Informații generale:

Prin Ordonanta de Urgenta nr. 113 din 15 iulie 2022 privind unele masuri necesare in vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinul refugiaților din Ucraina se instituie tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuți. Acest beneficiu se acordă o singură dată mamelor care au născut în anul 2022 și care îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate, are o valoare nominală de 2000 de lei și poate fi folosit doar pe teritoriul României și doar pentru achiziționarea de produse de îngrijire pentru nou-născuți și pentru achiziționarea de articole sanitare și medicale pentru mamă și nou-născut. Suma respectivă poate fi cheltuită în termen de 6 luni de la virarea pe suportul electronic. Contravaloarea acestui tichet este venit neimpozabil și nu se ia în calcul la stabilirea venitului net lunar/membru de familie.

Pot beneficia de tichetele sociale pe suport electronic vezi detalii

 • Mame care au născut în anul 2022 – dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului cu drept de venit minim garantat;
 • Mame beneficiare de alocație pentru susținerea familiei și care au născut în anul 2022 dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului ;
 • Mame care au născut în anul 2022 dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială;
 • Mame fără acte de identitate și care au născut în anul 2022 dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului;
 • Mame minore care au născut în anul 2022 dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului;
 • Mame cu dizabilități care au născut în anul 2022, dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului – acestea trebuie să dețină certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisiile de specialitate (Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau Comisia superioară de evaluare a persoane adulte cu handicap);
 • Mamele care au născut începând cu anul 2022 dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului, cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina;
 • Mamele trebuie să aibă domiciliul sau reședința/să locuiască în fapt în Sectorul 6 al Municipiului București.

Documente necesare pentru accesarea sprijinului vezi detalii

 • Cerere pentru acordarea tichetului social pe suport electronic pentru nou născuți – cerere simplă sau tipizat (Anexa 1.1) adresată instituției de către mamă; cererea poate fi depusă în format fizic, la sediul din Al. Istru nr. 4B sau pe mail -  prin intermediul adreselor: protectiacopilului@dgaspc6.com;
  office@dgaspc6.com;
  prevenireprotectiacopilului@dgaspc6.com.
 • Documente privind situația socio-familială a mamei și a  copilului nou-născut: certificat de naștere pentru copilul pentru care se solicită dreptul, act de identitate mamă/declarație pe proprie răspundere privind  identitatea sa, precum și alte documente privind situația socio- medicală a mamei, după caz: certificat de încadrare în grad de handicap, ordin de protecție, adeverințe de la centre specializate care să ateste situația de violență/de refugiat, de persoană dependentă etc.

Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Evaluarea eligibilității vezi detalii

În urma solicitării persoanei interesate, se vor analiza documentele privind situația socio-medicală a mamei și se va efectua o anchetă socială la domiciliul din sectorul 6 al acesteia avându-se în vedere identificarea îndeplinirii unuia dintre criteriile de eligibilitate pentru acordarea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuți. În funcție de situația constatată, se va recomanda  acordarea sau nu a beneficiului respectiv. În situația în există temei pentru acordarea beneficiului, se vor face demersurile necesare pentru solicitarea sprijinului către Instituția Prefectului, prin completarea datelor necesare pe listele aferente categoriei din care face parte persoana eligibilă. La data transmiterii listelor către Instituția Prefectului, copilul nu trebuie să aibă o vârstă mai mare de 3 luni.

Acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți vezi detalii

Reprezentanții Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie înmânează mamelor eligibile tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți în termen de 5 zile de la preluarea de la instituția prefectului , conform listelor transmise anterior de Direcție. Se vor pune la dispoziția destinatarilor finali lista cu unitățile afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic. Pentru beneficiarii nedeplasabili, se va livra tichetul social pe suport electronic la domiciliul acestora de către reprezentanții instituției.

Contravenții vezi detalii

Utilizarea de către beneficiari a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți în alt scop decât cel precizat

 • Solicitarea  de către beneficiari și/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic sau pentru fracțiuni din acestea
 • Refuzul nejustificat de a primi tichete sociale pe suport electronic
 • Comercializarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți contra unei fracțiuni de preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin ordonanță

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA