Organizatia Salvați Copiii, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, prin programul Active Citizens Fund - Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, derulează proiectul „Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței”.

Barnahus este un model integrat de servicii de evaluare psihologică și medicală, audiere și protecție a copiilor victime ale abuzului sexual și victime ale violenței domestice.

Acest program își propune, pe de o parte, să faciliteze îmbunătățirea gradului de conștientizare la nivelul a 7000 de persoane din România cu privire la drepturile copiilor, iar pe de altă parte, să implementeze modelul islandez Barnahus de intervenție în acest domeniu, care reunește serviciile relevante pentru protecția copiilor aflați în ipostaze judiciare sub un singur acoperiș. Activitățile se vor desfășura în București, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
 
Grupul țintă al proiectului se constituie din:

  • 100 de copii victime ale abuzului sexual și violenței, care vor fi sprijiniți în cadrul centrului;
  • 500 de copii elevi care vor participa la sesiuni de educație și instruire cu privire la drepturile copilului, nediscriminare și protecție împotriva abuzului;
  • 180 de profesioniști din instituții și autorități publice, care vor participa la activitățile noastre.

Ce înseamnă centrul Barnahus

Barnahus (“casă pentru copii”) este un model de intervenție înființat pentru prima dată în Islanda, în 1998, iar în prezent constituie principalul răspuns la nevoile copilului aflat în proceduri judiciare în 25 de state europene.

Personalul Centrului Barnahus din București a fost instruit cu privire la abordarea cazurilor de copii victime ale abuzului sexual și ale violenței domestice de către Emma Harewood – coordonatoarea centrului Barnahus din Londra. Instruirea a vizat: tehnici de interviu prietenos pentru evitarea retraumatizării copilului abuzat sexual, îmbunătățirea aspectelor legate de organizarea colaborării multidisci- plinare și interinstituționale în modelul Barnahus, în beneficiul copilu- lui și al interesului său superior, importanța conștientizării intervenției multidisciplinare în astfel de cazuri, organizarea interviurilor bazate pe bune practice și protocoale (protocolul N.I.C.H.D.-SUA- Institutul Național de Sănătate a Copilului și Dezvoltare Umană).

Centrul Barnahus constituie singurul serviciu complex, din România, în care copilul, aflat în ipostaze judiciare în calitate de victimă, primește protecție și asistență în mod individualizat, multidisciplinar și cu respectarea intimității sale. Cât timp copilul este înscris în programul centrului, cazul său va fi monitorizat de către un asistent social.​

Pentru o abordare completă, o echipă a Salvați Copiii a susținut și o serie de sesiuni de educație și instruire juridică și civică în parteneriat cu școli din București. Acestea s-au concentrat pe drepturile copilului, pe autoritățile care au atribuții în cazurile de discriminare, pe tipurile de abuz, precum și pe cauzele, consecințele și modalitățile de combatere ale acestora. Elevii au învățat cui se pot adresa în cazul în care află de un abuz, unde pot suna și cât de important este să povestească unui adult de încredere ce se petrece. Astfel, copiilor li s-a adus la cunoștință că, în caz de abuz, există instituții, autorități publice și organizații neguvernamentale care îi pot sprijini, și că în niciun caz nu trebuie să ascundă ce se întâmplă, ci să povestească unui adult situația.

CAMERA DE EVALUARE ȘI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ a copilului este organizată astfel încât specialiștii implicați să determine starea emoțională și sprijinul necesar copilului și familiei acestuia, dar și evaluarea necesității de a primi servicii terapeutice pe termen scurt și lung. În această etapă, este abordată trauma copilului și membrilor familiei acestuia sau a altor persoane din familie sau din afara familiei, responsabile cu îngrijirea copilului.

CAMERA DE EVALUARE ȘI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

CAMERA DE AUDIERE este spațiul derulării propriu-zise a audierii privind abuzul suferit și circumstanțele producerii acestuia. Aici discuția este condusă de către un intervievator specializat, conform unui protocol specific, acesta concentrându-se pe identificarea probelor cu protejarea copilului de o potențială retraumatizare. Copilul este pregătit și totodată protejat în timpul discuției prin faptul că profesionistul stabilește mai întâi o relație de încredere cu acesta și îl pregătește pentru readucerea în memorie a experiențelor abuzive.

CAMERA DE AUDIERE

Această cameră este dotată cu aparatură de înregistrare audio-video de ultimă generație. Astfel, restul specialiștilor care participă la audiere pot urmări interviul în timp real, pe ecranele din CAMERA DE OBSERVAȚIE, o cameră securizată și izolată fonic pentru intimitatea discuțiilor, de asemenea dotată cu aparatură de înaltă performanță. Interviul judiciar este, bineînțeles, înregistrat și reprezintă probă admisă în instanță.

CAMERA DE OBSERVAȚIE
La nevoie, în Centrul Barnahus, copilul poate fi evaluat și din punct de vedere medical, de către un personal specializat și de înaltă competență care îi asigură acestuia o evaluare medicală prietenoasă în CABINETUL MEDICAL dotat în acest scop. Evaluarea medicală poate fi realizată fie în scop de investigație criminalistică, fie pentru asigurarea bunăstării fizice a copilului și a recuperării acestuia.

CABINETUL MEDICAL

Organizația Salvați Copiii derulează în România Proiectul „Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței” în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, și beneficiază de o finanțare în valoare de 149.977,6 euro, prin programul Active Citizens Fund - Romania finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA