Examen de promovare în grad/treaptă profesională

Accesul în incinta DGASPC Sector 6 se face exclusiv cu certificat COVID

În conformitate cu hotărârea CMBSU numărul 77 din 24.10.2021 accesul în incinta Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 se realizează doar în baza certificatului COVID valabil, cu anumite excepții. Detalii suplimentare aici

Documentele necesare concursului se pot trimite și la adresa de email resurseumane@dgaspc6.com, cu condiția de a le prezenta în original la data desfășurării concursului.

Rezultatele finale (29.10.2021)

---

Rezultatele selecției dosarelor (20.10.2021)

---

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Str. Cernișoara nr. 38-40, organizează examen de promovare în grad/treaptă profesională, pentru personalul contractual care:

 • au obținut calificativul Foarte Bine la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 • au o vechime minimă de 3 ani în gradul din care promovează.

Desfășurarea concursului:

Proba scrisă – 25.10.2021

Locul de desfășurare:

 • Aleea Țibleș nr 64, conacul Golescu Grant

Cererile de înscriere la concurs se depun în termen de 05 zile de la data afișării anunțului, atât la sediul din Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, cât și pe adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane: resurseumane@dgaspc6.com, respectiv în perioada 11.10.2021-15.10.2021.

Durata timpului de muncă: durata normal a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Bibliografia stabilită se regăsește pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, București: www.asistentasociala6.ro, la secțiunea “Carieră”.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Str. Cernișoara 38-40, sector 6, București.
Telefon/fax: 021.745.72.37 int.133 / 021.745.62.29
Email: resurseumane@dgaspc6.com

BIBLIOGRAFIE

DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

Centrul de zi "Harap-Alb", Centrul de zi  "Neghiniță" și Centrul de zi "Pinocchio"

Educator principal și educator puericultor principal

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare
  • Capitolul II Executarea Contractului Individual de muncă
  • Capitolul III Modificarea contractului individual de muncă.

Adăpost de Noapte

Educator Principal

 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare
  • Capitolul II Executarea Contractului Individual de muncă
  • Capitolul III Modificarea contractului individual de muncă.

Secretariat Comisie Protecția Copilului, Centrul de Plasament Acasă, Complex de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial, Centrul de zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Orșova, Internat de tip Social pentru Copii cu Dizabilități Domnița Bălașa, Complex de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru-Căsuța Istru nr.4, Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant, Centrul de zi Sf. Andrei, Centrul de zi Sf. Împărați C-tin și Elena, Centrul de zi Floare de Colț

Inspector de specialitate
Educator principal
Instructor de educație principal

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare
  • Capitolul II Executarea Contractului Individual de muncă
  • Capitolul III Modificarea contractului individual de muncă.

Centrul de zi Sf. Andrei

Muncitor calificat

 • Legea nr. 319/2006 privind Securitatea și Sănătatea în muncă
  • Secțiunea a 2-a Servicii de prevenire și protecție
  • Secțiunea a 3-a Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrărilor, pericol grav și iminent
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare republicată
  • Capitolul II Executarea Contractului Individual de Muncă

DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Uverturii, Secretatriat Comisie Persoane Adulte cu Handicap, Cantina Socială, Serviciul Asistență Persoane Vârstnice - Compartiment de Servicii Sociale Seniori

Educator principal
Inspector de specialitate

 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu completările și modificările ulterioare
 • Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

DIRECȚIA GENERALĂ

Serviciul Juridic Contencios și Patrimoniu, Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Administrare Imobile

Inspector de specialitate

 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificările și completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi și obligații angajat – angajator) ;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (Partea V: Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale).

DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

Magazin Caritabil SocialxChange

Inspector de specialitate

 • Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001