Anunț reluare concurs

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din Str. Cernişoara nr. 38-40, sector 6, anunţă reluarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului suspendat, de la etapa probei de interviu, conform Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin şi Legea nr. 203/16.09.2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVI D-19, astfel:

Calendarul desfăşurării concursului:

  • Interviul: 08.10.2020, ora 10.00;
  • Afişarea rezultatelor la interviu: 09.10.2020;
  • Depunere contestaţii cu privire la rezultatele obtinuţe la interviu: 12.10.2020 Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 13.10.2020.

Susținerea interviului va avea loc astfel:

  • pentru posturile din cadrul Direcţiei Protecţia Copilului şi Direcţia Economică la sediul din Aicea lstru nr. 4, Sector 6, Bucureşti, ora 10.00;
  • pentru posturile din cadrul Direcţiei Generale, Directia Protecţie Socială şi Direcţia Strategii Comunicare la sediul din Aleea Ţibleş, nr. 64, Sector 6, Bucureşti, ora 10.00.

Cerere de participare la concurs

Citiți anunțul complet aici

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001