Persoanele neeligibile care pot solicita efectuarea de anchete sociale, pentru clarificarea situației la locul de consum, în vederea acordării cardului de energie

Persoanele înștiințate (conform modelului de înștiințare stabilit prin Ordinul comun nr.129/525/777/3496091/253/91/2023 din 19 ianuarie 2023 emis de MIPE, MMSS, MF, DGEP, ANAF, STS) de către Compania Națională Poșta Română că nu îndeplinesc venitul de eligibilitate au posibilitatea de a accesa serviciul telefonic (tel.031.99.66) pus la dispoziție de Compania Națională Poșta Română, de unde pot obţine informaţii privind motivele care au condus la neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum şi recomandări privind demersurile de urmat pentru remedierea factorilor care au influenţat în sens negativ rezultatul verificărilor.   

În cazul în care motivul care a condus la neîndeplinirea venitului de eligibilitate este determinat de evidenţa unor coabitanţi care în fapt nu locuiesc la locul de consum şi ale căror venituri au fost luate în calcul la stabilirea venitului de eligibilitate, persoanei în cauză îi vor fi recomandate următoarele:

  1. reglementarea juridică a situaţiei locative reale;
  2. adresarea persoanei către serviciile de specialitate din cadrul administraţiei publice locale în vederea desfăşurării unei anchete sociale (conform modelului stabilit prin Ordinul comun nr.129/525/777/3496091/253/91/2023 din 19 ianuarie 2023 emis de MIPE, MMSS, MF, DGEP, ANAF, STS) care să stabilească numărul şi persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum.

În cazul în care persoanele înștiințate solicită desfăşurarea unei anchete sociale care să stabilească numărul şi persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum, administraţiile publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, au obligaţia să finalizeze ancheta socială în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

Rezultatul anchetei sociale va fi trimis de către persoanele înștiințate la Compania Naţională Poşta Română - S.A. care va introduce datele în sistemul informatic…, în vederea obţinerii mediei veniturilor per locuitor/gospodărie…, şi pentru reluarea interogărilor… şi actualizarea listei, dacă este cazul.

Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale a fost desemnat la nivel local pentru efectuarea de anchete sociale la solicitarea persoanelor înștiințate de către Compania Poșta Română S.A. că nu îndeplinesc venitul de eligibilitate, determinat de evidenţa unor coabitanţi care în fapt nu locuiesc la locul de consum şi ale căror venituri au fost luate în calcul la stabilirea venitului de eligibilitate.

Date de contact:

Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale
Str. Floare Roșie nr.7A, sector 6, București
Tel. 021.410.30.20 int.318
E-mail: marginalizaresociala@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001