Puncte, linii și forme geometrice pentru integrarea socială a adulților cu dizabilități din Sectorul 6

Pentru recuperarea și integrarea lor în comunitate, persoanele cu dizabilități din Sectorul 6 au la dispoziție un centru de zi care organizează sesiuni zilnice de terapie și abilitare. 

Simple în aparență, activitățile sunt organizate pentru ca totul să fie privit ca o joacă și executat cu plăcere, în cadrul grupurilor de lucru.

Pe o foaie de hârtie, de exemplu, unind prin linii puncte sau forme geometrice, mintea învață să se concentreze și să coordoneze mișcările mâinii, astfel încât orice sarcină ulterioară să fie mai ușor de înțeles și de executat.

Pentru că ”integrare” înseamnă, înainte de toate, să te poți descurca singur în viața de zi cu zi.

Și asta învață, în cadrul sesiunilor de terapie, beneficiarii Centrului pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Centrul pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Sectorul 6 oferă servicii de recuperare și abilitare pentru adulții din comunitatea Sectorului 6, în scopul integrării lor în societate. Lunar, peste 30 de adulți beneficiază de:

  • informare și consiliere socială
  • consiliere psihologică
  • abilitare și reabilitare
  • dezvoltarea deprinderilor de viață independentă,
  • dezvoltarea abilităților lucrative,
  • integrare, participare socială și civică

Familiile și reprezentanții legali ai acestor persoane primesc, de asemenea, servicii de informare, consiliere și sprijin.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001