Voluntariat în domeniul asistenței sociale

Voluntariat în domeniul asistenței sociale.

VREAU SĂ DEVIN VOLUNTAR

Vino si tu in echipa noastră! Împreună vom fi mai buni!

Avantajele voluntariatului:

a. Vei avea un CV mai valoros
Angajatorii sunt interesați de oamenii care au realizat activități de voluntariat, întrucât acestea presupun experiență, responsabilitate, implicare, capacitate de lucru în echipă;

b. Te vei bucura de oameni si experiențe noi
Atunci când faci muncă voluntară, vei cunoaște oameni speciali, diferiți, de la care vei avea întotdeauna câte ceva de învațat, vei stabili contacte utile. Experiențele pe care le vei deprinde în urma muncii voluntare vor fi de un mare folos nu doar în carieră, ci și în viața personală.

c. Vei avea satisfactii personale
Foarte multe persoane consideră că munca voluntară este o formă de terapie. Îți conferă satisfacția de a te simți util în timp ce îi ajuți pe cei mai puțin norocoși, vei putea înțelege mai bine problemele comunității în care trăiești sau chiar îți vei descoperi vocația.

Ce activități poți desfășura ca voluntar în cadrul DGASPC Sector 6?

Dacă ai vârsta de peste 16 ani și dorești să îți dedici o parte din timpul tău pentru a ajuta, poți participa la:

 • Activități de sprijin la efectuarea temelor împreună cu copiii care provin din medii defavorizate
 • Activități recreative de petrecere a timpului liber
 • Activități de socializare cu copiii, vârstnicii, persoanele cu dizabilități
 • Activități pentru îmbunătățirea abilităților de viață
 • Organizarea evenimentelor tematice

Orice alte activități din domeniul tău de specialitate (de ex. IT, artă, cultură, sport, limba și cultura romani,etc)

Ce este voluntariatul?

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială.
Activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii precum: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţamânt, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele asemenea.

Voluntarul este persoana fizică ce a dobândit capacitate de muncă în condiţiile legislaţiei în domeniul muncii( respectiv să aibă împlinită vârsta de 16 ani),  indiferent de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, apartenenţă socială, culoare, rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală care desfașoară din proprie voinţă activităţi de voluntariat.

Care sunt responsabilitățile voluntarului?

 • Să ia în serios voluntariatul;
 • Să îndeplinească sarcinile asumate prin contractul de voluntariat;
 • Să fie sincer și să comunice aptitudinile și posibilitățile reale de care dispune;
 •  Să participe la cursurile de instruire organizate sau propuse de instituție;
 • Să își recunoască și să își declare limitările;
 • Să se implice în activități cărora le poate face față;
 • Să fie constant și de încredere în responsabilitățile sale;
 • Să fie serios în fața angajamentului pe care și-l asumă;
 • Să ducă la bun sfârșit sarcinile asumate;
 • Să păstreze confidențialitatea informațiilor;
 • Să acționeze într-o manieră profesionistă cu beneficiarii de servicii sociale;
 • Să comunice problemele de interes coordonatorului;
 • Să fie punctual;
 • Să fie respectuos față de ceilalți voluntari și să îî sprijiei atunci când au nevoie;
 • Să ofere feedback constructiv și sugestii coordonatorului și să primească la rândul lui feedback pentru a-și mări eficiența;
 • Să refuze recompense financiare din partea beneficiarilor.

Care sunt drepturile voluntarului?

 • Dreptul la o recrutare corectă și deschisă;
 • Dreptul la o supervizare adecvată din partea coordonatorului;
 • Dreptul să fie informat corect și precis în legătură cu activitățile pe care le va presta;
 • Dreptul de a desfășura activități conform aptitudinilor declarate;
 • Dreptul de a fi  orientat și pregătit pentru activități;
 • Dreptul de a fi recunoscut ca membru al echipei;
 • Dreptul de a fi tratat cu respect, demnitate și apreciere;
 • Dreptul de a avea condiții corespunzătoare de muncă;
 • Dreptul de a nu fi discriminat;
 • Dreptul de a-și expune propriile argumente și de a veni cu propuneri de îndeplinire a activităților;
 • Dreptul de a-i fi respectată integritatea mentală și fizică;
 • Dreptul de a refuza sarcinile pe care nu le poate duce la bun sfârșit;

Ce trebuie să mai știi ?

 • activitatea de voluntariat nu implică o contraprestaţie materială din partea D.G.A.S.P.C. Sector 6
 • activitatea de voluntariat implică responsabilităţi
 • angajamentul încheiat între cele două părţi trebuie respectat în condiţiile stabilite, în caz contrar acesta poate fi denunţat unilateral de către oricare dintre părţi

ATENȚIE!  Nu pot deveni voluntari  persoanele care au antecedente penale, cele care sunt cunoscute pentru comportamentul lor imoral sau cele care sunt în conflict deschis sau litigiu cu unul dintre beneficiarii instituţiei.

De ce ai nevoie pentru a deveni voluntar în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6?

 • Curriculum vitae
 • Consimţământul părinţilor pentru minori
 • Adeverință eliberată de medicul de familie în care să fie specificat că nu sunteți în evidență cu boli psihice, cronice și contagioase.
 • Contract de voluntariat, cu anexe
 • Adeverința de integritate comportamentală pentru persoanele care NU FIGUREAZĂ cu mentiuni în evidențele cazierului judiciar
 • Cazier judiciar

Persoanele interesate pot completa formularul online.

Bază legislativă:

 • Legea nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România ;
 • Legea nr. 175 din 07 octombrie 2016 pentru modificarea art. 15 din Legea 78/2014;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Regulamentul de Organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;
 • H.G. nr. 1317 din 27 octombrie 2015 privind sprijinirea activităților de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;

VREAU SĂ DEVIN VOLUNTAR

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001