Procedura de acordare a sumelor pentru decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, cuvenite persoanelor fizice care găzduiesc refugiați din Ucraina

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță cetățenii sectorului 6 care găzduiesc străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, că pot depune cererile pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea prevăzute la art.1 alin.(10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022.

Cererile se depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Cererile depuse după termenul de 3 zile lucrătoare se vor soluționa în luna următoare.

Pentru luna martie 2022, prima zi pentru care se poate solicita decontarea cheltuielilor cu hrana este 8 martie, iar prima zi pentru care se poate solicita decontarea cheltuielilor cu cazarea este 23 martie.

Cererea poate fi descărcată de aici și va fi însoțită de:

  • declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere, care poate fi descărcată de aici;
  • copia actului de identitate al solicitantului;
  • documente care să ateste dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele.

Solicitantul va preciza în cerere dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar.

În cazul în care solicitantul optează pentru încasarea prin virament bancar a sumelor cuvenite, va transmite împreună cu documentele menționate și un extras de cont bancar din care să reiasă numărul contului în care se vor depune banii (nu se accepta conturi Revolut).

Formularele de cerere și declarație pe proprie răspundere se găsesc pe site-ul instituției, la pagina dedicată Serviciului Ajutor Social.

Cererea și declarația completate, alături de celelalte documente, se vor depune online, în format electronic, la adresele de email ajutorsocial@dgaspc6.com sau  office@dgaspc6.com, sau fizic la sediul din Floare Roșie nr. 7A, Serviciul Ajutor Social.

Programul de depunere a cererilor la sediul din Strada Floare Roșie nr. 7A este următorul:

  • Luni, Marți, Joi, Vineri: 09.00 – 13.00
  • Miercuri: 13.00 – 18.30

Conform legislației în vigoare, persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei/zi, precum și de decontarea cheltuielilor cu cazarea în valoare de 50 lei/zi, pentru fiecare persoană găzduită.

Pentru informații suplimentare, ne puteți apela la numărul 021.9970, disponibil de luni până duminică în intervalul orar 08.00 – 20.00

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001