Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc

 Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc

Subordonate

Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc realizează:

Evaluare inițială vezi detalii

Evaluarea inițială este un proces complex ce presupune culegerea de informații cu privire la situația socială semnalată sau identificată, precum și interpretarea acestora în scopul orientării şi intervenţiei.

Evaluarea iniţială este acea activitate de identificare/determinare a naturii cauzelor, a starii actuale de dezvoltare si de integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, precum si a prognosticului acestora, efectuata prin utilizarea de metode si tehnici specifice profesiilor sociale, de catre furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluarii sunt cunoasterea si intelegerea problemelor cu care se confrunta beneficiarul de servicii sociale si identificarea masurilor initiale.

Cui se adresează
Tuturor famiilor cu copii, cetățeni ai sectorului 6 care întâmpină o dificultate socială și/sau tuturor cetățenilor care cunosc și vor să semnaleze situația socială cu care se confruntă un copil sau o familie cu copii.

Cum poate fi semnalată o situație socială
În mediul online - informațiile pot fi transmise pe adresele de email ale instituției: office@dgaspc6.com sau evaluareinitialasiurgenta@dgaspc6.com
În scris - prin poștă la adresa Aleea Istru, nr.4, sector 6 sau direct la sediul instituției
Prin telefon - la numărul 0731 624 849
Autosesizare

Cum se finalizează o evaluare inițială
După culegerea datelor cu privire la situația socială cu care se confruntă un copil sau o familie cu copii și analizarea acestora situația este referită către un serviciu ce poate oferi o intervenție de lungă durată și adaptată nevoilor identificate.

Telefonul pentru situații de risc imminent vezi detalii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Se adresează tuturor locuitorilor sectorului 6 care cunosc sau se află într-o situație de risc. Cetățenii pot suna non-stop, inclusiv sambata si duminica, să sesizeze situaţia urgentă în care se află copilul/adultul şi coordonatele acestuia pentru ca angajații serviciului să poată interveni în cel mai scurt timp.

Cazurile pot fi soluţionate prin luarea unei masuri de urgenţă, în funcţie de gravitatea situaţiei sesizate sau prin consiliere socială şi prin direcţionarea familiilor către alte servicii specializate, din cadrul DGASPC sector 6.

Suport oferit copiilor implicați în infracțiuni vezi detalii

Cui se adresează
Tuturor copiilor implicați în infracțiuni pentru care instituțiile abilitate (șecții de poliție, procuratură, instanțe) în vederea audierii acestora.

Cum se finalizează
Cazurile pot fi soluţionate prin luarea unei masuri de urgenţă, în funcţie de gravitatea situaţiei sesizate sau prin consiliere socială şi prin direcţionarea familiilor către alte servicii specializate, din cadrul DGASPC sector 6.

Punerea în aplicare a deciziilor instanțelor de executarea a muncii neremunerată în folosul comunității vezi detalii

Cui se adresează

Tuturor persoanelor care au primit o decizie a instanțelor abilitate (Judecătorie, Tribunal, Parchet, DIICOT, Serviciul Probațiune) de a executa muncă în folosul comunității în cadrul DGASPC sector 6.

Cum se finalizează
Plasarea, executarea și monitorizarea muncii neremunerate în folosul comunității.

Înhumarea persoanelor adulte decedate la domiciliu, fără aparţinători, pe raza sectorului 6 vezi detalii

Cadrul legal

  •  Legea Cimitirelor 102/2014 actualizata, art.17.
  • Anexa la HCGMB 313/30.05.2019,  Regulamentul Cadru privind Înhumarea Persoanelor fără Aparținători

Coordonarea proiectelor cu specific de prevenire a comportamentelor cu risc pentru copii, aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 6 vezi detalii

Liga tinerilor sportivi (fotbal, șah, rugby)

Cui se adresează

  • Copii în situații de risc
  • Copii cu probleme de comportament

Programe adresate copiilor și părinților din medii defavorizate în vederea abilitării acestora vezi detalii

Tipuri de activități
Traininguri/cafenele sociale

Cui se adresează

  • Familiilor cu copii ce au nevoie de suport în vederea reabilitării autorității parentale
  • Copiilor cu probleme de comportament

Cum pot participa

Date de contact

Adresa: Aleea Istru nr.4 (etaj 2, camera 18)
Telefon: 021.317.6311 (interior 247)
Fax: 021.317.6312
Şef serviciu – Tatiana Duță

Adresa de e-mail: evaluareinitialasiurgenta@dgaspc6.com.

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA