Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanei Adulte cu Handicap

ANUNȚ IMPORTANT pentru persoanele adulte cu handicap

Pentru asigurarea cu continuitate a prestațiilor sociale, persoanele care solicită reevaluarea încadrării în grad de handicap, trebuie să depună documentația cu 60 de zile înainte de expirarea valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap.

Astfel, LUNA ÎN CARE ESTE OBLIGATORIU SĂ SE DEPUNĂ ACTELE ESTE ÎNSCRISĂ LA "PUNCTUL V. – TERMEN DE REVIZUIRE", DIN CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP.

ATENȚIE!

NERESPECTAREA TERMENULUI DE DEPUNERE, DUCE LA PIERDEREA ACORDĂRII CU CONTINUITATE A PRESTAȚIILOR SOCIALE, ACESTEA URMÂND A FI ACORDATE CU LUNA URMĂTOARE CELEI ÎN CARE S-A ELIBERAT CERTIFICATUL DE HANDICAP.

Informare privind asistentul personal profesionist, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Mai multe informații

În atenţia persoanelor care deţin un certificat de încadrare în grad de handicap

Persoanele cu domiciliul pe raza Sectorului 6 care deţin un certificat de încadrare în grad de handicap şi solicită reevaluarea acestuia, trebuie să ştie că cererea pentru obţinerea unui nou certificat se va depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap.

Cererile se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti, situat în str. Floare Roşie nr.7A, la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap.

Programul de lucru este: luni, marţi, joi: 8.00-16.30, miercuri: 8.00-18.30 şi vineri: 8.00-14.00.

Domeniul de competenţă

 • evaluare complexă a persoanei adulte în scopul încadrării în grad de handicap/orientării profesionale/ acordării  măsurii de protecţie;

Categorii de beneficiari

 • persoanele adulte cu handicap;

Etapele soluţionării 

DEMERSURI PRIVIND EVALUAREA COMPLEXĂ A PERSOANEI ADULTE

Dosarele se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 6, Bucureşti, situat în str. Floare Roşie nr.7A, la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap,  program: Luni, Marţi, Joi: 8.00-16.30, Miercuri: 8.00-18.30, Vineri: 8.00-14.00.

Cererea şi actele doveditoare pot fi  depuse  spre înregistrare de către persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizaţia neguvernamentală al carui membru este persoana cu handicap. 

Cererile sunt înregistrate la Registratura instituţiei şi apoi în Registrul de intrari al Serviciului Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap.

Stabilirea datei programării la evaluarea medico-psiho-vocaţională realizată de specialiştii Serviciului Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap, se face de către un angajat al serviciului într-un  registru de programari, atunci când se depune dosarul.

I. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP
vezi mai mult

 • ACT DE IDENTITATE - original;
  În funcţie de statutul socio-profesional:
 • ADEVERINŢĂ DE SALARIAT - pentru salariaţi - în original;
  sau
 • DECIZIE DE PENSIONARE (indiferent de tipul acesteia - de ex.: pensie limită de vârstă, pensie de urmaş, pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire, etc. – după caz) şi ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari;
  sau
 • ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE  - pentru cei care nu realizează venituri - în original;

DOCUMENTE  MEDICALE necesare  evaluării  complexe, realizată în conformitate cu  criteriile medico-psihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr.762/1.992/2007 cu modificările și completările ulterioare: Ordinul nr.982/692/2013, Ordinul nr.707/538/2014, Ordinul nr.131/90/2015, respective Ordinul nr. 874/2016.

 • SCRISOARE MEDICALĂ - TIP, completată de medicul de familie cu bolile aflate în evidenţă,  pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată -în original; (anexă)
 • SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL  SPECIALIST cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente de sănătate şi - după caz - data debutului bolii - în original;
 • ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEŞIRE DIN SPITAL, ANALIZE   MEDICALE, COPII FIŞE DISPENSARIZARE, etc.) - după caz, în funcție de specificul afecțiunii sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă;

INVESTIGAŢII MEDICALE SPECIFICE AFECŢIUNII
vezi mai mult

I. ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL (AVC) 

 • referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist neurolog cu precizarea modalității / posibilității de deplasare, a scalei FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) - original;
 • examen recuperare medicală, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, pentru persoanele cu AVC recent, după  caz, la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap – original;
 • interpretare investigații imagistice: CT sau RMN, etc.;
 • bilet de ieşire spital.

II.ORTOPEDIE

 • referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist ortoped / chirurg – în original;
 • referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist neurolog, cu precizarea scalelor FMS (scala de gradare a forței musculare), BARTHEL, ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) - în original - la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap, după  caz
 • interpretare investigații imagistice: radiografie sau CT sau RMN, etc. (original);
 • bilet de ieşire spital.

III. RETARD MENTAL

 • examen psihiatric – original;
 • examen psihologic cu specificarea IQ (coeficientul de inteligență) și scor GAFS (scala de evaluare globală a funcționării) – original.

IV. DEMENŢE (Alzheimer, Mixtă, Presenilă, Pick, etc.)

 • examen psihiatrie - diagnostic și stare prezentă - original;
 • examen neurologie - diagnostic și stare prezentă, după caz - original;
 • examen geriatrie / gerontologie - diagnostic și stare prezentă, după caz – original;
 • evaluare psihologică cu precizare scor MMSE (mini test pentru examinarea stării mentale) și scor GAFS (scala de evaluare globală a funcționării) – original;
 • interpretare computer tomograf - cerebral - original.
 • Bilet de ieșire spital, după caz ;

V. TULBURĂRI DE PERSONALITATE

 • examen psihiatrie – original, însoțit de documente justificative vechi (bilete ieșire spital, fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
 • examen psihologic – scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării) - original.

VI. BOLI PSIHICE (SCHIZOFRENIE ŞI ALTE PSIHOZE MAJORE)

 • examen psihiatrie – original, însoțit de documente justificative vechi ( bilete ieșire spital, fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii:
 • examen psihologic - scor GAFS (scala de evaluare globală a funcționării) - original.

VII. AFECTAREA FUNCŢIILOR VEDERII

 • examen oftalmologic, emis de 2 medici oftalmologi diferiți, cu precizarea diagnosticului, starea prezentă de sănătate, VAO fc / cc (valorile acuităților vizuale ambilor ochi fără corecție / cu corecție), CVAO (câmp vizual ambii ochi) cu interpretare în grade și oportunitatea intervenției chirurgicale în caz de cataractă – în original;

VIII. AFECTAREA FUNCŢIILOR AUZULUI

 • examen O.R.L. - original,  însoțit de documente justificative vechi ( bilete ieșire spital, fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
 • audiogramă recentă, interpretată – original.

IX. AFECTAREA FUNCŢIEI FONATORII (VOCE)

 • examen O.R.L. sau examen oncologic - după caz, în funcţie de afecţiunea medicală - original.

X. AFECTAREA FUNCŢIILOR INIMII

 • examen cardiologie sau chirurgie cardiovasculară – original, însoțit de documente justificative vechi (bilete ieșire spital, fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;

XI. ARTERIOPATII

 • examen medicină internă sau cardiologie sau diabetologie în funcţie de cauza afecţiunii – original
 • indice gleznă / braț sau examen Doppler  cu stadializare Leriche-Fontaine, in cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare (cardiologie) – original;
 • în cazul amputaţiilor prin arteriopatii, se solicită examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea stării bontului de amputaţie şi a oportunităţii protezării ) – original.

XII. BOLI DE SÂNGE

 • examen hematologie şi/sau oncologie şi/sau medicină internă în funcţie de afecţiunea medicală - original
 • examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afecţiunii medicale - copii xerox
 • bilet de ieşire spital .

XIII. AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID

 • examen hematologie sau oncologie, după caz - original
 • examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afecţiunii medicale - copii xerox;
 • bilet de ieşire spital .

XIV.AFECTAREA FUNCŢIILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI

 • examen hematologie - original
 • examene paraclinice (analize de sânge) specifice afecţiunii medicale copii xerox.

XV. HIV - SIDA

 • examen boli infecţioase cu confirmarea de către laborator a infecţiei HIV şi cu specificarea stadiului clinico - imunologic – original;
 • examene paraclinice ( analize de sânge recente) specifice afecţiunii medicale - copii xerox

XVI. BOLI RESPIRATORII

 • examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicină internă – original,  însoțit de documente justificative vechi ( bilete ieșire spital, fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;;
 • radioscopie pulmonară;
 • spirometrie cu interpretare de la medicul specialist – original;

XVII. DIABET ZAHARAT

 • examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I - juvenil sau al adultului tânăr se va preciza debutul bolii) - original.
 • examen oftalmologic, cu precizarea VAO fc / cc (valorile acuităților vizuale amibilor ochi fără corecție / cu corecție  - original.
 • examen neurologic - original.
 • examen nefrologic (numai pentru complicaţii renale) - original.
 •  indice gleznă/braț sau examen Doppler cu stadializare Leriche-Fontaine, în cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare (cardiologie) – original.
 • analize medicale: glicemie, glicozurie, uree serică, creatinină, serică, HLG (hemoleucogramă glicozilată).

XVIII. AFECTAREA FUNCŢIILOR HEPATICE

 • examen medicină internă sau gastroenterologie sau boli infecţioase, în funcţie de medicul specialist la care bolnavul se află în evidenţă - (cu specificarea datei de debut a afecţiunii) - original
 • investigaţii paraclinice specifice (analize de sânge, echografie abdominală)
 • pentru tumori maligne hepatice se solicită examen oncologic – original

XIX. AFECTAREA FUNCŢIILOR ENDOCRINE - HIPOFUNCŢIE

 • examen endocrinologie - original
 • examene de la alte specialităţi medicale - în funcţie de complicaţiile specifice bolii - original
 • investigaţii paraclinice specifice afecţiunii (analize de sânge, echografie, E.K.G.şi altele în funcţie de glanda afectată) .

XX. BOLI RENALE

 • examen nefrologie sau urologie - original
 • investigaţii paraclinice specifice afecţiunii (analize de sânge, recente: uree, creatinină, sumar urină, HLG -hemoleucogramă) – original .

XXI. TUMORI MALIGNE

 • examen oncologie cu specificare de diagnostic, stadiu, operat/neoperat, tratament specific pre/postoperator şi actual, existenţa sau nu a recidivelor locale sau la distanţă, cu sau fără metastaze, cu complicaţii definitive – original;
 • examen neurologic recent, pentru evaluarea funcționalității membrului afectat, în caz de limfedem  secundar unor neoplasme mamare și / sau  urogenitale, cu precizarea - după caz - a scalei FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL și a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi), IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice)  – original;
 • examene paraclinice (histopatologic, scintigrafie, examen radiologic sau computer tomograf sau RMN - după caz) .

XXII. BOLI DE COLAGEN

 • examen medicină internă sau reumatologie (şi/sau dermatologie - după caz), cu specificare de diagnostic, stadiu şi deficit funcţional - original.
 • investigaţii serologice specifice .

XXIII. DEFORMĂRI ALE COLOANEI VERTEBRALE

 • examen medicină internă sau reumatologie cu interpretare radiologică original;
 • examen neurologic - original;
 • radiografie coloană vertebrală - interpretare;
 • spirometrie.

XXIV. AFECŢIUNI OSTEOARTICULARE CONGENITALE SAU CONTRACTATE PRECOCE

 • examen ortopedie sau reumatologie sau medicină internă, cu specificarea debutului bolii şi a gradului de deficienţă funcţională – original

XXV. AFECŢIUNI NEUROLOGICE

 • examen neurologie cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate și scalele de evaluare a autonomiei și funcționalității, în funcție de diagnostic: ADL, IADL, Barthel, SOS, FMS etc.- original;
 • examene de la alte specialităţi medicale în funcţie de complicaţiile bolii – original;
 • investigaţii paraclinice - interpretare (C.T. / radiografii / E.E.G. / E.M.G şi altele - după caz) - copii xerox;

De exemplu:

Pentru Boala Parkinson - examen neurologie, cu precizarea diagnosticului și a stadializării Hoehn-Yahr, a stării prezente de sănătate, cu completarea scalelor de evaluare a autonomiei și funcționalității: UPDRS (Unified Parkinson Disease Rating Scale), di Webster, a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

Pentru Scleroză Multiplă - examen neurologie, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, și completarea scalelor: EDSS (Expanded Disability Status Scale), FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

Pentru Pareze / Plegii Membre - examen neurologie, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, și completarea scalelor: FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

XXVI. EPILEPSIA

 • examen neurologic cu precizarea diagnosticului, a tipului de criză şi a frecvenţei crizelor sub tratament, cu confirmare E.E.G. – original, însoțit de documente justificative vechi (bilete ieșire spital, fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
 • examen psihiatric în cazul tulburărilor psihice asociate - original.

XXVII. DERMATOLOGIE

 • examen dermatologie (cu precizarea scorului PASI în caz de psoriazis) – original;
 • examene de la alte specialităţi medicale în funcţie de complicaţiile bolii - original.

XXVIII. AFECȚIUNI REUMATOLOGICE

 • Pentru Spondilită Anchilozantă 
  • examen reumatologie, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, a stadiului bolii și cu completarea: scalei BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index - privind evaluarea funcționalității în spondilită anchilozantă) și a chestionarului  BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index - privind indicele activității în spondilită anchilozantă), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.
  • spirometrie, cu interpretare - original.
 • Pentru Poliartrită Reumatoidă - examen reumatologie, cu precizarea diagnosticului și a clasei funcționale Steinbrocker, a stării prezente de sănătate, a stadiului bolii și cu completarea următoarelor scale: DAS28 (Disease Activity Score - care măsoară gradul de activitate al bolii) și scala HAQ (Healt Assessment Questionnaire -chestionar de evaluare personală), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

XXIX. AMPUTAȚII

 • pentru amputații mai vechi de 12 luni - examen ortopedie sau chirurgie vasculară, cu diagnostic, stare prezentă bont, posibilități de mers, situația protezării, starea membrului contralateral, cu IGB (Indice gleznă / brat)cu stadializare Leriche-Fontaine, în cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare / membrului inferior, precum și cu scalele ADL (activități de zi cu zi), IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) și BARTHEL – în original;
 • pentru amputații recente - examen ortopedie sau chirurgie vasculară - în original;
 • alte investigații medicale, după caz, la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap.
 • bilet de ieșire din spital.

XXX. LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC

 • examen medicină internă sau reumatologie, cu diagnostic, stare prezentă, scorul SLEDAI și scalele ADL (activități de zi cu zi), IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) și BARTHEL - în original;
 • investigații paraclinice relevante, în funcţie de complicaţiile bolii.

ESTE OBLIGATORIU CA TOATE DOCUMENTELE MEDICALE DEPUSE LA DOSAR SĂ FIE DATATE, PARAFATE, SEMNATE DE CĂTRE MEDIC ŞI SĂ AIBĂ ŞTAMPILA UNITĂŢII SPITALICEŞTI EMITENTE. 

DACĂ EXAMENUL PSIHOLOGIC SE REALIZEAZĂ ÎN CADRUL UNUI CABINET PSIHOLOGIC INDIVIDUAL, ESTE NECESAR  CA ACESTA SĂ CONȚINĂ TIMBRUL PROFESIONAL EMIS ÎN ANUL ÎN CURS, CU MARCA "COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA".

II. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP ÎN SCOPUL PENSIONĂRII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE
vezi mai mult

 • ACT DE IDENTITATE - original ; 
 • În funcţie de statutul socio-profesional:
  - ADEVERINŢĂ DE SALARIAT - pentru salariaţi - în original;
  sau
  - DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) şi ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari de invaliditate ;

  sau
  - ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE - pentru cei care nu realizează venituri -în original;
   
 • PRIMUL CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP; 
 • DOCUMENT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, a stadiului afecțiunii, a prognosticului acesteia, precum şi a datei de debut a bolii - în original; însoţit de documente medicale vechi (extras din fişa de consultaţii cu data luării în evidenţă, examenul medical la angajare, etc.) care să confirme data debutului bolii (excepție fac persoanele adulte care dețin certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate permanent); 
 • ALTE ACTE (BILETE DE IEŞIRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, FIŞE DISPENSARIZARE, DIPLOMĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL, etc.) - după caz sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă. 

III. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ORIENTARE PROFESIONALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
vezi mai mult

 • ACT DE IDENTITATE  - original ;
 • CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP ;
 • ULTIMA DIPLOMĂ DE STUDII ;
 • ADEVERINŢĂ DE SALARIAT şi/sau de ELEV/STUDENT (dupa caz) - în original;
 • ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE  - pentru cei care nu realizează venituri -în original;
 • DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) şi ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari de invaliditate gradul 3;
 • SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL  SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente şi - după caz - data debutului bolii - în original;    
 • AVIZ pentru a desfasura activităţi profesionale -  eliberat de medicul  specialist în medicina muncii - în original;   

IV. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU ACORDAREA MĂSURII DE PROTECTIE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP NEUROPSIHIC ÎN CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHICĂ (CRRN)
vezi mai mult

 1. Cerere privind acordarea măsurii de protecţie
 2. Tutore:
  • Act de identitate  - original
  • Certificat de naştere,
  • Certificat de căsătorie / hotărâre de divorț, după caz,
  • Decizie/Hotărâre  judecătorească  definitivă de punere sub interdicţie - original
  • Declaraţie notarială cu precizarea  motivelor pentru care solicită internarea în C.R.R.N
 3. Persoana cu handicap neuropsihic:
  • Certificat de încadrarea în grad de handicap, valabil la data depunerii dosarului ,
  • Act de identitate  - original ,
  • Certificat de naştere ,
  • Certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ ,
  • Acte doveditoare privind veniturile:
  • Adeverinţă de la Administraţia  Finanelor  Publice  – în original;
  • Decizie de pensionare ( pensie limită de vârstă, pensie de invaliditate etc.) şi talon recent de pensie –pentru cei care deţin acest statut;
  • Declaraţie notarială din partea copiilor majori/soţului cu precizarea  motivelor pentru care solicită internarea în C.R.R.N, a  persoanei cu handicap neuropsihic – după caz
 4. Acte doveditoare ale situaţiei locative;
  • titluri de proprietate (contractul casei, contract de construire, în situaţia în care persoana cu handicap este tolerată se solicită actul de proprietate al casei  proprietarului)
  • contract de inchiriere (act de închiriere)
  • acte de mostenire sau donatie
 5. Acte medicale
  • SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL  SPECIALIST PSIHIATRU cu specificare diagnosticului şi a stării prezente de sănătate şi  cu recomandarea “internarea într-un centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică” în original;   
  • EVALUARE PSIHOLOGICĂ  recentă, cu  precizarea  coeficientului  de  inteligenţă   şi  a  scorului GAFS   ( scala de evaluare globală a funcţionarii);
  • SCRISOARE MEDICALĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE CU DIAGNOSTICELE CU CARE ESTE ÎN EVIDENȚĂ (ORIGINAL);
  • ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEŞIRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FIŞE DISPENSARIZARE, etc.) – după caz sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă;

La aceste acte se adaugă  - investigaţii medicale necesare integrării în colectivitate:

 • certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analize medicale: RBW, radiografie plămâni, test SIDA, coproparazitologic, iar rezultatul analizelor acestora permite includerea în comunitate,
 • adeverinţă medicală care să ateste dacă suferă sau nu de boli infecto-contagioase (de la medicul de familie)

CONTRIBUȚIA DE ÎNTREȚINERE DATORATĂ DE PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITĂȚI  ÎN  CENTRELE  REZIDENȚIALE  PUBLICE

 • Conform articolului 90 alin.1 din Legea asistenței sociale nr.292/2011 – persoanele adulte cu dizabilități asistate în centre rezidențiale sau susținătorii legali ai  acestora, în funcție de veniturile personale ale persoanelor cu dizabilități, au obligația de a plăti o contribuție lunară, de întreținere, stabilită în condițiile legii.
 • Conform articolului 90 alin.2 din Legea asistenței sociale nr.292/2011 - persoanele adulte cu dizabilități, care nu au venituri și nici susținători legali care să le datoreze întreținerea acestora, sunt asistate gratuit, costurile aferente fiind susținute din bugetele locale.
 • Conform prevederilor Codului Civil, persoanele pentru care există obligația de întreținere, sunt următoarele: rudele în linie dreaptă, frații și surorile, precum și celelalte persoane anume prevăzute de lege.
 • Nivelul contribuției de întreținere datorate de adulții cu handicap, asistați în centre sau de susținătorii acestora se stabilește  conform Ordinului nr.1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora.
 • Pentru  persoanele adulte cu handicap care sunt posesoarele unui contract de întreţinere sau ale oricărui alt act juridic încheiat între părţi, din care rezultă fără echivoc intenţia de a se obliga la întreţinere, accesul în centrul rezidențial se realizează numai în condiţiile suportării integrale a costului mediu lunar al cheltuielilor, stabilit prin H.C.L. sector 6, București, de către aparţinători sau de către cei obligaţi la întreţinere.

Evaluarea complexă a persoanei adulte care/sau pentru care se solicită eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap şi/sau orientare profesională şi/sau măsură de protecţie, se realizează în cadrul serviciului de către  urmatorii specialişti :

 • ASISTENT SOCIAL:
  Efectuează investigaţii în mediul familial în vederea identificării şi evaluării statutului şi contextului social în care trăieste persoana adultă ce solicită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientare profesională şi/sau măsură de protecţie.
 • MEDIC:
  Efectuează evaluarea medicală a persoanei adulte care solicită încadrarea în grad de handicap şi/sau orientarea profesională şi/sau măsură de protecţie.
 • PSIHOLOG:
  Efectuează evaluarea psihologică a persoanei adulte care solicită încadrarea în grad de handicap şi/sau orientarea profesională şi/sau măsură de protecţie.
 • PSIHOPEDAGOG:
  Efectuează evaluarea vocaţională a persoanei adulte care solicită încadrarea în grad de handicap şi/sau orientarea profesională şi/sau măsură de protecţie.

Persoanele nedeplasabile care/sau pentru care se solicită eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap şi /sau orientare profesională şi/sau măsură de protecţie, sunt evaluate la domiciliu, în urma deplasării specialiştilor serviciului.

În urma evaluării complexe, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap înaintează dosarul cuprinzând propunerea de încadrare în grad de handicap/orientare profesională/măsură de protecţie, Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, sector 6, Bucureşti, care adoptă decizia privind  încadrarea în grad de handicap şi/sau orientarea profesională şi/sau măsura de protecţie.

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sector 6, Bucureşti desfăşoară activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu handicap  şi eliberează:

 • Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Certificat de orientare profesională;
 • Program individual de reabilitare şi integrare socială;
 • Hotărâre măsură de protecţie;

Reevaluare 

Solicitantul revine pentru obţinerea Certificatului de încadrare în grad de handicap cu 60 de zile înainte de data expirării valabilității certificatului anterior.

 

 

Servicii sociale oferite vezi detalii

Serviciul evaluare complexă persoane adulte cu handicap  este înfiinţat în temeiul art. 88 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată şi exercită urmatoarele atribuţii, conform art. 50 din H.G. nr. 268/2007 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 şi în conformitate cu ORDINUL nr.2.298/2012 privind aprobarea procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap:

 • efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 • întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
 • recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;
 • avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz;
 • evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeste raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
 • asigură realizarea demersurilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, la solicitarea D.G.A.S.P.C. sau a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege,

Servicii sociale gratuite vezi detalii

SERVICII SOCIALE GRATUITE furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București

Pentru toate PERSOANELE  ADULTE CU HANDICAP

 • CENTRUL DE CONSILIERE PSIHOSOCIALĂ PERSOANE CU DIZABILITĂŢI
  Adresa: str. B-dul Uverturii, nr. 89, bl. P16, parter; tel. 0376.203.279,
  Persoană de contact: Mirea Adrian
  Servicii oferite: 
  - consiliere psihologică, consiliere de suport, activităţi de terapie ocupaţională;
 • SERVICII DE RECUPERARE SOCIO-MEDICALĂ
 • SERVICII DE SALINOTERAPIE
  Adresa: str. Floare Roşie, nr. 7A; 
  Persoană de contact: Cristina Badea
  Servicii oferite:
  - kinetoterapie, masaj terapeutic, hidrokinetoterapie, fizioterapie;
  - salinoterapie.

Pentru PERSOANELE  ADULTE CU HANDICAP – pensionate la limită de vârstă

Parteneriate vezi detalii

PARTENERIATE  ALE  DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  PROTECȚIA COPILULUI SECTOR6  BUCUREȘTI CU  ORGANIZAȚII  NONGUVERNAMENTALE

Pentru PERSOANELE  ADULTE  CU  HANDICAP – cu probleme de sănătate mintală

 • FUNDAŢIA ESTUAR – CENTRUL SOCIAL 6 
  Adresa: str. Gheorghe Negel, nr. 1-3 - Centrul Social 6; tel. 021.411.08.85, persoană de contact: Claudia Popescu
  Servicii oferite: consiliere psihologică, consiliere psihiatrică, consiliere juridică, socializare şi integrare/ reintegrare socială pentru persoanele adulte cu probleme de sănătate mintală;
  Pentru PERSOANELE  ADULTE CU HANDICAP – cu afecțiuni oncologice în stadiul terminal
 • FUNDAŢIA SFÂNTA IRINA - CENTRUL DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE "SFÂNTA IRINA"  
  Adresa: județul Ilfov, oraș Voluntari, str. Erou Mircea Marinescu, nr.3, tel.021.352.00.42,
  Persoane de contact: asistent medical șef, Ioana Butoi tel.0758.835.985 Tatiana Bonvai - coordonator voluntar, tel.0758.835.987
  Servicii oferite:  activități medico-psiho-sociale

Legislație vezi detalii

Formulare

Date de contact

Adresa: str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului)
Tel./fax: 0214103020, interior 341;
Tel.: 0372303292;
Adresa e-mail: evaluarecomplexaadulti@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA