Peste 2500 de refugiați ucraineni și-au găsit adăpost în locuințele cetățenilor din Sectorul 6. Precizări privind decontarea cheltuielilor

De la începutul războiului din Ucraina, un număr de 749 persoane fizice din Sectorul 6 și-au pus la dispoziție locuințele pentru a găzdui refugiați din țara vecină. Peste 2500 de ucraineni primesc astfel ospitalitate la nivelul comunității Sectorului 6 și, implicit, șansa la o viață liniștită.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță persoanele fizice care găzduiesc pe raza Sectorului 6 străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, că pot beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 15/2022.

Cererile privind decontarea cheltuielilor, însoțite de restul documentelor doveditoare, se vor depune online, numai la adresa de e-mail ajutorsocial@dgaspc6.com  sau fizic, la sediul din Strada Floare Roșie nr. 7A - Serviciul Ajutor Social.

Pentru a fluidiza procesul de depunere online a documentelor, acestea, inclusiv cererea, vor fi încărcate și transmise într-un singur e-mail, la adresa menționată mai sus.

Pentru depunerea documentelor la sediul din Strada Floare Roșie nr. 7A, programul cu publicul este următorul:

  • Luni, marți, joi și vineri: 09.00 – 13.00
  • Miercuri: 13.00 – 18.30

Formularul cererii de solicitare a decontării cheltuielilor poate fi descărcat de aici și va fi însoțit de:

  • declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;
  • copia actului de identitate al solicitantului;
  • documente care să ateste dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele refugiate;
  • extras de cont bancar din care să reiasă numărul contului în care se vor depune banii.

Plata sumelor cuvenite se va realiza numai prin virament bancar.

Cererile se depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor pe luna precedentă.

Cererile depuse după termenul de 3 zile lucrătoare se vor soluționa în luna următoare.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 atrage atenția solicitanților că se fac verificări, inclusiv în locațiile unde sunt găzduiți refugiați,  cu privire la veridicitatea actelor și informațiilor oferite. Orice fals în declarații va fi sancționat conform legii, iar sumele încasate necuvenit vor fi recuperate.

Pentru informații suplimentare, ne puteți apela la numărul 021.9970, disponibil de luni până duminică în intervalul orar 08.00 – 20.00.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001