Serviciu Strategii, Comunicare

Serviciu Strategii, Comunicare

  • reprezintă legatura dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi beneficiari, oglindită în mijloacele de comunicare în masă;
  • asigură informarea cetăţenilor, privind activitatea direcţiei, prin mass media;
  • mijloceşte relaţia dintre ziarişti şi beneficiari, dintre ziarişti şi compartimentele direcţiei; dintre instituţii publice sau private şi direcţie;
  • redactează şi concepe grafic materiale informative în scopul popularizării serviciilor oferite;
  • realizează materiale video şi audio de informare/promovare a serviciilor de asistenţă socială;
  • organizează evenimente deosebite în folosul comunităţii: seminarii, spectacole, conferinţe, acţiuni caritabile;
  • gestionează şi actualizează pagina web a instituţiei;
  • gestionează poşta electronică şi răspunde la solicitările online ale cetăţenilor, în cel mai scurt timp.

Date de contact:

E-mail: office@dgaspc6.com
Website: www.asistentasociala6.ro, www.protectiacopilului6.ro, www.dgaspc6.ro
Facebook: facebook.com/dgaspc6
Instagram: instagram.com/dgaspc6
Twitter: twitter.com/dgaspc6

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA