Proiecte din fonduri externe derulate de DGASPC Sector 6

Proiecte în faza de implementare

SAFE – Sanatate, Accesibilitate, Facilitate, Educatie
vezi detalii

Program: ”Provocari in sanatatea publica la nivel european EEA Grants 2014-2021”
Promotor de Proiect: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 6,
Parteneri de proiect:  Partener 1 -  Fundatia Estuar,   
Partener 2 - Centrul de Sanatate Multifunctional "Sfantul Nectarie

Proiectul isi propune dezvoltarea a unui pachet complex de servicii integrate de sanatate, de calitate, avand caracter inovativ prin oferirea de masuri concrete pentru 4000 de persoane din grupuri vulnerabile din care 800 romi, pentru o perioada de 18 luni, avand mai multe componente, astfel:

 • Infiintarea unei sectii de radiologie in cadrul proiectului, sectie care va deservi pe termen lung populatia vulnerabila din Bucuresti, cu prioritate din Sectorul 6 al Capitalei.
 • O componenta de servicii medicale de preventie, care include servicii de screening de sanatate si servicii de radiologie care va deservi 4000 de persoane vulnerabile, din care 800 de persoane de etnie roma, din Bucuresti, cu prioritate din sectorul 6 al Capitalei.
 • O componenta de servicii terapeutice de sanatate mintala pentru 100 de persoane cu diagnostic psihiatric si 50 de apartinatori ai acestora.
 • O componenta de formare pentru 50 de persoane din sistemul sanitar. Formarea are scopul imbunatatirii competentelor profesionale, comunicarii eficiente cu membrii grupurilor vulnerabile si oferirii de servicii medicale imbunatatite.
 • O campanie de informare si sensibilizare pentru cresterea gradului de constientizare privind accesul la servicii medicale preventive in randul categoriilor vulnerabile, prin abordarea temei privind prevenirea bolilor respiratorii (incluzand boala TBC) si a sanatatii populatiei din grupurile vulnerabile in general si a persoanelor cu probleme de sanatate mintala in particular.

Principalele activitati: Managementul proiectului; A1.Selectia si mentinerea grupului tinta; A2.Infiintarea, amenajarea si dotarea unei sectii de radiologie; A3.Furnizarea serviciilor medicale de santate; A4.Furnizarea serviciilor integrate de sanatate mintala; A5.Formare profesionala specifica pentru personalul sanitar; A6.Campanie de informare si promovare a proiectului.

Rezultate asteptate: 1 Sectie de radiologie nou finfiintata si functionala; 1 Serviciu medical de sanatate oferit pentru 4000 de persoane vulnerabile, din care 800 romi; 1 serviciu de terapie oferit pentru 100 de persoane cu diagnostic psihiatric ce vor fi consiliate; 100 de persoane din grupuri tinta secundare (apartinatori si personal sanitar) care primesc servicii de suport si instruire; 1 Campanie de informare si promovare realizata.

Bugetul total al proiectului: 1.000.000 €

Durata proiectului: 18 luni (oct 2022 – apr 2024)

Reabilitarea/renovarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
vezi detalii

Proiectul are ca scop creșterea calității vieții pentru un grup de persoane cu dizabilități și a familiilor acestora, prin promovarea activă a incluziunii sociale, prin informare, consiliere, terapie ocupațională si susținerea activității unui atelier de ergoterapie (atelier confecții textile) care vizează refacerea deprinderilor şi capacitaţilor beneficiarilor pentru asigurarea adaptării optime la mediu.  Fiecare beneficiar care va accesa serviciile sociale menţionate va fi abordat în mod individualizat, în concordanţă cu tipul de handicap (somatic, fizic, auditiv, vizual, mental).

Obiectivele specifice sunt: reabilitarea/renovarea centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din sectorul 6, dotarea centrului de zi cu echipamente specifice necesare derulării activităților de terapie ocupațională și ergoterapie și facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile oferite în centrul de zi și furnizarea de servicii sociale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor adulte cu dizabilități, pentru dezvoltarea şi/sau consolidarea deprinderilor de viaţă independentă.

Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi minim 16 persoane cu dizabilități și minim 5 asistenți personali/reprezentați legali/aparținători.

Activitățile proiectului sunt următoarele: managementul proiectului, desfășurarea activităților de achiziţii, lucrări de amenajare/reparații și dotare a spațiului, furnizarea serviciilor pentru îmbunătățirea abilităților și capacităților persoanelor cu dizabilități în vederea integrării sociale și pe piața muncii, informare și publicitate. Activitatea furnizarea serviciilor pentru îmbunătățirea abilităților și capacităților persoanelor cu dizabilități în vederea integrării sociale și pe piața muncii cuprinde 4 subactivități: activități de informare și consiliere, instruirea teoretică și practică a grupului țintă, activități de abilitare/reabilitare prin terapie ocupațională, activități de ergoterapie în ateleriul confecții textile și activități recreative, culturale și de socializare.

Rezultatele activităților enumerate sunt următoarele: un spațiu amenajat, un panou de proiecție interactivă pe perete digital LCD (stimulare senzorială) montat și pus în funcțiune, un atelier de confecții textile dotat și amenajat, minim 20 de persoane cu dizabilități informate și consiliate, minim 10 aparținători informați și consiliați, minim 10 persoane cu dizabilități instruite teoretic și practic, minim 5 aparținători instruiți teoretic și practic, minim 16 persoane cu dizabilități care beneficiază de abilitare/reabilitare prin terapie ocupațională, minim 10 persoane cu dizabilități care beneficiază de ergoterapie în atelierul confecții textile, minim 5 aparținători care beneficiază de ergoterapie, minim 20 de persoane cu dizabilității care beneficiază de de activități recreative, culturale și socializare, minim 10 aparținători care participă la activități recreative, culturale și socializare.

Costul total al proiectului, inclusiv cheltuielile diverse şi neprevăzute, max.10% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate, este de 423 079.55 lei, din care valoarea cheltuielilor directe este de 384 617.77  lei, iar cheltuielile diverse şi neprevăzute sunt în valoare de 38 461.78  lei.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 23 de luni, nu mai târziu de 31.12.2024. 

Construire Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Constantin Brâncuși
vezi detalii

PNRR Componenta 13 Reforme sociale - ținta 396, I2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, apelul ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – Sesiunea 2

Scopul proiectului:
Creșterea calității vieții pentru un grup de persoane cu dizabilități și a familiilor acestora, prin promovarea activă a incluziunii sociale, prin accesarea serviciilor socio-medicale de recuperare și reabilitare neuromotorie.

Obiectiv specific 1: Construcția centrului de recuperare neuromotorie
Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin lucrări de proiectare, asistență tehnică, realizare a investiției de bază/construcție - necesare pentru înființarea centrului.

Obiectiv specific 2: Dotarea centrului de recuperare neuromotorie
Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin lucrări specifice de amenajare a spațiului interior și exterior al centrului (grădina senzorială), montarea mobilierului adecvat desfășurării activităților, optimizarea spațiului, dotarea și punerea în funcțiune a sălilor de kinetoterapie, fizioterapie, a sălilor de masaj terapeutic, de terapie ocupațională, de stimulare psiho-senzo-motorie, a cabinetului medical, monta și punerea în funcțiune a echipamentelor necesare pentru menținerea/dezvoltarea autonomiei și ponteníalului funcțional al beneficiarilor, in cadrul activităților de reabiltare și reabilitare prin terapiile specializate specifice (terapie cu laser, cu ultrasunete, cu curenți, neurofeedback).

Obiectiv specific 3: Furnizarea de servicii sociale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor adulte cu dizabilități, pentru dezvoltarea şi/sau consolidarea deprinderilor de viaţă independent
Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi persoane adulte cu handicap locomotor sau neuromotor, cu domiciliul în Sectorul 6, care au suferit traumatisme, intervenții chirurgicale, accidente vasculare cerebrale, care prezintă afecțiuni reumatismale sau alte tipuri de afecțiuni care necesită recuperare fizică. Beneficiarii indirecți vor fi familiile care au în îngrijire persoane cu dizabilități de acest tip, prin oferirea unei alternative în ceea ce privește recuperarea și reintegrarea în comunitate.

Centrul va deservi minim 20 beneficiari/zi si minim 90 pe durata de implementare a proiectului.

Finanțare PNRR - 3342334.39 lei fara TVA

Contribuție DGASPC SECTOR 6 - 2434542.15 lei fara TVA

Perioada de implementare a proiectului max 26 - nu va depăși data de 31 decembrie 2025

Banca de Alimente și Cantina Socială
vezi detalii

Prima inițiativă de acest fel lansată de o autoritate publică din România. Ridicate pe un teren generos donat de Biserica Ortodoxă Română, aceste două facilități promit să devină un centru de speranță și ajutor pentru cei în nevoie.
Banca Locală de Alimente Sector 6 este rodul unui parteneriat public-privat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Asociația Diaconia, în cadrul căruia autoritățile locale sunt inițiatorul și promotorul programului. Proiectul prevede posibilitatea implicării unor asociații de binefacere, organizații nonguvernamentale din domeniul social sau ecologic, alte instituții publice, firme, voluntari, în cadrul unor acorduri de colaborare cu responsabilități precise.

Construcția, gestionată de DGASPC Sector 6, se apropie de finalizare, având un grad de realizare de peste 90%. La Banca de Alimente, muncitorii sunt în plin proces de finisare, lucrând la camerele de congelare, instalația de stingere a incendiilor, finisaje, montarea obiectelor sanitare și pregătirea spațiilor de depozitare și distribuție.

Această bancă de alimente, un concept inovator, se va întinde pe o suprafață generoasă de 1.300 mp la parter, unde vor fi amenajate rafturi pentru produse alimentare neperisabile, camere frigorifice și de refrigerare, precum și spații dedicate ambalării și distribuției alimentelor. La etaj, vor fi amplasate birouri, vestiare și toalete.

Cantina Socială, amplasată într-un spațiu luminos de 400 mp, cu pereți de sticlă, va oferi un loc de masă primitor pentru persoanele defavorizate. Bucătăria și spălătoria vor fi situate în spatele cantinei. În prezent, se lucrează la finisaje și montarea instalațiilor și echipamentelor necesare.

Banca de Alimente va juca un rol crucial în colectarea de produse alimentare de la marile magazine, produse care altfel ar risca să nu fie vândute și să ajungă la expirare. Aceste alimente vor fi apoi preparate în cantina socială și distribuite celor mai sărmani membri ai comunității.

Se așteaptă ca, după finalizarea lucrărilor și angajarea personalului necesar, Banca de Alimente și Cantina Socială să își deschidă porțile în cursul acestui an, marcând un pas important în lupta împotriva sărăciei și a risipei alimentare în România.

Anticipăm că 18.000 de persoane vârstnice și 1000 de familii monoparentale sau cu mulți copii vor primi hrană prin intermediul Băncii Locale de Alimente Sector 6. 

Proiecte finalizate

“Aripi spre viitor” – Cod proiect MYSMIS 135937
vezi detalii

Obiectivul general al proiectului este crearea în Regiunea București – Ilfov a unui sistem de măsuri integrate și sustenabile, care să permită reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a unui nr. de 500 de tineri care au abandonat școala sau adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie și dezvoltarea unor servicii educaționale de calitate prin îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 420 persoane din sistemul de învățământ.

Parteneri:  Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Fundația Estuar și Asociația Four Change

Activitati:

 1. Campanie de informare și conștientizare în rândul copiilor, tinerilor, adulților și părinților despre beneficiile continuării procesului educativ prin înscrierea în programul „A doua șansă” și sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie cu privire la riscul educațional cu care se confruntă copiii din București și promovarea unor propuneri/măsuri care să asigure echitatea în educație.
 2. Dezvoltare inovativă de programe tip a doua șansă pentru creșterea  gradului de atractivitate a procesului de învățământ prin platforma www.educatie21.ro .
 3. Formare profesională a cadrelor didactice cu scopul de a contribui la dezvoltarea alfabetizării funcționale a copiilor și îmbunătățirea competențelor cheie a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile grupului țintă.
 4. Informare și consiliere pentru părinți, cu accent pe facilitarea reîntoarcerii  copiilor și tinerilor în sistemul de educație, informarea părinților în legătură cu importanța educației, drepturile copilului și modul în care acestea trebuie respectate; îmbunătățirea abilităților părinților de a comunica cu copiii, de a-și ajusta așteptările față de aceștia în mod realist;
 5. Consilierea și orientarea în carieră pentru 500 persoane care nu și-au finalizat educația obligatorie, ce are în vedere creșterea stimei de sine pentru beneficiarii participanți în program, aceștia reușind să se descopere și să se dezvolte în acord cu propriile resurse.
 6. Inovare socială, organizarea și derularea atelierelor de educație nonformală „Abilitățile viitorului” care vor facilita și încuraja participarea elevilor la luarea deciziilor contribuind la asigurarea dreptului la o educație de calitate pentru fiecare copil din România, indiferent de mediul din care provine.

Buget total de 9.518.252,96 de lei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 va contribui cu suma de 23.715,80 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă în sumă de 1.185.790,16 lei,

Perioada de implementare a proiectului ianuarie 2021 - august 2023

Constructie si dotare Cresa “Ingerasii” – ID 124789
vezi detalii

Proiectul de investitii propus la finantare este in concordanta cu obiectivul specific al prioritatii de investitii 10.1; obiectivul specific 10.1 al Axei Prioritare 10 – „Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului”.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă creșterea gradului de participare a populației in invatamantul anteprescolar si realizarea conditiilor pentru o educatie de calitate prin construirea unei crese cu o capacitate de 124 de locuri in Sectorul 6, Bucuresti, cu regim de inaltime Ds+P+1E.

Scopul proiectului este imbunatatirea infrastructurii educationale la nivelul anteprescolar prin realizarea unei constructii noi care sadeserveasca activitatea de învatamânt anteprescolar, date fiind cererile mai la nivel de Sector 6 dar si la nivel de Bucuresti, in concordanta cu numarul restrans d elocuri pentru copii de varsta anteprescolara. Aceasta investitie va conduce la: Îmbunatatirea siextinderea infrastructurii educatiei în mediul urban, Asigurarea egalitatii de sanse prin accesul la educatie al persoanelor cu dizabilitati si al grupurilor defavorizate cât si al celor cu probleme de ordin social, Prevenirea abandonului scolar, mobilier adecvat procesului educational.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Construirea, dotarea si infiinarea unei structuri care ofera servicii sociale de ingrijire si educare tip cresa cu o capacitate de 124 de locuri.
 • Cresterea anuala a numarului de copii , in urma realizarii investitiei.
 • Accesul la procesul educational si social obligatoriu tuturor copiilor, independent de sex, origine, religie sau convingerile lor de eventualul lor handicap.

Grupul tinta al proiectului:

Beneficiarii directi ai proiectului sunt cei 172 de viitori utilizatori ai obiectivului dupa cum urmeaza: 124 copii (0-3 ani); 48 personal angajat.
Valoarea totală a finanțării este de 9.987.752,64 lei lei, din care valoarea eligibila a proiectului este de 4.445.658,32 lei.
Proiectul s-a derulat în perioada 03.08.2020 - 31.08.2021, cu prelungire prin acte adiționale până în decembrie 2023.

Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victim ale abuzului sexual și violenței
vezi detalii

Proiectul a fost depus în cadrul programului de finanțare Active Citizens Fund România, Apel #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal Granturi medii și mari, Runda 2, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul programului este consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 este partener în cadrul acestui proiect, iar solicitantul este Organizația Salvați Copiii.

Proiectul este un răspuns coerent și adaptat nevoilor beneficiarilor la problema retraumatizării și revictimizării copilului abuzat (sexual sau alte violențe) în lipsa unei abordări multidisciplinare. In primele 9 luni ale anului 2019, pe teritoriul țării noastre s-au înregistrat peste 11.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor.

Proiectul își propune pe de o parte să faciliteze îmbunătățirea gradului de conștientizare la nivelul a 12.000 de persoane din România cu privire la drepturile copiilor, iar pe de alta parte implementarea modelului islandez Barnahus de intervenție în acest domeniu, care reunește serviciile relevante sub un singur acoperiș. Acest model va fi pilotat în cadrul unui centru care va fi deschis în București și va deservi în primele 36 de luni cel puțin 100 de copii. Se vor organiza mese de lucru cu autorități locale pentru transfer de bune practici în București, Iași și Timișoara și 25 de sesiuni de educație pentru elevi pentru întărirea perspectivei drepturilor omului, tratamentului egal și combaterii tuturor formelor de abuz. Se va crea o platforma pentru promovarea drepturilor copiilor și raportarea situațiilor de încălcare a drepturilor copiilor, se va crea și operaționaliza centrul pilot Barnahus și se vor furniza servicii multidisciplinare.

Grupul țintă  este format din:

 • 100 copii victime ale abuzului sexual/violenței. Vor fi selectați copiii abuzați/cu suspiciune de abuz de 2-17 ani cu domiciliul/reședința în București.
 • 500 copii cu risc de încălcarea dreptului omului din București, Iași, Timișoara.
 • 180 persoane din instituții și autorități publice, actori relevanți ;
 •  20 angajați și voluntari ai solicitantului.

Durata proiectului a fost de 18 luni martie 2022-august 2023
Valoarea totală a proiectului: 742.224,14 lei

Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România
vezi detalii

Proiectul este finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”, gestionat de către Ministerul de Justiție din România în calitate de Operator de Program. Proiectul reprezintă o acțiune strategică menită să sprijine autoritățile administrației publice din România să adopte o acțiune coordonată în abordarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul.

