Precizări privind sumele forfetare acordate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite

Precizări privind cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumelor forfetare acordate de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, conform prevederilor HG nr. 368/2023

Precizări preliminare:

 • DGASPC Sector 6 primește cereri privind acordarea sumelor forfetare doar de la persoanele refugiate din Ucraina CARE LOCUIESC EFECTIV PE RAZA SECTORUL 6;
 • Cererile se pot depune numai de către persoanele care fac solicitarea;
 • Cererile se depun în format letric, însoțite de toate documentele doveditoare (copie xerox), doar la sediul instituției din Str. Floare Roșie nr. 7A, conform programului de lucru cu publicul:
  • Luni, marți, joi, vineri: 09.00 – 13.00
  • Miercuri: 13.00 – 18.30
 • Instituția nu realizează tranzacții financiare prin intermediul aplicației REVOLUT

Pentru prima lună (mai 2023):

Solicitantul (persoana singură/reprezentantul familiei) și membrii familiei trebuie:

 1. locuiască efectiv pe raza sectorului 6, într-un imobil tip locuință (persoanele să nu fie cazate în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară și să nu fie cazate în alte locații stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență);
 2. să dețină permise de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului aflate în perioada de valabilitate;
 3. solicitantul să prezinte un extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României;

Solicitantul poate depune cererea pe tot parcursul lunii mai 2023. Cererile depuse după  data de 8 mai 2023 se vor procesa în luna iunie.

În primele 4 luni:

Persoana singură beneficiază de o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum de 750 lei/lună şi de o sumă pentru acoperirea cheltuielilor cu hrana în cuantum de 600 lei/lună.

Familia beneficiază de o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum de 2000 lei/lună şi de o sumă pentru acoperirea cheltuielilor cu hrana în cuantum de 600 lei/lună pentru fiecare membru de familie.

În următoarele 4 luni:

Persoana singură beneficiază de o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum de 750 lei/lună.

Familia beneficiază de o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum de 2000 lei/lună.

Prin familie se înțelege:

 • grupul de persoane format din soți/părinte/părinți și/sau copiii minori ai acestora;
 • persoana cu care este cazat copilul minor conform prevederilor art.136 alin.(2) lit.a). b) și d) din Legea nr.122/2006, cu modificările și completările ulterioare, care are în creștere și îngrijire unul sau mai mulți copii minori;
 • bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună;
 • frații necăsătoriți care locuiesc și se gospodăresc împreună.

Prin persoană singură se înțelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură.

Condiții CUMULATIVE pentru depunerea cererilor în baza H.G. nr.368/2023

Pentru lunile 2-4:

Solicitantul (persoana singură/reprezentantul familiei) și membrii familiei trebuie:

 1. locuiască efectiv pe raza sectorului 6, într-un imobil tip locuință (persoanele să nu fie cazate în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară și să nu fie cazate în alte locații stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență);
 2. să dețină permise de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului aflate în perioada de valabilitate;
 3. solicitantul să prezinte un extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României;

Persoanele apte de muncă (care nu au împlinit vârsta de 65 de ani) trebuie să prezinte, după caz:

 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că lucrează pe teritoriul României;
 • adeverință eliberată de ALOFM Sector 6 din care să rezulte că este luat în evidență;
 • certificat de încadrare în grad de handicap, aflat în perioada de valabilitate, eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;
 • adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să reiasă că urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;
 • adeverință eliberată de către unitatea școlară unde este înscris copilul în calitate de:
  • antepreşcolar, preşcolar sau elev;
  • audient;
  • persoană care frecventează activităţi educaţionale din oferta altor instituţii/organizaţii, precum huburi sau centre educaţionate organizate în unităţi de învăţământ de către autorităţi ale administraţiei publice locale sau organizaţii neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/38, centre Blue Dot, palate şi cluburi ale copiilor, centre comunitare de învăţare permanentă, centre educaţionale pentru preşcolari, şcoli de artă sau centre culturale.
 • trebuie verificată vârsta membrilor familiei (persoana să aibă 65 de ani și peste/ până în 2 ani/3 ani pentru copilul cu handicap)!

Solicitantul trebuie să depună cererea la sediul instituției doar în primele 5 zile lucrătoare ale lunii.

Pentru lunile 5-8:

Solicitantul (persoana singură/reprezentantul familiei) și membrii familiei trebuie:

 1. locuiască efectiv pe raza sectorului 6, într-un imobil tip locuință (persoanele să nu fie cazate în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară și să nu fie cazate în alte locații stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență);
 2. să dețină permise de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului aflate în perioada de valabilitate;
 3. solicitantul să prezinte un extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României;

Persoanele apte de muncă (care nu au împlinit vârsta de 65 de ani) trebuie să prezinte, după caz:

 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că lucrează pe teritoriul României;
 • certificat de încadrare în grad de handicap, aflat în perioada de valabilitate, eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;
 • adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să reiasă că urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;
 • adeverință eliberată de către unitatea școlară unde este înscris copilul în calitate de:
  • antepreşcolar, preşcolar sau elev;
  • audient;
  • persoană care frecventează activităţi educaţionale din oferta altor instituţii/organizaţii, precum huburi sau centre educaţionate organizate în unităţi de învăţământ de către autorităţi ale administraţiei publice locale sau organizaţii neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/38, centre Blue Dot, palate şi cluburi ale copiilor, centre comunitare de învăţare permanentă, centre educaţionale pentru preşcolari, şcoli de artă sau centre culturale.
 • trebuie verificată vârsta membrilor familiei (persoana să aibă 65 de ani și peste/ până în 2 ani/3 ani pentru copilul cu handicap)!

Solicitantul trebuie să depună cererea la sediul instituției doar în primele 5 zile lucrătoare ale lunii.

Уточнення у зв»язку із одноразовими допомогами, які надаються іноземним громадянам або особам без громадянства, що знаходяться в особливому стані

Уточнення у зв»язку із сумами, умовами і механізмом надання одноразових допомог румунською державою іноземним громадянам або особам без громадянства, що знаходяться в особливій ситуації, які походять із зони збройного конфлікту з України, згідно із положенням Рішення Уряду нр. 368/2023

Попередні деталі:

 • Ґенеральна Дирекція Соціальної Допомоги та Захисту Дітей Сектора 6 приймає заяви що до  надання одноразових допомог тільки від біженців із України, які живуть ефективно у 6-му Секторі;
 • Заяви можуть подавати тільки особи, які роблять просьбу;
 • Заяви подаються у форматі листа, разом зі всіма підтверджуючими документами (в ксерокопії), тільки в штаб-квартирі установи, що на вулиці Флоаре Рошіє, нр. 7А, згідно з робочою програмою з громадськістю:
  • В понеділок, вівторок, четвер, п»ятницю: 9 – 13
  • В середу: 13 – 18,30
  • Установа не здійснює фінансові операції через додаток (аплікацію) РЕВОЛУТ

Для першого місяця (травень 2023):

Заявник (сама особа/представник фамілії) і члени родини потрібно:

 • щоби жили ефективно в радіусі сектора 6, у житловій нерухомості (проситься, щоби особи не жили в таборах тимчасового розміщення і гуманітарної допомоги і щоби не були розміщені у інших локаціях, встановлених повітовими комітетами/муніципалітетом Бухареста для надзвичайних ситуацій);
 • щоб мали посвідку для проживання для бенефіціарів Імлементаційного Рішення (ЄС)  2022/382 Ради, яка знаходиться в терміні дії;
 • заявник має представити виписку із банківського рахунку, відкритого в одному із банківських компаній, що знаходиться на території Румунії.

Заявник може подати просьбу протягом цілого місяця травня 2023 року. Заявки представлені після 8 травня будуть оброблені у місяці червні.

У перші 4 місяці:

Єдина людина користається сумою грошей для покриття витрат для проживання, в кількості 750 леїв на місяць і суми для покриття витрат для харчування, в кількості 600 леїв на місяць.
Родина користається сумою грошей для покриття витрат для проживання в кількості 2000 леїв на місяць і для покриття витрат для харчування в кількості 600 леїв за місяць, для кожного члена родини.

У слідуючі 4 місяці:

Єдина людина користається сумою для покриття витрат на проживання у кількості 750 леїв на місяць.
Родина користається сумою для покриття витрат на проживання в кількості 2000 леїв на місяць.
Під словом родина розуміється:

 • група осіб, створених із подружжя/батька/родичів і/або їхніх неповнолітніх дітей;
 • особа, із якою живе неповнолітня дитина, згідно із положенням статті 136, пункту 2, літера а)   із Закону нр. 122/2006, з наступними поправками і доповненнями, яка має для зростання і догляду одного або більше неповнолітніх дітей;
 • чоловік і жінка неодружені, із їхніми дітьми і кожного із них, які живуть і господарюють разом;
 • браття неодружені, які живуть і господарюють разом.

У виразі єдина людина розуміється особа, яка виповнила 18 років і яка живе та господарює сама.
Кумулятивні умови для презентації заяв, згідно із Рішенням Уряду нр. 368/2023

Для місяців 2-4:

Заявник (єдина людина/представник родини) і члени родини потрібно:

 • щоби жили ефективно в радіусі сектора 6, у житловій нерухомості (вимагається щоби особи  не жили в рамках таборів тимчасового розміщення і гуманітарної допомоги і щоби не були розміщені у інших локаціях, встановлених повітовими комітетами/муніципалітетом Бухареста для надзвичайних ситуацій);
 • щоб мали посвідки для проживання для бенефіціарів Імплементаційного Рішення 2022/382 Ради, які знаходяться в терміні дії;
 • заявник має представити виписку із банківського рахунку, відкритого в одному із банківських компаній, що знаходиться на території Румунії.

Працездатні люди (які не виповнили 65 років) потрібно щоби представили, в залежності від випадків:

 • посвідку від роботодавця, з якої випливає, що  особа працює на території Румунії;
 • посвідку, видану Місцевим Агентством для Працевлаштування, Сектора 6, із якої має випливати, що людина там врахована;
 • сертифікат про ступінь інвалідності, в терміні дії, виданий Комісією для оцінки інвалідності дорослих осіб в Румунії;
 • посвідку видану шкільним підрозділом, яка би затвердила, що особа включена в вищу освіту, акредитовану в Румунії;
 • довідку, видану шкільним підрозділом, де записана дитина у якості:
  • перед-дошкільника, дошкільника або учня;
  • тошера (аудієнт);
  • особи, яка бере участь у освітній діяльності, які походять від інших установ/організацій, як хаби або виховні центри, організовані в освітніх підрозділах органами місцевого державного управління або неурядовими організаціями і зонах чисельних користувачів

Імплементаційного рішення (ЄC) 2022/38, центри Блу Дот, палаци і діточі клуби, громадські центри, виховні центри для дошкільнят, мистецькі школи або культурні центри.
Потрібно перевірити вік членів родини (особа має мати 65 років або і більше, та понад 2-3 роки для дитини з інвалідністю)!
Заявник має подати просьбу до штабс-квартири установи тільки у перші 5 робочих днів кожного місяця.

Для місяців 5-8:

Заявнику (особа сама/представник родини) і членам родини потрібно:

 • щоби жили ефективно в радіусі шостого сектора, у житловій нерухомості (проситься, щоби особи не жили в таборах тимчасового розміщення і гуманітарної допомоги і щоби не були розміщені у інших локаціях, встановлених повітовими комітетами/муніципалітетом Бухареста для надзвичайних ситуацій);
 • щоб мали посвідки для проживання бенефіціари Імплементаційного Рішення (ЄС)  2022/382 Ради, яка знаходиться в терміні дії;
 • заявник має представити виписку із банківського рахунку, відкритого в одному із банківських компаній, що знаходиться на території Румунії.

Працездатні люди (які не виповнили 65 років) потрібно щоби представили, в залежності від випадків:

 • посвідку від роботодавця, з якої випливає, що  особа працює на території Румунії;
 • посвідку, видану Місцевим Агентством для Працевлаштування, Сектора 6, із якої має випливати, що людина там врахована;
 • сертифікат про ступінь інвалідності, в терміні дії, виданого Комісією для оцінки інвалідності дорослих осіб в Румунії;
 • посвідку видану шкільним підрозділом, яка би затвердила, що особа включена в денну вищу освіту, акредитовану в Румунії;
 • довідку, видану шкільним підрозділом, де записана дитина у якості:
  • перед-дошкільника, дошкільника або учня;
  • тошера (аудієнта);
  • особи, яка бере участь у освітній діяльності, які походять від інших установ/організацій, як хаби або виховні центри, організовані в освітніх підрозділах органами місцевого державного управління або неурядовими організаціями і в зонах чисельних користувачів

Імплементаційного Рішення (ЄC) 2022/382, центри Блу Дот, палаци і діточі клуби, громадські центри, виховні центри для дошкільнят, мистецькі школи або культурні центри.
Потрібно перевірити вік членів родини (особа має мати 65 років або і більше, та понад 2-3 років для дитини з інвалідністю)!
Заявник має подати просьбу до штабс-квартири установи тільки у перші 5 робочих днів кожного місяця.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001