Biroul Comunicare

  • reprezintă legatura dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi beneficiari, oglindită în mijloacele de comunicare în masă;
  • asigură informarea cetăţenilor, privind activitatea direcţiei, prin mass media;
  • mijloceşte relaţia dintre ziarişti şi beneficiari, dintre ziarişti şi compartimentele direcţiei; dintre instituţii publice sau private şi direcţie;
  • redactează şi concepe grafic materiale informative în scopul popularizării serviciilor oferite;
  • realizează materiale video şi audio de informare/promovare a serviciilor de asistenţă socială;
  • organizează evenimente deosebite în folosul comunităţii: seminarii, spectacole, conferinţe, acţiuni caritabile;
  • gestionează şi actualizează pagina web a instituţiei;
  • gestionează poşta electronică şi răspunde la solicitările online ale cetăţenilor, în cel mai scurt timp.

Date de contact:

E-mail: office@dgaspc6.com
Website: www.asistentasociala6.ro, www.protectiacopilului6.ro
Facebook: facebook.com/dgaspc6
Instagram: instagram.com/dgaspc6
Twitter: twitter.com/dgaspc6

Util: Acreditare presa

Conform prevederilor Legii 544/ 2001, pentru informarea operativă şi corectă cu privire la activităţile desfăşurate de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, jurnaliştii şi operatorii foto-video trebuie să fie acreditaţi la Primaria Sectorului 6.

Cererea de acreditare va fi insoţită de copia după legitimaţia de presă şi se va depune la Serviciul Relaţii cu Mass-Media, Societatea Civilă, Protocol, Evenimente, din cadrul Primăriei Sectorului 6, Calea Plevnei nr. 147-149, camera 23, etaj II sau se va transmite prin e-mail: massmedia_ps6@yahoo.com  sau la numărul de fax: 021.5298.560.

Acreditarea este valabilă 1 an, putând fi reînnoită la începutul fiecărui an, în perioada comunicată de către Primăria Sectorului 6.

Pentru formular cerere de acreditare, click aici

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001