Informații privind acordarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional în Sectorul 6

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 informează familiile din Sectorul 6 ai căror copii frecventează învățământul preșcolar, primar și gimnazial, că pot beneficia de tichete sociale pentru sprijin educational, conform criteriilor stabilite de OUG nr. 133/2020. Mai exact, ajutorul financiar poate fi accesat de familiile care îndeplinesc următoarele condiții:

  • Criterii specifice pentru copiii preșcolari înscriși în învățământul de stat:
  • Venitul lunar pe membru de familie este de până la 284 lei/lună (de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură – 142 x 2)
  • Frecvența regulată a copilului la grădiniță – prezență zilnică, cu excepția absențelor motivate
  • Criterii specifice pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial:
  • Venitul mediu net lunar al familiilor din care provin, în luna iulie, să fie de maxim – 1.115 lei;
  • Copilul este înscris în învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi;

La stabilirea veniturilor familiilor se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează, inclusiv indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți, acordate în condițiile legii.

Ajutorul financiar este reprezentat de acordarea de tichete sociale pe suport electronic în valoare de 500 lei/an școlar, suma respectivă fiind disponibilă pentru a fi utilizată pe parcursul unui an calendaristic pentru achiziționarea de materiale școlare, precum și pentru achiziționarea de articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Documente necesare pentru a beneficia de acest ajutor sunt o cerere standard ce trebuie completată de părinte/reprezentantul legal și documentele justificative privind componența familiei și veniturile pe membru de familie.

Alte informații privind acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul educațional pot fi regăsite pe site - www.asistentasociala6.ro, Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie sau pot fi furnizate la numărul de telefon: 021.317.63.11 (interior 217).

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001