Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România

Denumirea Asociației/ONG-ului

Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România

Persoană de contact:
Santos Antolin 0720105222 şi Sanz Juan Carlos 0720556592
Email: fmsromania@yahoo.es

Scurtă descriere a asociației/organizației.

ASOCIATIA FRATILOR MARISTI AI SCOLILOR DIN ROMANIA,  este numele asociatei noastre aşa cum a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei din România: sub nr 4169/26.03.2001. Codul Nostru Fiscal este  13905192, din data  23 mai 2001. Sediul social al firmei este : Str. Propăşirii, n 7. Sector 1. Bucureşti; 012963.
Dat fiind faptul că avem personalitate juridică suntem supuşi tuturor datoriilor şi obligaţiilor care derivă din aceasta, şi de asemenea ne bucurăm de toate drepturile recoscute de lege.
Principalul obiectiv este  “ educaţia creştină a copiilor şi a tinerilor, în special a celor defavorizaţi şi marginalizaţi, putând fi astfel ajutaţi copiii şi tinerii săraci sau care se află în suferinţă (copii ai străzi, orfani, copii din orfelinate, bolnavi, copii rromi şi copii refugiaţi).

ASOCIATIA FRATILOR MARISTI A SCOLILOR DIN ROMANIA,  este formată din membrii Congregaţiei Fraţilor Marişti din Invăţământ. Această instituţie s-a născut in Franţa în 1817 iar în prezent este recunoscută în 77 de tări din lume.

Din  1998 Fraţii Marişti am colaborat în educaţia copiilor cu alte instituţii publice şi private iar grupul ţintă al activităţilor noastre au fost copiii străzii.   

Programele noastre au un caracter profund socio-educativ și sunt adresate copiilor, adolescenţilor şi tinerilor în situaţii de risc care locuiesc în Bucureşti şi judeţul Ilfov.

Sistemul de protecţie perimat din trecut, fragilitatea unor familii, abandonul copiilor de către proprii părinţi sunt factori care au marcat itinerariul vieţii unor copii și tineri care au devenit ulterior protagoniştii proiectelor derulate de Asociația Fraților Mariști ai Școlilor din România şi răspunsul concret al oamenilor organizației.

Un prim pas în abordarea socială a asociaţiei noastre este prevenirea marginalizării sociale şi a abandonului procesului educativ a copiilor de vârstă şcolară. Din aceste motive ne-am propus să ne angajăm în formarea şi dezvoltarea integrală a persoanei prin metode de lucru multidisciplinare. În realizarea acestei misiuni, ne preocupă cu precădere viitorul fiecărui beneficiar după ce trece de 18 ani, moment în care ar trebui să-şi ia viaţa în propriile mâini. Metodele de lucru pe care le folosim conduc la autostimă, creşterea încrederii în propria persoană, atitudine deschisă către o viaţă activă, autonomie personală şi incluziune socio-profesională.

În abordarea multidisciplinară, implicarea beneficiarilor direcţi este foarte importantă pentru noi, mai cu seamă în procesul de formare şi dezvoltare, respectând normele de convieţuire şi participarea activă la activităţile cotidiene de învăţare, socializare, relaţionare și organizare. Un principiu de bază în implementarea programelor sociale şi formative pe care le derulăm îl reprezintă promovarea participării tuturor în elaborarea şi realizarea unei actvităţi, primirea și asumarea unui rol de către fiecare destinatar de la faza de găzduire pâna la faza de ocupare profesională.

Descrierea proiectelor prezentate în targ

Am deschis în 2006 patru case unde copiii și tinerii pot trăi ca într-o adevărată familie şi cu demnitate alături de alte persoane. Fiecare casa poate găzdui 8-9 minori, fete și băieţi, asigurându-le toate elementele pentru o dezvoltare biologică şi intelectuală: hrană, îmbrăcăminte, articole pentru şcoală, grijă pentru sănătate, activităţi pentru recreere etc.

Beneficiari direcţi: 32 copii abandonaţi de familie, copii ai străzii, copii şi tineri din familii dezorganizate, copii şi tineri din centrele de primire în regim de urgenţă.

Beneficiari indirecţi: familiile beneficiarilor care compun grupul ţintă, instituţiile şi organizaţiile partenere, autorităţile locale responsabile de domeniul protecţiei sociale, educaţiei şi sănătăţii, societatea românească în ansamblul ei.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001