Reînscrierea/admiterea la creșe pentru anul 2023/2024

Rezultate înscriere - 30.06.2023

Rezultatele sesiunii iunie 2023 de înscriere a copiilor la Creșa Harap Alb din Sectorul 6

Rezultatele sesiunii iunie 2023 de înscriere a copiilor la Creșa Neghiniță din Sectorul 6

Rezultatele sesiunii iunie 2023 de înscriere a copiilor la Creșa Pinocchio din Sectorul 6

Descriere statusuri liste

 • Admis – veți fi contactat de un reprezentant al creșei înainte de începerea anului școlar 2023/2024 pentru pregăritea documentelor și transmiterea informațiilor necesare la intrarea  în colectivitate.
 • Admis în așteptare - data de întrare a copilului dvs în creșa (pentru care ați optat) este după data de 01 ianuarie 2024, acesta va fi admis în limita locurilor disponibile la data pentru care ați optat să aduceți copilul în creșă.
 • În așteptare - cererilor de înscriere rămase pe lista de așteptare  NU le-a fost atribuit un loc la creșă și vor rămâne în baza de date a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. În cazul în care, pe parcursul anului, în afara sesiunii de înscriere se eliberează un loc în creșă, locul vacant va fi atribuit următorului copil în ordinea crescătoare a listei de așteptare. 
 • Respins – conform HCL Sector 6 nr.78 alineatul 8– documentele solicitate în notificare (atât scrisă, transmisă pe email cât și telefonică) NU au fost transmise în termenul specificat, părinții/reprezentanții legali putând depune o nouă cerere în următoarea sesiune de înscriere.

Admiterea la creșă se face în limita locurilor disponibile și conform criterilor de prioritate și departajare a dosarelor conform capitolului V din HCL Sector 6 nr.78/2023

În Sectorul 6, prichindeii au la dispoziție 1000 de locuri la creșele de stat

Situate pe raza Sectorului 6, Creșele Neghiniță, Pinochio și Harap Alb funcționează în subordinea Consiliului Local Sector 6, oferind servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani. Creșele se află în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Părinții care își reiau activitatea profesională și nu au unde lăsa copiii pe timpul zilei pot beneficia de serviciile celor 3 creșe, care dispun în total de 1000 de locuri, după cum urmează:

 • Creșa Pinocchio, situată în Aleea Compozitorilor nr. 20, capacitate maximă 270 de locuri;
 • Creșa Neghiniță, situată în Aleea Crăiești nr. 1, capacitate maximă 390 de locuri;
 • Creșa Harap Alb, situată în Str. Estacadei nr. 13,  capacitate maximă de 340 de locuri;

Regulamentul privind înscriere/reînscrierea, acordarea și încetarea serviciilor furnizate în cadrul celor 3 creșe, aprobat prin Hotărârea  nr. 78, din 27 aprilie 2023, a Consiliului Local Sector 6, prevede următoarele etape:

 • Etapa I: Perioada de reînscriere – pentru copiii care au frecventat creșa în anul școlar anterior
  Calendar Etapa I
  • 23 – 30 mai 2023 – înscrierea copiilor
  • 31 mai 2023, ora 12.00 – afișarea rezultatelor
 • Etapa II: Perioada de înscriere - pentru copii nou-veniți
  Calendar Etapa II
  • 6 – 15 iunie 2023 – înscrierea copiilor
  • 30 iunie, ora 14.00 – afișarea rezultatelor

Înscrierile/reînscrierile la cele 3 creșe se fac numai în perioadele indicate, în funcție de caz, și numai online, accesând platforma cresaonline.asistentasociala6.ro

Afișarea rezultatelor se realizează pentru fiecare dintre etape se face în această pagina.

Admiterea copiilor de vârsta antepreșcolară în creșă se face în limita locurilor disponibile rămase la sfârșitul sesiunii de reînscriere.

ETAPA I - Reînscrierea copiilor care au frecventat în anul 2022/2023 vezi detalii

Condițiile, criteriile de departajare și procedurile privind reînscrierea copiilor în cadrul celor 3 creșe au fost aprobate prin Hotărârea  nr. 78, din 27 aprilie 2023, a Consiliului Local Sector 6.

Reînscrierea la creșe (doar pentru copiii care au frecventat creșa în anul școlar anterior) se va desfășura conform următorului calendar:

  • 23 – 30 mai 2023 – reînscrierea copiilor
  • 31 mai 2023, ora 12.00 – afișarea rezultatelor

Reînscrierile la cele 3 creșe se fac numai online, accesând platforma  cresaonline.asistentasociala6.ro (pagina de reînscriere) în perioada 23 – 30 mai 2023. Cererile depuse în afara acestei perioade nu vor fi luate în considerare. Pentru a putea introduce date și documente în platformă, este necesar să vă creați un cont.

Copiii pot fi reînscriși numai la creșa pe care au frecventat-o (sau o frecventează încă) în anul educațional 2022-2023. Cererile depuse pentru reînscrierea la o altă creșă decât cea frecventată în anul anterior nu vor fi luate în considerare.

Afișarea rezultatelor se realizează pe această pagină în data de 31 mai.

Pot fi reînscriși numai copiii care nu au împlinit 3 ani la momentul începerii sesiunii de reînscriere. În situația în care copilul împlinește vârsta de 3 ani până la data de 31 august (inclusiv) , acesta poate frecventa programul centrului respectiv până la finalizarea anului școlar.

Pentru reînscrierea copilului în creșă se depun următoarele documente obligatorii, în platforma cresaonline.asistentasociala6.ro

 • cererea de reînscriere - formular online (se completează în platforma);
 • copie a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 • copie a documentului de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, emis cu cel puțin 6 luni înainte de data depunerii cererii de înscriere pentru părinții/reprezentanții legali care au viză de reședință în Sectorul 6;
 • copie a certificatului de naștere ale fraților minori antepreșcolari, dacă este cazul;
 • copie a certificatului de căsătorie al părinților, dacă este cazul;
 • copie de pe hotărârea judecătorească a sentinței definitive privind desfacerea casătoriei prin divorț, certificat de divorț, dacă este cazul;
 • copie a certificatului de deces sau deciziei judecătorești privind declararea decesului a unuia dintre părinți/reprezentanți legali, dacă este cazul;
 • copie a hotărârii/sentinței de plasament sau încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;
 • adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali, cu mențiunea că aceasta are o valabilitate de 30 de zile de la data emiterii;
 • decizia de suspendare a contractului de muncă SAU decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de cre,ctere ,ci îngrijire copil;
 • adeverință, în original, de la unitatea de învățământ frecventată de către părinți/reprezentanți legali la forma de zi, în situația în care nu au loc de muncă, dacă este cazul;
 • copie a deciziei de încadrare în grad de handicap/invaliditate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, dacă este cazul;
 • adeverință de la A.L.O.F.M. pentru părintele/reprezentantul legal care are calitatea de șomer și se află în căutarea unui loc de muncă, dacă este cazul;
 • în cazul părinților care realizează venituri din activități independente, aceștia vor furniza documente doveditoare sau declarație pe propria răspundere, D.G.A.S.P.C. Sector 6 putând efectua verificări la instituțiile abilitate;

În funcție de fiecare caz în parte, documentele menționate la punctele 2 - 14, se depun în platformă în format pdf sau jpg. Toate documentele depuse vor fi în limba română. Actele eliberate într-un alt stat vor fi redactate și traduse în limba română de către un traducător autorizat, înaintea urcării în platformă.

În cazul în care dosarul de înscriere este incomplet, solicitantului (părintele/reprezentantul legal) i se aduce la cunoștință necesitatea completării acestuia. Înregistrarea și validarea acestuia este posibilă doar dacă este realizată în perioada de reînscriere menționată mai sus.

Părinţii/reprezentanţii legali ai căror copii beneficiază de servicii în cadrul creșelor sunt obligaţi la plata unei contribuţii lunare, care reprezintă contravaloarea alocatiei de hrană în cuantum de 22 lei, stabilită la nivel national pentru serviciile de protectie a copilului. Valoarea contributiei lunare se actualizează la valoarea alocatiei de hrană ori de câte ori se actualizează actul normativ.

ETAPA  a II-a - Înscrierea la creșă vezi detalii

Condițiile, criteriile de departajare și procedurile privind înscrierea copiilor în cadrul celor 3 creșe au fost aprobate prin Hotărârea  nr. 78, din 27 aprilie 2023, a Consiliului Local Sector 6.

Înscrierea la creșe (doar pentru copiii care nu au frecventat creșa în anul școlar anterior) se va desfășura conform următorului calendar:

Etapa II (pentru copii nou-veniți în creșă)

 • 6 – 15 iunie 2023 – înscrierea copiilor
 • 30 iunie, ora 14.00 – afișarea rezultatelor

Înscrierea copiilor în creșă se face în fiecare an, pentru următorul an școlar, după expirarea sesiunii de reînscriere (Etapa I), conform calendarului menționat mai sus.
Admiterea copiilor de vârstă antepreșcolară în creșă se face în limita locurilor disponibile rămase la sfârșitul sesiunii de reînscriere.

Părintele/reprezentantul legal al copilului poate depune/înregistra o singură cerere de înscriere a copilului la o singură creșă. În cazul în care se depun mai multe cereri, pentru mai multe creșe, acestea nu vor fi luate în considerare.

Înscrierile la cele 3 creșe se fac numai online, accesând platforma  cresaonline.asistentasociala6.ro (pagina de înscriere) în perioada 6 – 15 iunie 2023.

Afișarea rezultatelor înscrierii pe această pagină în data de 30 iunie.

Cererile depuse în afara acestei perioade nu vor fi luate în considerare. Pentru a putea introduce date și documente în platformă, este necesar să vă creați un cont (doar pentru cei care nu au deja un cont creat în platformă).

Pot fi înscriși numai copiii care nu au împlinit 3 ani la momentul începerii sesiunii de înscriere. În situația în care copilul împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar 2023-2024, acesta poate frecventa programul centrului respectiv până la finalizarea anului școlar.

Pentru înscrierea copilului în creșă se depun următoarele documente obligatorii, în platforma cresaonline.asistentasociala6.ro

 • cererea de înscriere - formular online (se completează în platforma);
 • copie a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 • copie a documentului de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, emis cu cel puțin 6 luni înainte de data depunerii cererii de înscriere pentru părinții/reprezentanții legali care au viză de reședință în Sectorul 6;
 • copie a certificatului de naștere ale fraților minori antepreșcolari, dacă este cazul;
 • copie a certificatului de căsătorie al părinților, dacă este cazul;
 • copie de pe hotărârea judecătorească a sentinței definitive privind desfacerea casătoriei prin divorț, certificat de divorț, dacă este cazul;
 • copie a certificatului de deces sau deciziei judecătorești privind declararea decesului a unuia dintre părinți/reprezentanți legali, dacă este cazul;
 • copie a hotărârii/sentinței de plasament sau încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;
 • adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali, cu mențiunea că aceasta are o valabilitate de 30 de zile de la data emiterii;
 • decizia de suspendare a contractului de muncă SAU decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de cre,ctere ,ci îngrijire copil;
 • adeverință, în original, de la unitatea de învățământ frecventată de către părinți/reprezentanți legali la forma de zi, în situația în care nu au loc de muncă, dacă este cazul;
 • copie a deciziei de încadrare în grad de handicap/invaliditate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, dacă este cazul;
 • adeverință de la A.L.O.F.M. pentru părintele/reprezentantul legal care are calitatea de șomer și se află în căutarea unui loc de muncă, dacă este cazul;
 • în cazul părinților care realizează venituri din activități independente, aceștia vor furniza documente doveditoare sau declarație pe propria răspundere, D.G.A.S.P.C. Sector 6 putând efectua verificări la instituțiile abilitate;

În funcție de fiecare caz în parte, documentele menționate la punctele 2 - 14, se depun în platformă în format pdf sau jpg.Toate documentele depuse vor fi în limba română. Actele eliberate într-un alt stat vor fi redactate și traduse în limba română de către un traducător autorizat, înaintea urcării în platformă.

Dacă după analiza dosarelor de înscriere încărcate în platforma cresaonline.asistentasociala6.ro se constată că documentele depuse nu sunt conforme și în termen de valabilitate, părintele/reprezentantul legal va fi notificat prin SMS și/sau poșta electronică (email) pentru completarea dosarului. Dacă actele solicitate în notificare nu sunt transmise în termenul specificat dosarul va fi respins, părintii/reprezentantii legali putând depune o nouă cerere în următoarea sesiune de înscriere.

Părinţii/reprezentanţii legali ai căror copii beneficiază de servicii în cadrul creșelor sunt obligaţi la plata unei contribuţii lunare, care reprezintă contravaloarea alocatiei de hrană în cuantum de 22 lei, stabilită la nivel national pentru serviciile de protectie a copilului. Valoarea contributiei lunare se actualizează la valoarea alocatiei de hrană ori de câte ori se actualizează actul normativ.

