Centrul de Zi “Sfântul Andrei”  oferă servicii sociale pentru un număr de 120 beneficiari proveniți din familii defavorizate de pe raza sectorului 6.

Este un serviciu social licențiat, având codul de serviciu social 8891 CZ-C-IV și numărul de licență 1423 din data 14.12.2020. Funcționează cu respectarea standardului minim de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, conform Ordinului nr. 27/2019.

Copiii își petrec cea mai mare parte a timpului la centru descoperind în fiecare zi lucruri noi sub stricta îndrumare și atenta supraveghere a personalului calificat (educatori, infirmiere, asistent social, psiholog, asistenți medicali).

Scopul Centrului de zi “Sfântul Andrei” este de a oferi protecție socială pentru 120 de copii (3-6 ani) proveniți din familii defavorizate de pe raza Sectorului 6, cu scopul prevenirii separării copilului de familie.

Servicii vezi detalii

Centrul de zi pune la dispoziția beneficiarilor, dar și părinților / aparținătorilor legali, următoarele servicii:

 • servicii de îngrijire, supraveghere și odihnă a copiilor;
 • activități în vederea dezvoltării deprinderilor de viață independentă;
 • activități instructiv-educative, de recreere-socializare, ținând cont de vârsta și nivelul de dezvoltare a acestora;
 • asistență psihologică pentru copii și servicii de sprijin și consiliere pentru părinții / reprezentanții legali ai copiilor;
 • servicii de supraveghere, de igienă și menținere a stării de sănătate, totodată acordă primul ajutor, în caz de nevoie, pe perioada cât copiii sunt în centru;
 • hrana necesară copiilor, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • colaborează cu familiile copiilor care frecventează programul centrului, în ceea ce privește respectarea interesului copilului;
 • contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot duce la separarea copilului  de părinții săi;
 • activități de informare a beneficiarilor / potențialilor beneficiari cu privire la serviciile oferite și beneficiile acestora.

Categorii de beneficiari vezi detalii

 • copiii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, precum și familiile din care provin acești copii.

Centrul de zi Sfântul Andrei se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, cu  domiciliul legal / reședința în sectorul 6, proveniți din familii defavorizate.

Criteriile principale de admitere în centru sunt următoarele vezi detalii

 • Domiciliul legal / viză de reședință la care locuiesc efectiv familia împreună cu copilul, să fie pe raza sectorului 6 ;
 • Copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani care se află într-o situație de vulnerabilitate socio-economică în propria familie/familia substitutivă;

Situația de vulnerabilitate socio-economică în care se poate găsi copilul în propria familie/familia substitutivă va fi evaluată de către asistentul social, avându-se în vedere  aspecte precum:

 • Existența unei situații precare a resurselor financiar-materiale ale familiei care pot conduce la dificultatea de a asigura copilului/copiilor  acoperirea nevoilor de bază la un nivel decent în  familie.
 • Suspiciuni de rele tratamente/abuz/neglijare a copilului în familie – prin includerea copilului în cadrul centrului de zi, se poate evalua și monitoriza constant starea psihologică/dezvoltarea lui  pe toate ariile.
 • Existența unor probleme de sănătate ale copilului/membrilor familiei cu impact negativ asupra relațiilor din interiorul familiei și, în special, asupra copilului și asupra situației socio-economice a familiei acestuia.
 • Existența unor afecțiuni/diagnostice medicale ale copiilor, pentru care este necesar ca aceștia să urmeze un program de terapie și pentru care specialistul recomandă includerea în colectivitate;
 • Se va recomanda includerea în centrul de zi a copiilor care au situații precum: provin din familii monoparentale sau din familii cu 3 sau mai mulți copii; beneficiază de o măsura de protecție specială-plasament; copilul al cărui unic părinte nu are loc de muncă și este în căutarea unui loc de muncă; copilul al cărui părinte/părinți se află la muncă în străinătate, copilul cu frate/frați înscriși în programul centrului de zi la momentul solicitării înscrierii.
 • Alte situații de natură să afecteze dezvoltarea copilului  și/sau respectarea drepturilor acestuia, conform legislației în vigoare;
 • Venitul NET pe membru de familie să fie mai mic sau egal cu 1.600 lei. La calcularea veniturilor se ține seama de totalitatea veniturilor cu caracter permanent.

Pentru includerea copiilor în programul centrului de zi este necesar ca  toate criteriile să fie îndeplinite cumulativ.

Condiții excepționale:

Pot fi admiși în centrul de zi și copii care provin din familii al căror venit depășește baremul stabilit, dar numai dacă copilul/familia traversează o situație de criză majoră (în familiei există copii/adulți cu boli grave, handicapuri severe, tratamente costisitoare care afectează în mod semnificativ capacitatea familiei de a răspunde adecvat nevoilor copilului).

Activități vezi detalii

Activitatea Centrului “Sfântul Andrei” este structurată, în funcție de vârsta copiilor astfel:

 • grupa mică (3 și 4 ani)
 • grupa mijlocie (4 și 5 ani)
 • grupa mare (5 și 6 ani)

La Centrul de zi “Sfântul Andrei” copiii beneficiază, într-un spațiu modern de:

 • Săli de clasă;
 • Săli de joacă / dormitoare;
 • Sală pentru activități festive;
 • Cabinet medical;
 • Sală de masă;
 • Loc de joacă.

Săli de clasă personalizate - Fiecare grupă de copii își va desfășura activitatea zilnică într-o sală de clasă amenajată în funcție de vârsta, profil, tematica proiectelor în desfășurare.

Săli de joaca - Sălile de joacă au un rol multifuncțional (spațiu de joacă / dormitor), fiind amenajate într-un spațiu plăcut și dotate corespunzător pentru perioada de odihnă a copiilor (mobilier ergonomic, frumos colorat adaptat nevoilor copiilor și nivelului de dezvoltare).

Sala de activități festive-oferă un spațiu generos unde se desfășoară  serbările ,activitățile festive, vizionări de teatru, filme, desene etc.

Cabinet medical - starea de sănătate a copiilor este supravegheată permanent de echipa medicală a centrului.

Spații de joaca în aer liber - locul de joaca în aer liber este special amenajat  pentru confortul și siguranța celor mici, antrenați, sub stricta supraveghere a personalului didactic și auxiliar, în jocuri variate și stimulative.

Pe lângă cursurile și programul standard al fiecărei grupe, în   funcţie de înclinațiile și abilitățile fiecărui micuț, Centrul oferă o serie de activități  opționale .

 • Curs de dans;
 • Lecții de educație religioasa (cu acordul părinților);
 • Animație.

În cadrul centrului, cursurile de dans și animație sunt gratuite.

Program zilnic:

 • program scurt: între orele 7:30 și 13:00, (include micul dejun, o gustare și prânzul)
 • program prelungit: între orele 07:30-18:30, (include micul dejun, două gustări și prânzul)

Meniul zilnic al copiilor este bogat în substanțe nutritive și vitamine, respectând reglementările în vigoare, specifice fiecărei categorii de vârstă și recomandărilor medicale. De asemenea, programul prelungit include timp de somn.

PROCEDURA DE ADMITERE vezi detalii

Solicitările de înscriere la Centrului de Zi  Sf. Andrei se depun la sediul Centrului de Zi sau prin email la czsfantulandrei@dgaspc6.com sau office@dgaspc6.com.

Programul de lucru cu publicul: Marți– 08.00-16.30, Vineri - 08.00-14.00.

Alte informații privind admiterea copiilor

(1) Ordinea admiterii în centru se face în funcție de data înregistrării cererii. În situația în care există mai puține locuri decât copiii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, vor avea prioritate pentru includere în centrul de zi copiii la care există o problematică socială mai accentuată;

(2) În cazul solicitărilor de admitere pentru gemeni /tripleți, se va completa câte un dosar pentru fiecare copil.

Acte necesare pentru înscrierea copilului în centrul de zi vezi detalii

 • cerere de înscriere (Anexa 1A);
 • adeverință de salariat pentru fiecare dintre părinți sau decizia anuală de impunere pentru PFA;
 • adeverință eliberată de ANAF (valabil şi pentru părinții care nu au domiciliul în sectorul 6), care să ateste că părintele nu are venituri;
 • copia actului doveditor privind suspendarea raportului de muncă (decizie), după caz;
 • talon de pensie, după caz;
 • adeverință din care să rezulte că este o persoană în căutarea unui loc de muncă, eliberată   de Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă (b-dul. Timișoara nr. 59, sector 6, București), după caz;
 • copie după certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 • copii după certificatele de naștere ale fraților minori;
 • copie după actele de identitate pentru fiecare părinte;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • copii după acte care să evidențieze situația juridică a minorilor (ex: hotărâre judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul părinților și încredințarea minorului, hotărâre judecătorească prin care se recunoaște paternitate minorului, hotărâre de plasament sau de încredințare în vederea adopției);
 • copia certificatului de deces a părintelui (dacă este cazul);
 • adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate, fișă de vaccinări completate de către medicul de familie;
 • copii după actele medicale cu diagnostice, tratamente, recomandări ale copiilor/membrilor familiei.

Costuri vezi detalii

Conform H.C.L sector 6 nr. 17/21.01.2021, prin care se aprobă Regulamentul – Cadru de organizare și funcționare a Centrului de zi Sfântul Andrei, în care este reglementat contribuția procentuală a beneficiarilor, în funcție de situația materială a familiei, cât și venitul net pe membru de familie pentru care  se vor acorda servicii gratuite, cât și H.C.L sector 6 nr. 157/24.08.2021, prin care se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii incluși în centrul de zi, nivelul costurilor lunare pentru serviciile sociale oferite sunt stabilite în funcție de programul pe care îl frecventează copilul, astfel:

 • pentru program normal, cuprins în intervalul orar 07.30-13.00, sunt de 881,5 lei;
 • pentru program prelungit, cuprins în intervalul orar  07.30-18.30, sunt de 1.763 lei;

Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite constituie cota-parte din costul total al serviciului / serviciilor acordat / acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale și se stabilește astfel:

 • Pentru familiile cu un venit net pe membru de familie mai mic sau egal cu suma de 1.600 lei pe membru de familie se vor acorda servicii gratuite;
 • Pentru familiile cu un venit net pe membru de familie situat între 1.601 lei – 1.999,99 lei se vor achita 50% din costuri;

Situație excepțională: Pot beneficia de servicii sociale cu plată copiii ai căror părinți au un venit net pe membru situat peste suma de 1.600 lei, în situația în care îndeplinesc criteriile de admitere în centru.

Capacitatea centrului este de 120 de locuri, din care 90 de locuri sunt la program lung și 30 de locuri la program scurt, dintre care ponderea părinților care achită nu poate fi mai mare de 10% din capacitatea centrului.

Contact

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Sector 6, București 
Str. Cernișoara, nr. 38-40;
Telefon: 021.745.72.37;
E-mail: office@dgaspc6.com

Centrul de Zi Sf. Andrei
Șef Centru: Andrei Voicu
Adresa: Aleea Parva nr. 1B, Sector 6, București
Tel./fax: 0371.525.413
E-mail: czsfantulandrei@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA