”Aripi spre viitor” – continuă activitățile cu beneficiarii înscriși în proiect

Un număr de 500 de persoane din Regiunea București-Ilfov sunt sprijinite de specialiștii Proiectului ”Aripi spre viitor” în scopul definitivării claselor din învățământul obligatoriu.

Periodic se organizează activități de abilitare și ateliere de educație nonformală, în cadrul cărora cursanții se pot exprima liber cu privire la reticențele și nelămuririle pe care le au.

Discuțiile scot la lumină dificultăți de ordin personal, familial sau profesional, pe care beneficiarii, alături de specialiști, le depășesc prin identificarea celor mai optime soluții. Și cadrele didactice implicate în proiect participă periodic la sesiuni de pregătire și însușire a abilităților necesare în acest tip de activitate, astfel încât materia predată să poată fi asimilată mai ușor.

Ca un sprijin suplimentar, cursanții beneficiază de un program flexibil, adaptat vieții lor familiale și profesionale, susținere financiară, consiliere pe probleme psihologice, familiale și de integrare pe piața muncii.

Participă la proiect, în calitate de beneficiari direcți, copii și tineri cu vârste între 6 și 16 ani, care au abandonat școala, adulți cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 de ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu, inclusiv părinți, membri ai familiilor cu copii, tutori ai copiilor și tinerilor, persoane care au în grijă copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, persoane de etnie romă.

Cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, ”Aripi spre viitor” își propune reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a unui număr de 500 de persoane care au abandonat școala sau care nu au finalizat educația obligatorie.

Totalul finanțării proiectului se ridică la suma de 9.518.252 lei, din care 7.614.602 reprezintă fonduri europene nerambursabile, 1.335.889 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, restul fiind acoperit din fonduri de la Bugetul Local Sector 6.

Proiectul este finanțat din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Cod Proiect 135937.

Beneficiarul finanțării este Fundația Estuar alături de partenerii săi: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Asociația Four Change.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001