Anunț examen testare profesională - funcții contractuale

Rezultate finale (26.05.2021)

---

Rezultate interviu (25.05.2021)

---

 

Rezultate contestații (21.05.2021)

---

 

Rezultate probă scrisă (20.05.2021)

---

 

Selecție dosare (17.05.2021)

Proces verbal selectie dosare/cerere privind testarea profesionala a functionarilor publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din data de 19.05.2021 conform Anuntului nr. D/8112/11.05.2021

---

 

ERATĂ (17.05.2021)

Ca urmare a publicării Anunțului privind desfășurarea examenului în vederea aplicării prevederilor art.65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, înregistrat cu numărul D/8112/11.05.2021, menționăm că dintr-o eroare materială, nu a fost specificat faptul că bibliografia pentru postul de educator principal din cadrul Directiei Protectie Sociala Adulti este valabilă si pentru postul de educator din cadrul la Compartimentului Servicii Sociale Seniori din cadrul Serviciului Asistență Persoane Vârstnice.

Educator Principal/ Educator

  1. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea Serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale – Anexa 1, pentru postul de educator principal și – Anexa  6,  pentru postul de educator.

---

 

ANUNȚ

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, anunță organizarea examenului de testare profesională pentru ocuparea posturilor vacante personal funcții contractuale.

Documente utile

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001