Precizări privind distribuirea produselor alimentare de la Uniunea Europeană

Total distribuire alimente - 28 iunie - 12 iulie 2016

Aleea Istru nr. 6 (Centrul pentru copii cu Dizabilități Domnita Bălașa) 

1331 persoane/2662 cutii distribuite
3418 stoc rămas

Bulevardul Uverturii nr. 81 (Cantina socială Uverturii) 

1300 persoane/2600 cutii distribuite
3480 stoc rămas

Drumul Sării nr. 2 

804 persoane/1608 cutii distribuite
1272 stoc rămas

Bulevardul Iuliu Maniu nr 101 

539 persoane/1078 cutii distribuite
1802 stoc rămas

Arhivă distribuiri

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 informează cetățenii că de marți, 28 iunie 2016, ora 08:00, va începe distribuirea produselor alimentare din cadrul Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015/2016.

Sunt așteptate să ridice ajutoarele alimentare 14.794 persoane care aparțin grupurilor țintă stabilite prin H.G. nr. 799/2014 și H.G. nr. 627/2015.

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015/2016 se va desfășura în sectorul 6 în următoarele puncte de lucru - centre de distribuire, iar acordarea ajutoarelor alimentare se va efectua  după cum urmează:

 • Aleea Istru nr. 6 (Centrul pentru copii cu Dizabilități Domnita Bălașa) – persoanele a căror nume de familie începe cu literele A, B, C, D, E, F inclusiv,
 • Bulevardul Uverturii nr. 81 (Cantina socială Uverturii) - persoanele a căror nume de familie începe cu literele G, H, I, J, K, L, M, N, O inclusiv,
 • Drumul Sării nr. 2 - persoanele a căror nume de familie începe cu literele P, R, S, Ș inclusiv,
 • Bulevardul Iuliu Maniu nr 101 - persoanele a căror nume de familie începe cu literele T, Ț, U, W, V, Z inclusiv.

Fiecare dintre persoanele beneficiare ale POAD 2015/2016 trebuie să se prezinte la centrul de distribuire aferent literei cu care începe numele de familie, în niciun caz la altul decât cel menționat mai sus, pentru a putea ridica ajutoarele care le revin de drept. Ajutoarele alimentare vor putea fi ridicate doar de către titular, care se va prezenta cu actul de identitate în original.

În cadrul POAD 2015/2016 se distribuie câte două cutii sigilate cu conținut identic, fiecare cutie reprezintă ½ din cantitatea alocată unei persoane*. O cutie va cântări aproximativ 8.8 kg și va conține următoarele:

Produs

Ambalare

Nr. ambalaje

Greutate
(Kg sau litri)

Făină albă

Pungă 1 kg

1

1,000

Mălai

Pungă 1 kg

2

2,000

Paste făinoase

Pungă 400 g

1

0,400

Ulei

Sticlă plastic 1 l

2

2,000

Zahăr

Pungă 1 kg

1

1,000

Conservă carne de vită

Cutie metalică 300 g

1

0.300

Conservă pateu de ficat de porc

Cutie metalică 200 g

1

0,200

Orez

Pungă 1 kg

1

1,000

Conservă paste de tomate

Cutie metalică 400 g

1

0,400

Fasole boabe

Pungă 500g

1

0,500

Total

 

12

8,800

*Se recomandă consumarea alimentelor potrivit stării de sănătate proprii, în scopul evitării evenimentelor de incidență a siguranței alimentare.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 pune la dispoziția cetățenilor numerele de telefon 0725.600.783 si 0725.600.839 pentru ca  persoanele îndreptățite să sune și să verifice, înainte de a se deplasa la sediu, dacă se află pe listele beneficiarilor de ajutoare alimentare și la ce sediu sunt arondați.

Programul de lucru al punctelor de distribuire este de luni până joi în intervalul orar 08:00 - 16:00 și vineri 8.00-14.00.

De asemenea, având în vedere faptul că temperaturile din această perioadă pot deveni caniculare, pentru a preveni situațiile neplăcute cauzate ce disconfortul termic, la fiecare centru de distribuire va funcționa un punct de prim ajutor ce va dispune de personal medical, climatizare, apă, etc.

Față de anul trecut sunt câteva modificări în legislația care prevede criteriile de acordare a ajutoarelor în HG 627/2015, în articolul 3 și anume:

(1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD şi care au calitatea de destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt:

 1. familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj;
 4. pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;
 5. pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;
 6. persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată,Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;
 7. persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;
 8. persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a) – g), stabilite prin dispoziţie a primarului.

(2) Persoanele care fac parte din mai multe categorii menţionate la alin. (1) beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparţin la data distribuţiei ajutoarelor.

(3) Persoanele care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare aparţin categoriilor prevăzute la alin. (1), dar nu figurează pe listele iniţiale prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), vor fi adăugate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe aceste liste, cu anexarea documentelor justificative.

(4) Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi h), menţionaţi în dispoziţia scrisă a primarului.

(5) Moştenitorii beneficiarilor înscrişi pe listele iniţiale care au decedat până la data distribuţiei ajutoarelor alimentare nu pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi până la deces.

(6) Persoanele care se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reşedinţa în străinătate sau beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private, nu beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001