Obiectivul general: susținerea punerii în aplicare a Convenției de la Istanbul în România și vizând în mod implicit, reducerea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor, acest proiect este destinat să faciliteze schimbul de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în domeniul violenței în familie și a violenței împotriva femeilor.

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) este solicitantul proiectului, iar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 este partener.

Implementarea proiectului la nivelul sectorului 6 București va avea ca obiectiv înființarea centrului de consiliere pentru agresori, cu o capacitate de 10 locuri, care va funcționa cel puțin 24 de luni. Perioada de sustenabilitate a proiectului este de 5 ani.

Administrarea centrului va fi responsabilitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6.

Centrul de consiliere pentru agresori va oferi următoarele tipuri de servicii:

 • Consilierea psihologică pentru reducerea comportamentului violent și de control asupra membrilor familiei;
 • Educație și consiliere pentru dezvoltarea abilităților de viață prosocială;
 • Sprijin pentru reabilitarea, reinserția și integrarea/reintegrarea social a agresorilor;
 • Educație cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Valoarea totală a proiectului: 12.372.250 lei
Valoare D.G.A.S.P.C. 6: 198.747,82 lei
Durata proiectului: 36 luni

Leaving Care - Integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc sistemul de protecție speciala din regiunea Bucuresti-Ilfov - POCU/739/4/20/135808
vezi detalii

Componentă 1 - Apel : POCU/739/4/20/ Operațiune compozită OS 4.12, OS 4.13/20/ Operațiune compozită OS 4.12, OS 4.13
Obiectivul general al proiectului urmărește creșterea numărului de tineri care părăsesc serviciile de tip rezidențial pregătiți pentru a avea o viață independentă și acompaniați în primii ani după încetarea măsurii de protecție.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Pregătirea pentru viața independentă a unui număr de 70 tineri care urmează să părăsescă serviciile de tip rezidențial din regiunea București-Ilfov sau care au părăsit sistemul de protecție a copilului
 2. Acompanierea unui număr de 20 tineri după încetarea măsurii de protecție din serviciile de tip rezidențial.
 3. Dezvoltarea unei rețele locale pentru susținerea tinerilor care părăsesc serviciile de tip rezidențial în municipiul București.

Tranziţia tinerilor din sistem de protecţie la viaţa independentă are doua dimensiuni relevante:

 • identitatea tinerilor din sistemul de protecție (interese educaţionale şi profesionale; interese pentru petrecerea timpului liber; stil de viață, vulnerabilitate psihologică, comportamente de risc, delincvență juvenilă; relații familiale și sociale, legături de ataşament și sentiment de apartenență);
 • pregătirea acestora pentru viața independentă: abilităţi practice de viaţă independent (auto-îngrijire, abilităţi practice etc.); atitudini și nevoi asociate cu pregătirea în vederea tranziției spre viața independentă (e.g. surse de suport social cu rol facilitator, bariere, soluţii).

Proiectul este implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, partener, împreună cu Asociația SOS Satele Copiilor din România (lider de proiect) și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3, partener.

Proiectul se adresează atât copiilor şi tinerilor cu vârsta între 16-26 ani care se află încă într-un serviciu de tip rezidenţial, cât şi tinerilor care au ieşit din sistemul de protecție începând cu anul 2016 şi care nu au împlinit vârsta de 25 ani.

Valoarea totală a proiectului este 4.751.497,88 lei, din care cofinanțarea UE este 3.801.198,29 lei. Contribuția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 este de 18.625,69 lei.

Durata de implementare a proiectului 36 luni (septembrie 2020 - septembrie 2023).

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”
vezi detalii

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” AP 4/ PI 9.iv/OS 4.5 &4.14;

Obiectiv general
Creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

la nivel național, proiectul se adresează unui grup țintă format din 15 000 persoane (inclusiv provenite din mediul rural și de etnie romă), din care:

 • Asistenți maternali care beneficiază de sprijin – 4000 (din care 2000 din mediul rural). Se va avea în vedere identificarea și recrutarea persoanelor interesate să devină asistenți maternali în vederea asigurării, pe de o parte a resursei umane necesare reducerii numărului de copii și tineri instituționalizați, iar pe de altă parte pentru asigurarea creșterii și îngrijirii copiilor care urmează să fie separați de familie în urma confirmării riscului de separare a copilului de familie.
 • Personal specializat din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței sociale (cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie)
 • Persoane care beneficiază de formare (asistenți maternali)– 11000 ( din care 5500 din mediul rural). La finalul proiectului vor fi certificate cel puțin 12000 de persoane, acestea îmbunătățindu-și nivelul de calificare ca urmare a sprijinului primit.

La nivelul sectorului 6, 18 asistenți maternali angajați și formați și 57 asistenți maternali formați.

Valoare proiect Sector 6 - 14.640.047,00
Contribuția DGASPC Sector 6 - 292.907,00
Durata proiectului 61 luni (decembrie 2018 - decembrie 2023)

Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local
vezi detalii

Cererea de proiecte POCA/660/2/1 (CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată) Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Scop
Creșterea capacității Centrului pentru Legislație Nonprofit și a partenerilor acestuia de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării politicilor din domeniul protecției sociale la nivelul Sectorului 6 Bucuresti.
Atingerea scopului se va realiza prin dezvoltarea unui parteneriat la nivel local în vederea evaluării și monitorizării independente a politicilor sociale de la nivelul Sectorului 6 și instruirea a 55 reprezentanți ai societății civile, aleși locali și funcționari din administrația publică locală. Prin obiectivele specifice propuse, proiectul contribuie la îmbunatățirea capacității tehnice a organizației de a dezvolta instrumente de evaluare de politici publice si de a dezvoltarea reþelei de parteneri în domeniul social. De asemenea, va creste gradul de implicare a cetatenilor, ONGurilor si partenerilor sociali în procesul de luare a deciziilor.

Obiective

Obiectiv program

 • OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

Obiective proiect

 • Implementarea unui instrument de monitorizare și evaluare independentă a politicilor și strategiilor în domeniul protecției sociale la nivelul Sectorului 6 într-o perioadă de 14 luni;
 • Dezvoltarea unui mecanism de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate precum și a cetățenilor în elaborarea politicilor și strategiilor în domeniul protecției sociale la nivelul Sectorului 6 într-o perioadă de 14 luni;
 • Creșterea capacității a 10 reprezentanți ai ONG-urilor și 10 angajați ai Primăriei Sector 6 de a monitoriza și evalua impactul măsurilor de politică publică în domeniul protecției sociale într-o perioadă de 10 luni;

Grup țintă

 • 40 reprezentanți ai societății civile
 • 5 aleși locali (ex. consilieri locali, viceprimari);
 • 20 persoane din autoritățile și instituțiile publice locale (personal de conducere și de execuție) 

„Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca masură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” – Cod proiect: 153535
vezi detalii

Obiectiv general: Cresterea eficientei serviciilor de asistenta sociala la nivelul DGASPC Sector 6 prin dezvoltarea si implementarea unei solutii informatice integrate innovative, ca masura de simplificare a procedurilor administratice catre cetateni.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Dezvoltarea şi implementarea unor instrumente informatice inovatoare (componente de front-office şi backoffice) ce susţin eficientizarea activităţilor interne şi reducerea birocraţiei instituţionale în vederea furnizării serviciilor de asistenţă socială pentru cetăţenii sectorului 6.
 2. Dezvoltarea unui website pentru facilitarea accesului cetăţenilor la serviciile oferite de către DGASPC Sector 6

Grup ţintă
Componenţa grupului ţintă este determinată de atribuţiile curente ale angajaţilor DGASPC Sector 6 în conformitate cu organigrama instituţiei şi încadrarea acestora pe funcţii, aceştia fiind cei care vor beneficia de instruire privind utilizarea aplicaţiei informatice. Nominalizarea va fi realizată respectându-se principiile egalităţii de şanse, nediscriminării şi egalităţii de gen. În ceea ce priveşte nivelul de muncă al angajaţilor generat de activităţile manuale (consumatoare de timp şi resurse financiare), prin implementarea soluţiei informatice se va reduce atât efortul depus, cât şi timpul de răspuns al solicitărilor. Astfel, prin implementarea proiectului vor fi îmbunătăţite fluxurile de lucru atât la nivel inter-departamental, cât şi cu solicitanţii externi - cetăţenii Sectorului 6.

Rezultate
Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate
Rezultat de proiect R1: Platformă informatică (front-office, back-office) de gestiune integrată si standardizată a serviciilor de asistenţă socială la nivelul DGASPC Sector 6 implementată.

Durata proiectului iunie 2022 – septembrie 2023

 

Arhivă 2014-2021

Arhivă 2009-2013

Urmăriți-ne si pe Facebook

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA