Selecție în vederea atestării și angajării ca asistenţi maternali profesionişti

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu direcțiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului derulează proiectul Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor care este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

Astfel, în vederea dezvoltării rețelei de asistență maternală, DGASPC sector 6 organizează selecție, în vederea atestării și angajării ca asistenţi maternali profesionişti.

Persoanele apte de muncă, cu domiciliul pe raza sectorului 6, ce dispun de spaţiu locativ, nu au probleme de sănătate şi doresc să îngrijească la domiciliul propriu un copil, sunt rugate să sune la 021/317.63.11/int.225.

Ce este asistentul maternal profesionist?

Persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, creșterea, îngrijirea și educarea copilului pe care îl primește în plasament.

Asistentul maternal profesional  NU alege copilul de care se va ocupa.

Condiții

 • domiciliul legal și real pe raza sectorului 6
 • spațiu suficient pentru copil (pat, dulap)
 • fără probleme medicale
 • fără cazier
 • să nu fie pensionat pe caz de boală

Etape ale procesului de atestare

 • evaluarea socială (condiții de locuit, discuții cu solicitantul și familia, cu vecinii, cu prietenii)
 • evaluarea psihologică
 • curs de formare inițială (teorie 60 h + practică 1 saptamană)
 • atestarea (în Comisia pentru Protecția Copilului)

Drepturi financiare

 • pentru asistentul maternal: salariu de bază + sporuri (vechime, condiții de muncă deosebite, copii cu handicap, etc.)
 • pentru copil: 
  • alocație de stat
  • alocație de plasament

Obligații

 • să asigure integrarea copilului în viața socială (înscrierea la grădiniță, școală, activități extrascolare și de recreere)
 • să asigure creșterea și îngrijirea copilului (înscrierea la medicul de familie, regim alimentar corespunzător vârstei, respectarea tratamentului medicamentos, evaluarea medicală periodică a copilului)
 • să participe la întâlnirile copiilor cu familia naturală sau adoptivă
 • să pregătească copilul în vederea integrării în familia naturală sau adoptivă
 •  să păstreze confidențialitatea informațiilor despre copii

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001