Anunț examen testare profesională - funcții publice

Rezultate finale (26.05.2021)

---

 

Rezultate contestații (21.05.2021)

---

 

Rezultate probă scrisă (20.05.2021)

---

 

Selecție dosare (17.05.2021)

Proces verbal selectie dosare/cerere privind testarea profesionala a functionarilor publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din data de 19.05.2021 conform Anuntului nr. D/8111/11.05.2021

---

 

ERATĂ (13.05.2021)

Ca urmare a publicării Anunțului privind desfășurarea examenului în vederea aplicării prevederilor art. 518 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, înregistrat cu numărul D/8111/11.05.2021, menționăm că dintr-o eroare materială, în bibligrafia Biroului Adopții și Postadopții a fost introdus Ordinul nr. 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum și a modelului și conținutului unor formulare, instrumente și documente utilizate în procedura adopției.

Acest act normativ nu face parte din bibliografia de testare.

---

 

ANUNȚ

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, anunță organizarea și desfășurarea examenului de testare profesională pentru ocuparea posturilor vacante personal funcții publice.

Documente utile

 

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001