Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti

Denumirea Asociației/ONG-ului

ASOCIAȚIA CENTRUL CREȘTIN BUCUREȘTI

Persoană de contact:
Telefon Ioan Ceuta - 0722356625
Email stefania.ceuta@gmail.com

Scurtă descriere a asociației/organizației

Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti s-a înfiinţat în anul 1992, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor marginalizate social prin servicii sociale, medicale, culturale, educaţionale, economice  furnizate în spirit creștin. Misiunea asociaţiei din punct de vedere social constă în promovarea de proiecte şi activităţi sociale pentru persoanele defavorizate, fără a ţine cont de rasă, religie, vârstă, sex, ocupaţie sau orientare politică.

An după an, asociaţia a depus eforturi pentru iniţierea de proiecte care să vină în sprijinul persoanelor vârstnice, copiiilor, persoanelor marginalizate aflate în stare critică, persoanelor cu dizabilităţi, studenţilor din familii vulnerabile, familiilor monoparentale, familiilor cu mulţi copii, şomerilor etc.

Cantina Socială Harul prestează servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.

Proiectul semnifică pentru asociaţia noastră un  proiect prosper, plin de activităţi, plin de dinamism, atât a beneficiarilor de pe urma proiectelor înteprinse de noi, cât şi a echipei pluridisciplinare, care se implică cu toată dăruirea pentru a-şi îndeplini misiunea, pentru a putea salva cât mai multe vieţi periclitate ale oamenilor marginalizaţi social.

În cadrul serviciului se desfăşoară lunar următoarele activităţi: 

 • pregătirea şi servirea prânzului în limita alocaţiei de hrană prevazute de reglementările legii – 4600 –porţi lunar.
 • pregătirea şi distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situații deosebite.
 • sărbătorirea zilelor de naştere
 • informarea noilor beneficiari pentru acordarea mesei la Cantina Socială Harul
 • primirea şi înregistrarea a noi cereri
 • efectuarea anchetelor sociale pentru dosarele noi
 • solicitarea informaţiilor şi dovezilor periodice asupra veniturilor ce se iau în calcul la stabilirea dreptului la masă: salarii, pensii, alocaţii de plasament, alocaţii de întreţinere, alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii de orice fel, etc. deoarece modalităţile de servire a mesei la cantină se stabilesc având în vedere toate veniturile realizate de persoana sau familia beneficiară.

CENTRUL DE ZI  ROMANIA KIDZ   urmăreşte prevenirea excluderii sociale a copiilor şi familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitatea de a oferi condiţii minimale de subzistenţă, creştere şi educaţie, printr-un program de servicii, educaţionale, psihologice şi sociale       Beneficiază de serviciile Centrului de zi un număr de 100 de copii de pe raza sectorului 6 cu vârsta cuprinsă între 3-14 ani.

Activităţile educative realizate   sub coordonarea psihologilor si psihopedagogilor, în esenţă, constau în :

 • ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare,
 • integrarea copilului în programul zilnic,
 • facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii,
 • dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă,
 • susţinerea performantelor şcolare pentru dezvoltarea individuală a personalităţii copiilor,
 • stimularea creativităţii, aptitudinilor şi talentelor copiilor, însuşirea
 • unor abilităţi în domeniu utilizării computerului, limbii engleze, muzicii,precum şi a jocurilor logice, distractive.
 • dezvoltarea capacităţii de comunicare, constituirea şi dezvoltarea limbajului activ,
 • formarea şi lărgirea orizontului de cunoaştere, formarea şi dezvoltarea conduitei de explorare a mediului înconjurător,
 • formarea conduitei de joc individual şi colectiv, a deprinderilor igienice şi de autoservire.

Descrierea proiectelor prezentate în targ

La acest târg vom prezenta proiectul social Cantina Socială Harul și Centrul de zi România Kidz.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001