 • Asigurarea unor programe de ergoterapie, respectiv terapie prin mişcare (atelier de lucru manual, pictură, ceramică, confecţionat obiecte decor, tricotat),
 • Programe de stimulare mentală (programe care să prevină apariţia deteriorărilor mentale specifice vârstei înaintate);
 • Servicii comunitare si asistenţă în rezolvarea problemelor administrative şi consiliere socială;
 • Servicii de asistenţă psiho-socială, incluzând consilierea psihologică, medierea conflictelor familiale, medierea relaţiilor cu persoane din comunitate şi facilitarea accesului la serviciile oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
 • Sesiuni de discuţii pe diverse teme (cu profesionişti din domenii precum: ştiinţă, homepatie, terapii alternative, cultură, literatură, consiliere juridică, psihologie, sfaturi medicale etc); activităţi informative (citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programelor la radio sau TV);
 • Acţiuni de informare a comunităţii locale cu privire la efectele îmbătrânirii şi posibilităţile de optimizare ale acesteia – promovarea conceptului de “îmbătrânire activă”;
 • Activităţi de voluntariat pentru motivare, animare şi mobilizare a persoanelor vârstnice;

Alte servicii sociale oferite persoanelor în vârstă din Sectorul 6

Peste 3000 de persoane vârstnice din Sectorul 6 primesc anual servicii sociale specifice, cu rol de abilitare, reintegrare socială și îmbunătățire a stării fizice și psihice.

Prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vârstnicii din comunitate sunt informați și consiliați pe probleme sociale, familiale sau juridice și sunt acompaniați în demersul de accesare a unor drepturi sau sunt sprijiniți pentru a depăși probleme de natură medicală sau financiară.

Pentru cei care nu se pot îngriji singuri și nu dispun de sprijin din partea familiei, instituția acordă servicii de tip rezidențial sau de îngrijire la domiciliu.

Programul ”Mișcare pentru sănătate”, inaugurat în anul 2021, a reușit să atragă peste 750 de persoane vârstnice din comunitate pentru a practica  gimnastică, exerciții fizice la aparate, dans, plimbare și alte activități recreative și de socializare în marile parcuri ale sectorului. S-a reușit astfel îmbunătățirea stării de sănătate și integrarea socială a unui număr însemnat de vârstnici din Sectorul 6.

Pentru vârstnici mai oferim: cursuri gratuite de folosire a calculatorului, de Yoga, Corul Seniorilor Sector 6 etc.

Înapoi

Data publicării: 29 nov 2023

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA