SELECȚIE PARTENERI în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor"

DGASPC Sector 6, în calitate de Promotor de Proiect, in conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015, și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu toate modificările aferente si cu prevederile -  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, din 31.10.2017, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării unui proiect și a depunerii cererii de finanțare aferente acestuia, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor", Apel deschis de proiecte „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” apel lansat în data de 12.12.2018, de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Programul este finanţat prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 și este implementat de Fondul Român de Dezvoltare Socială - FRDS (în calitate de Operator de Program -OP) în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS), în calitate de Partener de Program din partea Donatorilor, și cu Consiliul Europei (CoE), în calitate deOrganizație Internațională Parteneră.

Obiectivul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 este de a contribui la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și statele beneficiare.
Procedura este întocmită în scopul prezentării modului de selectare a partenerilor, etape, criterii, proceduri de lucru, termene și orice alte aspecte administrative care sunt în sarcina exclusivă a DGASPC Sector 6.

Organizaţiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate în plic sigilat pe care se va specifica: “În atenţia DGASPC 6, pentru selecţia de parteneri in cadrul Apelului deschis de proiecte „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” apel lansat în data de 12.12.2018, de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)”. Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul DGASPC 6 în termen de maxim 10 zile lucratoare de la data publicării prezentului anunț pe site-ul www.protectiacopilului6.ro, respectiv până la data de 22.04.2019.

Date de contact: Daniel Chirila, Sef Birou Strategii Proiecte, proiecte.ong@dgaspc6.com, tel: 0727228928.

DOCUMENTE UTILE

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001