Creșele de stat din Sectorul 6

Rezultate înscriere  - 14.06.2024

Rezultatele sesiunii iunie 2024 de înscriere a copiilor la Creșa Harap Alb din Sectorul 6

Rezultatele sesiunii iunie 2024 de înscriere a copiilor la Creșa Neghiniță din Sectorul 6

Rezultatele sesiunii iunie 2024 de înscriere a copiilor la Creșa Pinocchio din Sectorul 6

IMPORTANT: Data de admitere a copiilor în colectivitate este data de început a anului școlar 2024/2025, 09 septembrie 2024, conform calendarului anual stabilit prin Ordin al Ministerului Educației. Părintele/reprezentantul legal aflat în concediu pentru creșterea copilului are obligația să prezinte adeverință de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la data admiterii, sub sancțiunea pierderii locului la creșă.

Statusul ‘în așteptare’ - cererile de înscriere rămase pe lista de așteptare cărora NU le-a fost atribuit un loc la creșă, vor rămâne în baza de date a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 pe parcursul anul școlar pentru care s-a făcut înscrierea (nu se transferă dintr-un an școlar în altul). În cazul în care, pe parcursul anului, în afara sesiunii de înscriere se eliberează un loc în creșă, locul vacant va fi atribuit următorului copil de pe lista finală a dosarelor declarate eligibile, în ordinea crescătoare a listei de așteptare.  

Perioada de depunere contestații  - 14 – 20 iunie 2024, la adresa de email: office@dgaspc6.com

Regulamentul privind înscrierea/reînscrierea, acordarea/încetarea serviciilor furnizate în cadrul creșelor aflate în subordinea DGASPC Sector 6, începând cu anul şcolar 2024-2025

Creșa Neghiniță, Creșa Harap-Alb, Creșa Pinocchio și Creșa Îngerașii aflate în subordinea DGASPC Sector 6, sunt servicii publice cu personalitate juridică, autorizate pentru a primi și îngriji copii în vârstă de 1-3 ani.

Fac parte din sistemul de învățământ preuniversitar, reglementat de legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Programul de funcționare este de luni până vineri, între orele 6.00 și 18.00. Cele 4 creșe de stat ale DGASPC nu au vacanțe ca grădinițele și școlile, ci își întrerup activitatea, prin rotație, doar 30 de zile pe an, în timpul verii, pentru curățenie. De asemenea, își închid porțile în perioada sărbătorilor legale.

Servicii oferite

 • Îngrijire, hrană, supravegherea stării de sănătate a copilului;
 • Educație timpurie, în baza unui curriculum național, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor;
 • Servicii complementare pentru copil și familie, respectiv servicii de informare și consiliere, de educație parentală, de terapie logopedică, de asistență psihopedagogică.

Pentru copiii din familii defavorizate, contribuția lunară pentru hrană este suportată de Consiliul Local Sector 6, prin DGASPC.

Procedura de înscriere 2024-2025

Pentru anul școlar 2024-2025, reînscrierea/înscrierea copiilor în creșele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 se va realiza exclusiv online, accesând platforma crese6.ro, conform următorului calendar:

Etapa I:

 • Perioada de reînscriere (înregistrarea dosarelor copiilor care au frecventat creșa în anul școlar anterior):
  20 mai, ora 08:00 – 23 mai 2024, ora 23.59
 • Afișarea rezultatelor pe site-ul www.asistentasociala6.ro:
  24 mai 2024, ora 14 :00
 • Perioada de depunere contestații 
  24 – 25 mai 2024

Etapa II:

 • Perioada de înscriere (înregistrarea dosarelor) pentru copii nou veniți :
  27 mai, ora 08:00 – 07 iunie 2024, ora 23:59
 • Afișarea rezultatelor pe site-ul www.asistentasociala6.ro:
  14 iunie 2024, ora 14:00
 • Perioada de depunere contestații:
  14 iunie – 20 iunie 2024

Admiterea copiilor de vârsta antepreșcolară în creșă se face în limita locurilor disponibile rămase la sfârșitul sesiunii de reînscriere.

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA