Serviciul Persoane Adulte cu Handicap Permanent

Domeniu de competență

  •  Monitorizează persoanele adulte cu handicap beneficiare de certificat de handicap cu valabilitate permanentă, prin efectuarea de anchete sociale în mediul familial al persoanei cu handicap, o dată pe an sau ori de câte ori situația o impune
  •  Efectuează anchete sociale în mediul familial al persoanei cu handicap în vederea clarificării mandatelor returnate, conținând prestații sociale neridicate
  •  Efectuează anchete sociale la solicitarea altor autorități, instituții publice și ONG-uri pentru persoanele beneficiare sau nu de certificat de handicap, care domiciliază, au reședința pe raza sectorului 6 sau locuiesc în fapt pe raza sectorului 6
  •  Acordă servicii de informare și consiliere socială persoanelor cu handicap aflate în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 sau familiilor acestora

Categorii de beneficiari

  •  copiii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România;
  •  adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România;

Legislație

  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 mai 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modifocarile si completarile ulterioare
  • Hotarârea nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  • Legea 292/2011 a asistentei sociale 

Date de contact:

Adresa: str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului);
Telefon: 0372303292.

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA