EUROPA INCLUSIVA - Initiative regionale sustenabile

Informaţii generale

Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Parteneri naţionali:

  • Partener 1: Asociatia Institutul pentru Politici Sociale
  • Partener 2: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
  • Partener 3: Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale PRO VOCATIE
  • Partener 4: Fundatia Sfanta Macrina - Ajutor si Recuperare Medico-Sociala pentru Copiii in Dificultate (A.R.M.S)

Proiect cofinanțat din: Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Regiunile de implementare: Regiunea București–Ilfov, Regiunea Vest, Regiunea Sud–Muntenia.

Durata proiectului: 18 luni

Perioada de implementare: aprilie 2014 – septembrie 2015

Valoarea totală: 9.266.308 lei, din care contribuţia tuturor partenerilor este in valoare de: 796.902 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea oportunitatilor de integrare pe piata muncii a 1000 de persoane din grupuri vulnerabile, respectiv: 400 persoane de etnie roma, 250 persoane cu dizabilitati, 50 tineri peste 18 ani ce parasesc sistemul de protectie al statului, 300 persoane aflate in detentie.

Prin obiectivele specifice, proiectul vizează:

  1. Facilitarea accesului la formare profesionala a grupurilor vulnerabile prin dezvoltarea si furnizarea serviciilor de consiliere sociala si de dezvoltare a competentelor de baza;
  2. Sustinerea integrarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii prin dezvoltarea calificarilor profesionale pentru 1000 de persoane;
  3. Sustinerea crearii unei piete a muncii inclusive prin formare profesionala si grupuri de lucru, in vederea dezvoltarii competentelor profesionale pentru 240 de persoane - personal al administraţiei publice locale, personal al organizaţiilor societăţii civile, personal al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, angajati, manageri;
  4. Sustinerea integrarii pe piata muncii a aproximativ 200 de femei, prin furnizarea serviciilor de acompaniere/ingrijire pentru 360 membrii de familie aflati in ingrijre (copii);
  5. Dezvoltarea oportunitatilor de ocupare a grupurilor vulnerabile prin actiuni specifice orientate catre angajatori, comunitati locale si factori de decizie.

Grupul tintă:

Proiectul „Europa inclusiva- initiative regionale sustenabile” se adreseaza unui numar de 1240 de persoane, din care 1000 apartinand grupurilor vulnerabile (400 persoane de etnie roma; 250 persoane cu dizabilitati; 50 tineri care parasesc sistemul de stat de protectie a copilului; 300 persoane aflate in detentie) si 240 persoane personal al administraţiei publice locale, personal al organizaţiilor societăţii civile, personal al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, angajati, manageri, din Bucuresti, Ilfov, Timis, Teleorman.

Beneficiile pe termen scurt si mediu sunt cresterea competentelor profesionale si imbunatatirea capacitatii de ocupare a grupurilor tinta. In plus, se vor acorda servicii de acompaniere/ingrijire pentru 360 de copii, astfel incat femeile din grupuri vulnerabile vor beneficia de suport suplimentar in integrarea socio-profesionala.

In cadrul activitatii de informare si publicitate se va asigura promovarea asistenţei oferite de către Uniunea Europeană prin POSDRU, promovarea imaginii programului şi asigurarea respectarii principiului transparenţei, promovarea activităţilor care beneficiază de finanţare prin PSODRU 2007-2013.  Se vor organiza si sustine conferinte pentru promovarea proiectului si a finantatorului si campanii de promovare a proiectului. Activitatea de informare si promovare va include si alte actiuni de publicitate si informare, respectiv, tiparituri, spot video/radio, site-uri web ale beneficiarului si ale partenerilor.

Cele mai importante activitati  ale proiectului sunt cele de furnizare de cursuri de calificare profesională orientate catre facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.

Paleta de cursuri pe care o propunem asigura accesul egal la oportunitatile de formare unor categorii cat mai largi de grupuri vulnerabile din judetele de implementare, astfel: Frizer (curs calificare nivel 1); tamplar universal (calificare nivel 1); lucrator in cultura plantelor (curs calificare nivel 1), lucrator in comert (curs calificare nivel 1), confectioner-asamblor articole textile (nivel 1 calificare); agent de securitate (curs calificare nivel 1). In acelasi timp, au fost selectate doua cursuri ce pot fi accesibile persoanelor cu dizabilitati , in mod deosebit, dar nu exclusiv: florar-decorator (curs calificare nivel 1), OIPVD (curs calificare – nivel2).

Complementar, se vor asigura servicii de formare profesionala si grupuri de lucru, in vederea dezvoltarii competentelor profesionale pentru 240 de persoane – personal al administraţiei publice locale, al organizaţiilor societăţii civile, al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, angajati, manageri. Grupurile de lucru urmaresc dezvoltarea de metode eficiente de lucru cu persoanele vulnerabile si identificarea oportunitatilor de ocupare a acestora. In etapa de organizare, participantilor li se vor aplica chestionare privind cunostintele legislative si de bune practici nationale si europene. In baza concluziilor rezultate, se vor trasa ulterior temele principale ale celor 8 grupuri de lucru locale/regionale. Rezultatele vor fi prezentate apoi intr-un ghid de bune practici. Ulterior grupurilor de lucru se vor furniza de cursuri  15  cursuri de perfectionare pentru acesti specialisti, in domeniile: pedagogie sociala, mediere sociala, evaluare vocationala a persoanelor cu dizabilitati, evaluare de competente, formator

Activitati suport

1. O activitate importanta va fi cea de dezvoltare si furnizare a serviciilor de consiliere sociala si de dezvoltare a abilitatilor de baza pentru 1000 de persoane din grupurile tinta, precum si servicii pentru dezvoltarea abilitatilor de baza pentru aproximativ 100 de persoane din grupurile tinta, cu nivel redus de studii sau care au parasit timpuriu scoala, ca si metode suport pentru facilitarea accesului la formare profesionala a grupurilor vulnerabile.

2. La fel de importanta este si activitatea de furnizare a serviciilor de acompaniere/ ingrijire pentru membrii de familie persoane dependente va fi prestata pentru 360 membrii de familie aflati in ingrijre, respectiv copiii peste 3 ani cu care se efectueaza activitati ludice sau scolare, de dezvoltare a abilitatilor de viata, sau pot fi acompaniati la medic, la institutiile statului, etc. sau pentru copiii pana la 3 ani (ingrijire/supraveghere, inclusiv la domiciliu). Aproximativ 200 de femei din grupuri vulnerabile vor beneficia de aceste servicii pe parcursul participarii la program.

3. O alta activitate suport va fi si cea de derulare de actiuni specifice de dezvoltare a oportunitatilor de ocupare a grupurilor vulnerabile. Aceste actiuni vor fi orientate catre angajatori, comunitati locale si factori de decizie prin instrumente specifice: ghiduri de promovare a incluziunii socio-profesionale si a oportunitatilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile; identificarea si promovarea de modalitati posibile si flexibile de incadrare pe piata muncii a grupurilor vulnerabile (ex: program flexibil, sezonier, munca la distanta etc); organizarea si derularea campaniilor de informare/dezbaterilor publice (mese rotunde/seminarii) unde se vor discuta aspecte esentiale ce se refera la modalitati de incluziune socio-profesionala a grupurilor vulnerabile, de respectare a principiului egalitatii de sanse in planul socio-profesional a grupurilor tinta, diseminare informatii si materiale informative.

Principalele rezultate  ale proiectului se reflecta in cei 1000 de participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile din care 400 persoane de etnie roma, 250 persoane cu dizabilitati, 50 de tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului,300 persoane aflate in detentie.

Rezultatele proiectului consolideaza interventiile specifice de integrare pe piata muncii a grupurilor vulnerabile –obiectiv al AP6 si DMI 6.2, astfel incat se dezvolta abilitati socio-profesionale pentru 1000 de persoane din grupurile tinta, abilitati ce le vor permite ulterior sa se autosustina, prin participare activa pe piata muncii. In acelasi timp, serviciile de formare derulate pentru personalul administraţiei publice locale, al organizaţiilor societăţii civile, al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, si masurile de informare si comunicare, orientate catre angajatori, comunitati locale si factori de decizie, contribuie la indeplinirea obiectivelor POSDRU de a reduce prejudecatile, stereotipurile si de a asigura dezvoltarea principiului egalitatii de sanse si de gen.

Familiarizarea personalului ce lucreaza cu grupuri vulnerabile, dar si a angajatorilor, cu noi metode si posibilitati de a integra social si profesional grupuri vulnerabile, este o prioritate a DMI 6.2, conditionata insa de o schimbare profunda si reala la nivelul mentalitatii angajatorilor, singura care oferi sustenabilitate principiului egalitatii de sanse pe piata muncii.

Relatii suplimentare:

implementareproiecte@mmuncii.ro
office@politicisociale.ro

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001