CLUBUL SENIORILOR Sector 6

Complex Servicii Seniori

,,Clubul Seniorilor Sector 6” este o unitate de asistenţă socială destinată persoanelor în vârstă din Sectorul 6, cu scopul implicării acestora în activități de abilitare, socializare și petrecere a timpului liber. Serviciile oferite au ca obiectiv final reintegrarea socială a persoanelor în vârstă din comunitate și menținerea lor în viața activă, precum și prevenirea izolării și a deteriorării stării de sănătate.

Centrul funcționează în regim de zi și a fost înfiinţat prin Hotărârea nr.309/21.12.2022 a Consiliului Local al Sectorului 6.

Clubul Seniorilor dispune de 4 locații, situate la următoarele adrese:

 • Bd. 1 Mai nr. 15 (Clubul Seniorilor  "I.L. Caragiale") - 100 de locuri/zi (vezi harta )
 • Bd. Timisoara nr. 73 (Clubul seniorilor "Mihail Sadoveanu") - 50 de locuri/zi (vezi harta )
 • Calea Crângași nr. 44, la parterul blocului (Clubul seniorilor "Stela Popescu") - 50 de locuri/zi (vezi harta )
 • Şos. Virtuţii nr. 3 (Clubul Seniorilor Iulia Haşdeu) - capacitate 100 locuri (vezi harta )

Programul este următorul:

 • Luni - joi: 09.00 – 16.00
 • Vineri: 09.00 – 14.00

Este un centru de zi modern, un spaţiu de socializare și abilitare pentru pensionarii din sectorul 6, fiind destinat stimulării comunicării la orice vârstă şi readucerii persoanelor de vârsta a treia în viaţa socială activă.

,,Clubul Seniorilor Sector 6” facilitează şi încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice.Prin activităţile pe care le desfăşoară, permite menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice și stimulează participarea acestora la viaţa socială.Conceptul ”îmbătrânirii active” stă la baza acestui program care se implică în îmbunătăţirea imaginii sociale a vârstnicilor şi a fenomenului îmbătrânirii în general și promovează respectarea drepturilor persoanelor vârstnice;Se încurajează implicarea familiei, comunicarea şi relaţionarea atât cu persoane de aceeaşi vârstă, precum şi cu tânăra generaţie).

Toate activitățile sunt adaptate nivelului de vârstă şi capacităţilor psiho-fizice individuale.

SERVICII OFERITE / ACTIVITATI: vezi detalii

 • Activităţi cultural-educative: teatru, audiţii muzicale, spectacole, excursii, festivităţi, serbări, expoziţii, aniversări;
 • Activităţi cultural – religioase: invitarea unor reprezentanţi ai Bisericii, care să abordeze subiecte religioase, care să răspundă la întrebările vârstnicilor şi care să ofere servicii religioase specifice.
 • Activităţi de petrecere a timpului liber şi loisir (artterapie, muzicoterapie-cor, jocuri de societate (șah, table, rummy, Go)
 • Asigurarea unor programe de ergoterapie, respectiv terapie prin mişcare (atelier de lucru manual, pictură, ceramică, confecţionat obiecte decor, tricotat),
 • Programe de stimulare mentală (programe care să prevină apariţia deteriorărilor mentale specifice vârstei înaintate);
 • Servicii comunitare si asistenţă în rezolvarea problemelor administrative şi consiliere socială;
 • Servicii de asistenţă psiho-socială, incluzând consilierea psihologică, medierea conflictelor familiale, medierea relaţiilor cu persoane din comunitate şi facilitarea accesului la serviciile oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
 • Sesiuni de discuţii pe diverse teme (cu profesionişti din domenii precum: ştiinţă, homepatie, terapii alternative, cultură, literatură, consiliere juridică, psihologie, sfaturi medicale etc); activităţi informative (citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programelor la radio sau TV);
 • Acţiuni de informare a comunităţii locale cu privire la efectele îmbătrânirii şi posibilităţile de optimizare ale acesteia – promovarea conceptului de “îmbătrânire activă”;
 • Activităţi de voluntariat pentru motivare, animare şi mobilizare a persoanelor vârstnice;

BENEFICIARI vezi detalii

CATEGORII DE BENEFICIARI / GRUP ŢINTĂ:

 • Se pot înscrie în program persoane vârstnice din comunitatea sectorului 6 care au împlinit vârsta legală de pensionare / persoane pensionate în condiţiile legii .

CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CONDIŢII DE ACORDARE:

Condiţiile minime obligatorii pentru a fi incluşi în activităţile "Clubului Seniorilor Sector 6" sunt următoarele:

 • persoana vârstnică să aibă domiciliu legal în Sectorul 6;
 • persoana vârstnică să aibă vârsta legală de pensionare conform legii;
 • să rezulte, în urma evaluării sociale a persoanei vârstnice, ca nevoie principală includerea în activităţi de socializare din comunitate;
 • persoana vârstnică să nu sufere de boli contagioase sau psihice care pot afecta integritatea celorlalte persoane care fac parte din grup.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE și ACTE NECESARE vezi detalii

 1. ONLINE
  Persoanele vârstnice din Sectorul 6 se pot înscrie online la activitățile Clubului Seniorilor descărcând formularul cererii de aici și formularul declaraţiei  de  consimţământ  privind  prelucrarea,  stocarea  și utilizarea  datelor cu caracter personal de aici.
  Cererea și declarația completate, împreună cu celelalte acte necesare (copie act de identitate; copie talon pensie; adeverinta medicală) vor fi transmise în format electronic la adresa de email clubulseniorilor6@dgaspc6.com.
 1. LA SEDIILE CLUBULUI SENIORILOR
  Cererea însoțită de actele necesare (inclusiv declaraţia  de  consimţământ  privind  prelucrarea,  stocarea  și utilizarea  datelor cu caracter personal) poate fi depusă și fizic, la sediul ”Clubului Seniorilor”, situat la adresele din Bd.1 Mai nr.15, Bd.Timisoara nr.73 sau Calea Crângași 42-47, conform următorului program:
  - Luni – joi: 09.00 – 16.00
  - Vineri: 09.00 – 14.00

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI DE ADMITERE IN CADRUL CLUBULUI SENIORILOR SECTOR 6:

 • cerere din partea solicitantului;
 • copie act de identitate (domiciliul legal pe raza sectorului 6);
 • copie talon pensie.
 • Adeverinta medicală (tip medic familie)
 • Declaraţie  de  consimţământ  privind  prelucrarea,  stocarea  și utilizarea  datelor cu caracter personal

BAZA  LEGISLATIVĂ vezi detalii

 • Hotărârea Guvernului nr. 1492/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind îngrijirea de lungă durată şi îmbătrânirea activă pentru perioada 2023-2030;
 • Legea nr. 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completarile ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 27/2002 privind activitatea de reglementare a petiţiilor;
 • Legea nr. 215/ 2001 privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 16/2000 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;
 • Legea Asistentei Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 • Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Ordonanţa Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale, modificată şi completată de Legea 515/2003, Ordonanţa Guvernului nr.86/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DATE DE CONTACT:

Adresă:

 • Bd.1 Mai nr.15, Sectorul 6, București
 • Bd.Timisoara nr.73, Sectorul 6, București
 • Calea Crângași 42-47, Sectorul 6, București
 • Şos. Virtuţii nr. 3, Sectorul 6, București

Telefon: 021.9970
Email: clubulseniorilor6@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA