15 Martie 2022

ANUNT DE FINALIZARE PROIECT
”Oamenii sunt grija noastră!”
Cod SMIS: 139239

În 28.02.2022 s-a încheiat proiectul cu titlul ”Oamenii sunt grija noastră!”, cod SMIS 139239, având ca beneficiar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Obiectivul general al proiectului vizează dotarea a 11 centre sociale rezidențiale aflate în subordinea Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, centre care asigură asistență socială urmatoarelor categorii de persoane vulnerabile (persoane vârsnice, persoane cu dizabilități și copii) cu echipamente de protecție: combinezoane, viziere de protecție, manuși de unică folosință, măști de protecție, biocide, dispozitive de purificare a aerului, soluții necesare asigurarii igienei și dezinfecției pentru reducerea riscului de infectare și de răspandire a infecției cu COVID-19.

Rezultatul în urma implementarii proiectului constă în asigurarea materialelor de protecție și sisteme de dezinfectie pentru creșterea capacității de protecție împotriva riscului de infectare și de raspândire a infecției cu COVID-19 pentru un numar de 11 unități din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Valoarea totală a proiectului este de 3.179.767,86 lei, din care 1.742.920,27 lei reprezintă valoarea eligibila nerambursabilă din FEDER si 1.436.847,59 lei reprezintă valoarea nerambursabilă inclusiv TVA.

Perioada de implementare a proiectului a fost 25 luni, derulându-se în perioada 01.02.2020 – 28.02.2022.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
str. Cernișoara, nr. 38-40, București,

Telefon/Fax: 0217457237

office@dgaspc6.com

www.asistentasociala6.ro

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001