119 - numărul unic pentru copii

Sună direct

Factorii de stres provocați de pandemia COVID 19, manifestați deopotrivă asupra copiilor și familiilor acestora, au fost în multe cazuri agravați suplimentar de factori de securitate, sănătate și financiari, ceea ce a contribuit la o creștere notabilă a riscurilor de violență/abuz împotriva copiilor. Din păcate, măsurile de izolare au agravat și mai mult situația copiilor proveniți din medii defavorizate, care erau deja expuși unor astfel de situație. 

În acest context, ca răspuns la criza provocată de pandemia COVID 19, actorii din serviciile destinate protecției copilului, precum și furnizorii de servicii sociale au inițiat in amplu proces de evaluare și configurare a unor noi modalități prin care copiii și familiile afectate de diferite vulnerabilități să poată fi sprijiniți într-o manieră adaptată actualei perioade, care să implice ca modalitate de comunicare inclusiv utilizarea tehnologiei.  

Liniile de asistență pentru copii, care în ultimul deceniu au devenit din ce în ce mai importante pentru a răspunde preocupărilor exprimate de copii și tineri cu privire la o serie de probleme care le afectează viața au devenit astfel o opțiune fezabilă pentru autoritățile preocupate de remedierea consecințelor grave pe care perioada scursă de la declanșarea actualei pandemii le-a lăsat deja asupra echilibrului psiho-emoțional al copiilor, sau a modului în care sănătatea și integritatea acestora au fost protejate în mijlocul propriei familii. 

O linie de asistență pentru copii este un serviciu de telecomunicații și de informare/intervenție conceput pentru copii și tinerii cu vârsta până la 18 ani, fiind un serviciu accesibil tuturor celor care solicită asistență sau doar au nevoie de cineva cu care să vorbească despre problemele care îi afectează. O linie de asistență pentru copii plasează copiii și protecția lor ca principiu de bază, oferind asistență (de urgență) și referirea copiilor către servicii pe termen lung, atunci când este cazul. 

Numărul unic național 119 este disponibil în toate rețelele publice de comunicații din România, fiind destinat raportării și prevenirii cazurilor de abuz, exploatare, neglijare și orice alte forme de violență asupra copilului, pentru situațiile care nu necesită intervenția imediată a agențiilor specializate din cadrul Serviciului de Urgență 112. 

Elementele cheie care definesc numărul unic pentru copii - 119, pentru a răspunde în mod corespunzător la situațiile de urgență semnalate și furnizarea unei intervenții specializate într-o situație de criză din viața copilului sunt: 

A. Accesibilitatea  

Număr de telefon accesibil copiilor, ori de câte ori au nevoie de asistență (24/24) 

Apel gratuit, număr format din 3 cifre, ușor de reținut (119) 

Disponibil la nivel national, poate fi apelat din orice zonă, regiune, loc îndepărtat, marginalizat 

Informare copii - mod de accesare (acolo unde este cazul) 

B. Respectarea drepturilor copiilor 

C. Conectarea copiilor la resurse și oferirea de asistență de urgență/termen lung 

Scopul numărului unic 119 este acela de este de a oferi în mod gratuit, sprijin și asistență, copiilor aflați într-o situație de pericolurgență/criză dar și de a oferi suport emoțional imediat.răspunde copiilor care au nevoie de îngrijire şi protecţie prin acordarea unui sprijin real şi imediat, oferindu-le gratis asistență prin intermediul numarului unic 119. 

Luăm în considerare nevoile și valorile tuturor celor pe care îi servim în eforturile noastre de a proteja copiii, menținând în același timp familiile unite ori de câte ori este posibil, înlesnim copiilor contactarea serviciului potrivit evenimentului raportat și reducerea timpului de răspuns necesar pentru primirea serviciului adecvat. 

Scopul principal al numărului unic – 119 este de a asigura asistență rapidă și imediată, în situații în care există un risc asupra vieții acestora copiilor sau acestora le este pusă în pericol sănătatea și/sau integritatea fizică și psihică. sau le pun în pericol sănătatea. 

Linia destinată copiilor prin numărul unic – 119 încurajează și le permite acestora să-și facă cunoscute opiniile lor asupra problemelor care îi afectează. 

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA