Un Centru de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități va fi construit în cartierul Brâncuși

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Elaborarea documentației necesare pentru construirea și darea în folosință a Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Constantin Brâncuși” din Sectorul 6 este în curs de finalizare.

Centrul va integra anual un număr de 90 de persoane adulte cu handicap locomotor sau neuromotor din Sectorul 6, alături de familiile lor, care vor beneficia de servicii specializate .

Serviciile de recuperare oferă persoanelor care suferă de diverse dizabilități oportunitatea de a-și îmbunătăți starea fizică și emoțională prin dobandirea unor tehnici utile și creative, ce pot fi introduse în rutina zilnică, menite să le crească gradul de autonomie.

Activitățile au rolul de a încuraja socializarea și de a-i acompania în construirea și consolidarea încrederii în sine, cu influențe pozitive asupra abilităților cognitive și psihice: atenție, memorie și limbaj.

Prin gama de servicii oferite, centrul va facilita recuperarea fizică a beneficiarilor direcți, sporind astfel gradul de autonomie al acestora și favorizând reintegrare lor socială și economică. Activitățile de terapie ocupațională, suport emoțional și consiliere psiho-socio-medicală vor avea ca scop prevenirea excluderii din comunitate și elaborarea împreună cu beneficiarii (direcți și indirecți) a unor strategii și tehnici de cultivare a calității vieții.

Grupul țintă al proiectului este format din persoane din comunitate care au suferit traumatisme, intervenții chirurgicale, accidente vasculare cerebrale sau afecțiuni reumatismale, careastfel vor avea la dispoziție un spațiu specializat pentru recuperare.

Centrul, care se va construi în Drumul Taberei, va pune la dispoziția beneficiarilor săi următoarele tipuri de servicii:

  • Kinetoterapie;
  • Fizioterapie;
  • Masajul terapeutic;
  • Terapie ocupațională;
  • Terapie neurofeedback;
  • Consiliere psihologică și socială;
  • Echipa mobilă, care va asista la domiciliu persoanele cu dizabilități netransportabile;
  • Informare și consiliere pentru aparținători.

În cadrul lucrărilor de construcție și dotare a noului centru va fi amenajată în spațiul exterior și o grădină senzorială, cu rol în activitățile de recuperare și terapie.

Impactul pe termen lung al proiectului constă în dezvoltarea rețelei de servicii integrate dedicate adulților cu dizabilități prin extinderea și modernizarea infrastructurii, dotărilor și tehnicilor de intervenție specializată în comunitatea Sectorului 6.

Proiectul ”Construire Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Constantin Brâncuși” beneficiază de fonduri nerambursabile prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în valoare de 3.342.334.,39 lei fără TVA, în timp ce contribuția Autorității Locale Sector 6, este de 2.434.542,15 lei fără TVA.

Proiectul având ca beneficiar Direcția Generală de Asistență Socială și Proteția Copilului Sector 6, debutează la începutul acestui an și se derulează pe o perioadă de 26 de luni. Obiectivul este construcția, dotarea, înființarea și asigurarea funcționării unui centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.

Proiectul este în conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în  Sectorul 6 al Municipiului București, 2019-2023, obiectivul general II – Protecția copiilor și adulților cu dizabilități, obiectiv specific – susținerea integrării sociale a adultului cu dizabilități, care prevede dezvoltarea serviciilor în vederea implementării planului de abilitare/reabilitare pentru adulții cu dizabilități.

Înapoi

Data publicării: 28 iun 2024

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA