Un nou parteneriat public-privat în domeniul social, în beneficiul cetățenilor Sectorului 6

Azi, 24 noiembrie 2022, Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală ”Conacul Golescu-Grant” găzduiește primul grup de lucru organizat în cadrul Proiectului ”Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local”.

La dezbatere participă reprezentanţi ai societatii civile, precum și experți în politici sociale din administraţia publică locală și din domeniul privat.

Proiectul ”Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local” are ca obiectiv creșterea capacității autorității locale de a dezbate și aplica politici sociale coerente la nivel local, care să răspundă nevoilor reale ale cetățenilor.

Proiectul se derulează în perioada august 2022 - septembrie 2023, fiind rezultatul parteneriatului dintre  Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Primăria Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 6.

Principalele activități ale proiectului vizează dezvoltarea unei metodologii de monitorizare și evaluare a impactului măsurilor de politică publică în domeniul protecţiei sociale,  formarea profesională a 55 reprezentanţi ai societatii civile, aleşi locali şi experți din administraţia publică locală, precum și realizarea unui mecanism de consultare publică în domeniul serviciilor sociale la nivelul Sectorului 6.

Proiectul va avea ca rezultate:

  • elaborarea unui ghid de bune practici în monitorizarea și evaluarea impactului măsurilor de politică publică în domeniul protecției sociale
  • crearea de instrumente de monitorizare și evaluare a politicilor și strategiei în domeniul protecției sociale
  • informarea opiniei publice privind impactul politicilor sociale
  • crearea unei baze de date și a unui raport de analiză ce vor susține elaborarea viitoare a strategiei în acest domeniu.

Proiectul Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local, Cod MYSMIS 151211, este implementat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro și www.poca.ro.

Proiectul beneficiază de o finanțare totală de 385.158 leidin care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 377.454,84 lei (301.963,88 lei din FSE și 75.490,96 lei din bugetul național).

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001