Precizări privind acordarea gratuității pentru transportul urban cu metroul pentru persoanele cu dizabilități din Sectorul 6

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 asigură persoanelor cu dizabilități, însoțitorilor acestora și asistenților personali  gratuitate la transportul urban cu metroul prin decontarea abonamentului lunar cu număr nelimitat de călătorii, sub forma unei cartele magnetice sau a cardului reîncărcabil.

Beneficiază de gratuitate la transportul urban cu metroul, următoarele categorii de persoane:

 • persoanele cu handicap grav și accentuat cu domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 6;
 • asistenții personali și asistenții personali profesioniști angajați în cadrul DGASPC Sector 6;
 • însoțitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora;
 • însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora;
 • însoțitorii adulților cu handicap auditiv, mintal accentuat, numai în prezența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social al DGASPC Sector 6, care să ateste că acesta prezintă asociat și tulburări de comportament și se poate depla doar în prezența  unui însoțitor.

Gratuitatea la transportul urban cu metroul se asigură prin solicitarea decontării la DGASPC sector 6 a contravalorii abonamentelor lunare achiziționate de persoanele cu handicap, în condițiile descrise în Anexa nr. 1 la HCLS6 cu  nr. 37/17.02.2023, prin transmiterea următoarelor documente către instituția noastră:

 1. Prin intermediul poștei electronice, la adresa de email prestatiisociale@dgaspc6.com:
  1. solicitarea în format electronic (pdf sau  jpg) a persoanei îndreptățite (persoana cu dizabilitate, reprezentant legal sau asistent personal).
   Formularul cererii poate fi descărcat de aici.
  2. act de identitate în format pdf. sau jpeg;
  3. abonamentul lunar cu număr nelimitat de călătorii sau bonul de reîncărcare a acestuia, după caz, față – verso (în format pdf sau jpg);
  4. extras de cont al persoanei îndreptățite (persoana cu dizabilitate, reprezentant legal sau asistent personal), de asemenea în format pdf sau jpg.
 2. Prin intermediul serviciilor poștale:
  1. solicitarea în original a persoanei îndreptățite (persoana cu dizabilitate, reprezentant legal sau asistent personal).
   Formularul cererii poate fi descărcat de aici.
  2. copie act de identitate;
  3. abonamentul lunar în original cu număr nelimitat de călătorii sau bonul de reîncărcare a acestuia, după caz;
  4. extras de cont al persoanei îndreptățite (persoana cu dizabilitate, reprezentant legal sau asistent personal)”.
 3. La sediul instituției, din str. Floare Roșie nr. 7A:
  1. solicitarea în original a persoanei îndreptățite (persoana cu dizabilitate, reprezentant legal sau asistent personal).
   Formularul cererii poate fi descărcat de aici.
  2. copie act de identitate;
  3. abonamentul lunar în original cu număr nelimitat de călătorii sau bonul de reîncărcare a acestuia, după caz;
  4. extras de cont al persoanei îndreptățite (persoana cu dizabilitate, reprezentant legal sau asistent personal)”.

Programul cu publicul este următorul:

Luni, marți, joi și vineri: 09.00 – 13.00, Miercuri: 13.00 – 18.30.

Pentru a beneficia de gratuitate la transportul urban cu metroul persoanele îndreptăţite vor achiziţiona abonamentele lunare de la punctele de vânzare S.C. Metrorex S.A. şi le vor înainta spre decontare la DGASPC Sector 6, în maxim 60 de zile de la data expirării perioadei de validitate a abonamentului folosit, care are inscripționată (inclusiv intr-o formă letrică, alături de ștampila Metrorex, în cazurile generate de defecțiuni tehnice) atât prima zi de utilizare, cât și ultima zi, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii de referință, pentru abonamentele achiziționate în luna/lunile precedentă/e.

Nu vor fi acceptate la decontare abonamente achiziționate, dar rămase neutilizate.

Se pot solicita la o cerere de decontare mai multe abonamente lunare de transport urban cu metroul, dar nu mai mult de trei, în limita maximă a 12 abonamente lunare pe an, fără suprapunerea perioadei de valabilitate, și numai după validarea cartelei.

Pentru persoanele cu handicap grav cu însoțitor, pentru copiii cu handicap accentuat (cu vârsta peste 7 ani, neșcolarizați), adulţii cu handicap auditiv şi mintal accentuat se vor deconta două abonamente lunare, unul pentru persoana îndreptăţită şi unul pentru însoţitor. Pentru a fi decontate ambele abonamente lunare, având în vedere că însoţitorul poate călători gratuit numai în prezenţa persoanei cu handicap, abonamentele lunare trebuie să aibă aceeaşi perioadă de valabilitate, după validarea cartelei. În cazul în care această condiţie nu este îndeplinită, DGASPC Sector 6 va deconta doar contravaloarea abonamentului persoanei cu handicap, nu şi contravaloarea abonamentului însoţitorului său.

Cardul contactless reîncărcabil cu abonament lunar de călătorii cu metroul este nominal şi netransmisibil

Nu se admit la decontare cheltuielile cu transmiterea prin serviciile poștale a documentelor de decontare a abonamentelor lunare de transport urban cu metroul și nici cele ocazionate de achiziționarea cardului reîncărcabil.

Pentru toate cererile depuse până la data de 25 a lunii de referință, pentru abonamentele achiziționate în luna/lunile anterioară/e, plata decontului se va face în cursul lunii următoare depunerii cererii și a abonamentelor de metrou, exclusiv în contul bancar al persoanelor îndreptățite. Nu este admisă modalitatea de decontare a abonamentelor lunare cu număr nelimitat de călătorii cu metroul, prin serviciile poștale.

Gratuitatea la transportul urban cu metroul pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora se acordă pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap şi a actului de identitate valabil.

Gratuitatea la transportul urban cu metroul pentru asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti se acordă pe perioada de valabilitate a contractului individual de muncă şi a actului de identitate.

Persoanele cu handicap care au domiciliul în altă localitate şi reşedinţa pe raza administrativă a sectorului 6 beneficiază de gratuitate pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare, dar nu mai mult de durata de valabilitate a vizei de reşedinţă.

Sunt exceptate de la acordarea gratuității de către DGASPC Sector 6 următoarele categorii :

 • Persoanele cu handicap care beneficiază de gratuităţi în baza altor acte normative.
 • Persoanele cu handicap grav pentru care DGASPC Sector 6 a angajat asistent personal sau asistent personal profesionist, nu beneficiază de gratuitate la transportul cu metroul, în același timp, și pentru însoţitor.
 • Persoanele cu handicap nedeplasabile cu mijloace de transport în comun.
 • Minorii cu handicap în vârstă de până la 7 ani circulă gratuit cu mijloacele de transport urban cu metroul, iar pentru aceștia se emite un singur abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii, pentru însoțitor.
 • Minorii cu handicap, elevi, aflați în învăţământul obligatoriu acreditat/autorizat, primar, gimnazial, liceal, special, profesional şi postliceal, care frecventează o unitate de învăţământ din Municipiul Bucureşti sau județul Ilfov circulă gratuit cu mijloacele de transport urban cu metroul, pe tot parcursul anului calendaristic, iar pentru aceștia se emite un singur abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii, pentru însoțitor.
 • Pentru cazurile minorilor de mai sus, se va admite la decontare doar abonamentul lunar al însoțitorului minorului.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001