 

Depunere online - cresaonline.asistentasociala6.ro

Platforma se deschide la ora 08.00 și se închide la 23.59.

Criterii de prioritate si departajare a dosarelor

1. Criteriile de prioritate generale, aplicate pentru fiecare cerere de înscriere în creșă, în vederea întocmirii listei dosarelor admise sunt:

 1. domiciliul stabil al părinților/reprezentanților legali în Sectorul 6 (dovedit prin copie după actul de identitate).
  Viza de reședință nu constituie prioritate la admiterea în creșă.
  Cererile de înscriere înregistrate ale părinților/reprezentanților legali ai copiilor cu domiciliul sau reședința în alte sectoare/localități vor fi analizate doar dacă rămân locuri vacante în creșă (inclusiv după redistribuire).
 2. cazurile sociale (se atașează ancheta socială/planul de servicii întocmit de serviciul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6).
  Sunt cazuri sociale:
  1. copilul cu dizabilități, în situația în care starea de sănătate permite accesul în creșă (recomandarea medicului/psihologic);
  2. copilul aflat sub tutela altor persoane pensionate conform legii;
  3. copilul luat în plasament în familie sau de asistent maternal profesionist;
  4. copilul aflat în situații de risc de separare de părinți (dosarele vor fi evaluate și transmise de către personalul de specialitate din cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie);
  5. copilul provenit din familie monoparentală (cu un singur părinte/reprezentant legal unic, dovedit prin certificatul de naștere al copilului sau prin certificatul de deces al unuia dintre părinți, a deciziei judecătorești privind declararea decesului a unuia dintre părinți/reprezentanți legali sau prin hotărâre judecătorească a decăderii părintelui din drepturile părintești sau alte acte justificative);
  6. copilul care beneficiază de alocație de susținere a familiei;
  7. alte situații de natură socială/medicală excepțională, stabilite în urma evaluării sociale.

2. Criterii de prioritate specifice, aplicate pentru fiecare cerere de înscriere în creșă, după aplicarea criteriilor de prioritate generale în vederea întocmirii listei dosarelor admise sunt:

 1. privind situația familiei copilului pentru care s-a înregistat cererea de înscriere
  1. copil cu frate/soră în creșa pentru care s-a făcut înscrierea;
  2. gemeni/tripleți;
 2. privind activitatea părinţilor/reprezentanţilor legali:
  1. părinții/reprezentantii legali au loc de muncă;
  2. părinte/reprezentant legal care urmează o formă de învățământ la zi (adeverință de la unitatea de învățământ unde frecventează cursurile de zi);
  3. părinte/reprezentant legal aflat în stare de invaliditate/handicap (conform certificatului de handicap/deciziei de pensionare), cu activitate, în ordinea gradelor de handicap grav sau accentuat;
  4. părinții/reprezentanții legali care nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului;
  5. părinte/reprezentant legal care este șomer în căutarea unui loc de muncă.

3. Criteriul de departajare, aplicat pentru fiecare cerere de înscriere în creșă, după aplicarea criterilor de prioritate generale și a criteriilor de prioritate specifice, în vederea întocmirii listei dosarelor admise, este data depunerii cererii de înscriere în creșă.

În situatia în care în urma efectuării înscrierilor pentru toate creșele rămân locuri disponibile la unele dintre acestea, cererile de înscriere ale copiilor cărora nu li s-a alocat un loc la creșa pentru care părintii/reprezentantii legali ai copilului au optat initial vor fi contactati telefonic prin serviciul SMS și/sau în scris prin poșta electronică cu privire la faptul că au posibilitatea de a opta și a înscrie copilul pe locurile disponibile în aceste creșe.

În cazul în care, pe parcursul anului, în afara sesiunii de înscriere se eliberează un loc în creșă, locul vacant va fi atribuit următorului copil de pe lista finală a dosarelor declarate eligibile, în ordine crescătoare a listei de așteptare.

Cererile în așteptare se vor respinge automat, la data la care copiii împlinesc vârsta de 3 ani.
În situatia în care copilul cu vârstă antepreșcolară înscris la creșă împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa creșa respectivă până la finalizarea anului școlar.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul www.asistentasociala6.ro sau să apelați la numărul de telefon 021.9970, disponibil zilnic în intervalul orar 08.00 – 20.00.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001