Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant”

Sesiunea de înscriere 2023-2024 la cursurile gratuite pentru copii s-a încheiat.

 

Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant” este un compartiment subordonat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, care se adresează tuturor copiilor de pe raza sectorului 6, reprezentând locul unde aceştia îţi pot pune în practică abilităţile şi aptitudinile, exprimându-şi într-un mod creativ pasiunile şi talentele artistice, culturale, sportive, tehnico-ştiinţifice.

Instituţia este situată în str. Aleea Tibleş, nr. 64, într-o  clădire având statutul de monument istoric, ce a purtat în trecut denumirile de “Palatul Belvedere” şi  “Palatul Grant”.  În clădirea centrală sunt amenajate 12 săli de activităţi și o sală de aşteptare pentru părinţi. Locaţia dispune de o curte generoasă, unde este amenajată o sală de sport multifuncțională şi un loc de joacă pentru copii. Unitatea este dotată cu mobilier modern şi aparatură de ultimă generaţie, toate acestea asigurând desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor. Cheltuielile de întreţinere sunt asigurate din bugetul DGASPC - sector 6, dar pot fi completate din donaţii.

BENEFICIARI:

Copiii cu vârsta cuprinsă între 04 - 18 ani, care domiciliază sau care au reședința pe raza sectorului 6;
Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 - 26 ani, cu condiţia să fie beneficiari ai sistemului de protecţie socială, pe raza sectorului 6.

Cursuri pentru copii: vezi cursurile disponibile

Cursurile se desfășoară în perioada octombrie 2023 – iunie 2024 și se adresează tuturor copiilor din sectorul 6, cu domiciliul stabil, având prioritate copiii din sistemul de protecție a copilului sau proveniți din familii defavorizate.

În anul școlar 2023 – 2024, oferim peste 1100 de locuri disponibile la cursuri din domenii variate:

 1. Curs de Dans
  Locuri disponibile: 160 (pentru copii de la 4 la 14 ani)
 2. Curs de Dans Sportiv
  Locuri disponibile: 100 (pentru copii de la 4 la 14 ani)
 3. Curs de Street Dance
  Locuri disponibile: 100 (pentru copii de la 5 la 18 ani)
 4. Curs de Arte Plastice
  Locuri disponibile: 66 (pentru copii de la 6 la 18 ani)
 5. Curs de Șah
  Locuri disponibile: 60 (pentru copii de la 5 la 14 ani)
 6. Curs de Karate Shotokan
  Locuri disponibile: 60 (pentru copii de la 6 la 10 ani)
 7. Curs de Fotbal
  Locuri disponibile: 50 (pentru copii de la 5 la 15 ani)
 8. Curs de Balet
  Locuri disponibile: 48 (pentru copii de la 5 la 14 ani)
 9. Curs de Limba Spaniolă
  Locuri disponibile: 45 (pentru copii de la 5 la 15 ani)
 10. Curs de Engleză prin Teatru
  Locuri disponibile: 45 (pentru copii de la 4 la 9 ani)
 11. Curs de Multi Sport
  Locuri disponibile: 45 (pentru copii de la 6 la 18 ani)
 12. Curs de Limba Engleză
  Locuri disponibile: 36 (pentru copii de la 4 la 10 ani)
 13. Curs de Teatru
  Locuri disponibile: 36 (pentru copii de la 7 la 17 ani)
 14. Curs de Informatică
  Locuri disponibile: 30 (pentru copii de la 8 la 18 ani)
 15. Curs de Tenis
  Locuri disponibile: 30 (pentru copii de la 6 la 12 ani)
 16. Curs de Canto
  Locuri disponibile: 60 (pentru copii de la 7 la 18 ani)
 17. Curs de Aritmetică Mentală
  Locuri disponibile: 28 (pentru copii de la 6 la 12 ani)
 18. Curs de Învățare Eficientă
  Locuri disponibile: 24 (pentru copii de la 7 la 10 ani)
 19. Curs de Arta Actorului Mânuitor de păpuși și marionete
  Locuri disponibile: 20 (pentru copii de la 4 la 11 ani)
 20. Curs de Pregătire ECDL
  Locuri disponibile: 20 (pentru copii de la 15 la 18 ani)
 21. Curs de Matematică Distractivă
  Locuri disponibile: 20 (pentru copii de la 10 la 14 ani)
 22. Curs de Robotică
  Locuri disponibile: 18 (pentru copii de la 8 la 12 ani)
 23. Curs de Creative Kids
  Locuri disponibile: 14 (pentru copii de la 8 la 14 ani)
 24. Curs de Chitară
  Locuri disponibile: 9 (pentru copii de la 6 la 16 ani)

Informații despre programul cursurilor și grupele disponibile găsiți în aplicația de înscriere online, în perioada de înscriere.

Regulamentul de admitere la cursurile gratuite pentru copii și regulamentul de ordine interioară al Centrului de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant pentru perioada 2023-2024.

Costurile serviciilor oferite de centru: vezi detalii

 1. Centrul oferă servicii gratuite pentru copiii care provin din sistemul de protecție a copilului.  
 2. Copilul cu domiciliul stabil/reședința în sectorul 6, care nu se află în sistemul de protecție a copilului, poate beneficia gratuit de un curs de dezvoltare personală în cadrul Centrului de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant.
 3. Copilul cu domiciliul/reședința în sectorul 6, care nu se află în sistemul de protecție a copilului, poate beneficia de maximum 2 (două) cursuri de dezvoltare personală.
 4. Copilul cu domiciliul/reședința în sectorul 6, care nu se află în sistemul de protecție a copilului, poate beneficia de un al doilea curs de dezvoltare personală în cadrul Centrului de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant, cu condiția ca părinții să doneze lunar, în valoare de 150 lei, produse la Magazinul caritabil Socialxchange.
 5.  Contribuția (donația) se achita în avans pentru o lună sau mai multe. În situația în care copilul nu mai poate participa sau absentează, contribuția nu se returnează.

OBIECTIVE: vezi detalii

Obiectivul general:

Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant”  îşi propune să ofere o alternativă de petrecere a timpului liber, prin realizarea unui demers de dezvoltare personală şi integrare socială a copiilor, implicându-i în  activităţi artistice, culturale, sportive, tehnico-stiintifice.

Obiective specifice:

 • Informarea copiilor cu privire la alternativele de petrecere a timpului liber;
 • Dezvoltarea la copii a unor comportamente prosociale;
 • Participarea activă a copiilor la programele şi activităţile culturale, artistice, sportive, tehnico-ştiinţifice, ţinând cont de opţiunile lor;
 • Exprimarea şi valorificarea într-un mod creativ a pasiunilor şi talentelor copiilor;
 • Dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor copiilor, exersarea aptitudinilor copiilor;
 • Adoptarea de către copii a unui stil de viaţă sănător, activ;
 • Dezvoltarea capacităţilor copiilor de interrelaţionare, prin intermediul jocurilor, activităţilor de grup, factor determinant al unei mai bune integrări sociale;
 • Promovarea programelor socio-educative, ca o modalitate de adaptare, dezvoltare şi responsabilizare a copiilor;
 • Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor şi adulţilor, ca formă de participare activă la viaţa comunităţii;
 • Organizarea de evenimente socio-culturale şi artistice în spaţii publice sau private, convenţionale sau neconvenţionale.

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: vezi detalii

Culturale: teatru, dans modern, muzică (canto, chitară);
Artistice: arte plastice
Sportive: şah, karate, tenis, fotbal, multi-sport etc.
Tehnico-ştiinţifice: iniţiere în calculatoare, informatică, robotică, aritmetică mentală, matematică distractivă etc.
Alte dezvoltări de competenţe: limbi străine
Toate activităţile vor avea la bază interesul pentru dezvoltarea fizică, psihică şi intelectuală a copiilor, iar personalul coordonator se va preocupa de descoperirea, încurajarea şi promovarea talentelor.

Implicarea copiilor/tinerilor în activităţile enumerate anterior poate reprezenta o alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber, în detrimentul celor statice, a jocurilor pe computer, a anturajului, a adoptării unor comportamente deviante precum vagabondajul, consumul de droguri etc.

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE AL ACTIVITĂŢILOR:

LUNI-VINERI: 08.00 - 20.00
SÂMBĂTA: 08.00 - 16.00

Programul cursurilor

Programul cursurilor pentru perioada 2023-2024 este disponibil mai jos.

Vezi programul

Data începerii cursurilor - 02 octombrie 2023

ÎNSCRIEREA BENEFICIARILOR: vezi detalii

Pentru inscrierea copilului la activitati sportive este necesara adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa ca acesta este apt pentru efort fizic.

Acte necesare pentru înscriere:

 1. cerere de înscriere;
 2. certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 3. actele de identitate pentru fiecare părinte;
 4. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 5. acte care să evidențieze situația juridică a minorilor (ex: hotărâre judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul părinților și încredințarea minorului, hotărâre judecătorească prin care se recunoaște paternitate minorului, hotărâre de plasament sau de încredințare în vederea adopției);
 6.  certificatul de deces a părintelui (dacă este cazul);
 7. adeverință medicală - apt pentru programe sportive.
Cererea se depune online, prin aplicația de înscriere online, activă doar în sesiunea de înscrieri.

Date de contact:

Adresa: Aleea Ţibleş, nr.64, sector 6, Bucureşti.
Tel.: 037.620.33.09;

Adresa de e-mail: palatulcopiilor6@dgaspc6.com.

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA