Centrele de zi pentru copiii preșcolari din Sectorul 6 – o șansă la supraveghere și îngrijire de calitate

Două centre de zi, destinate îngrijirii și supravegherii copiilor preșcolari din Sectorul 6, sunt pregătite să își primească beneficiarii.

Cu sprijinul acestor structuri, părinții pot avea certitudinea că cei mici sunt supravegheați corespunzător, primind abilitățile necesare pentru a face pasul spre viața de școlar.

Centrul de Zi Sfântul Andrei și Centrul de Zi Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt rezultatul parteneriatului încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și două dintre parohiile Sectorului 6.

Cele două centre dispun de un total de 170 de locuri, oferind în regim de zi următorul pachet de servicii pentru copiii cu vârste între 3 și 6 ani:

 • îngrijire, supraveghere, odihnă;
 • dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
 • activități instructiv-educative, de recreere-socializare;
 • asistență psihologică pentru copii și servicii de sprijin și consiliere pentru părinți;
 • supraveghere, igienă și menținere a stării de sănătate;
 • hrană, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • colaborează cu familiile copiilor care frecventează programul centrului;
 • informare a beneficiarilor / potențialilor beneficiari cu privire la serviciile oferite și beneficiile acestora.

Părinții pot opta, în funcție de nevoi, pentru program scurt sau prelungit (până după-amiaza), astfel încât să își poată desfășura nestingheriți activitatea profesională.

Centrele funcționează de luni până vineri, punând la dispoziția beneficiarilor un spațiu modern, dotat cu săli de clasă, săli de joacă/dormitoare, cabinet medical, cabinet de psihologie, săli de masă.

Înscrierea beneficiarilor în programul celor două centre se va realiza printr-o cerere înaintată către Direcția Protecția Copilului, situată în Aleea Istru nr. 4, Sector 6, București, sau la sediile celor două centre, din Aleea Parva nr. 1B (Centrul Sfântul Andrei), respectiv str. Valea Ialomiței nr. 52 b (Centrul Sfinții Împărați Constantin și Elena).

Actele necesare înscrierii sunt:

 • cerere de înscriere;
 • adeverință de salariat pentru fiecare dintre părinți sau decizia anuală de impunere pentru PFA;
 • adeverință eliberată de ANAF (valabil şi pentru părinții care nu au domiciliul în sectorul 6), care să ateste că părintele nu are venituri;
 • copia actului doveditor privind suspendarea raportului de muncă (decizie), după caz;
 • talon de pensie, după caz;
 • adeverință din care să rezulte că este o persoană în căutarea unui loc de muncă, eliberată de Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă (b-dul. Timișoara nr. 59, sector 6, București), după caz;
 • copie după certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 • copii după certificatele de naștere ale fraților minori;
 • copie după actele de identitate pentru fiecare părinte;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • copii după acte care să evidențieze situația juridică a minorilor (ex: hotărâre judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul părinților și încredințarea minorului, hotărâre judecătorească prin care se recunoaște paternitate minorului, hotărâre de plasament sau de încredințare în vederea adopției);
 • copia certificatului de deces a părintelui (dacă este cazul);
 • adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate, fișă de vaccinări completate de către medicul de familie.

Centrele se adresează copiilor care provin din medii defavorizate precum: familii monoparentale, cu venituri mici etc.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne apelați zilnic, între orele 08.00 – 20.00 la numărul de telefon 021.9970.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001