Scopul si misiunea Adapostului de noapte sunt de a furniza servicii de gazduire temporară pe timp de noapte în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Principiile  care stau la baza prestarii serviciilor sociale in cadrul Adapostului de noapte sunt urmatoarele:

 1. recunoașterea și respectarea demnității umane;
 2. respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 3. protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 4. asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 5. deschiderea către comunitate;
 6. ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia.

Tipurile de servicii oferite în cadrul Adăpostului de Noapte

 1. Găzduire pe timp de noapte
 2. 2 mese pe perioada găzduirii
 3. Igienizare, îngrijire personală, deparazitare și haine curate (kit de igienă de personală, kit de cazarmament)
 4. Evaluare socială primară

Cine poate beneficia de serviciile Adăpostului de Noapte

 1. Adulți care temporar sau permanent nu au o locuință și care se adăpostesc în spații publice, în locuințe improvizate sau la prieteni/cunoscuți pe raza sectorului 6 și se află în imposibilitatea de susține o locuință în regim de închiriere
 2. Adulți care nu suferă de boli transmisibile ce contravin participarea într-o colectivitate
 3. Adulți care nu prezintă un comportament agresiv fizic sau verbal fie ca urmare a consumului de substanțe stupefiante sau a alcoolului, fie ca urmare a unei boli psihice
 4. Adulți autonomi, care se pot gestiona singuri și care nu prezintă probleme de mobilitate

Cum pot accesa serviciile Adăpostului de Noapte

 1. La cerere
 2. Găzduire în situații de temperaturi extreme

Cui mă adresez dacă vreau să accesez serviciile Adăpostului de Noapte

 1. Sun la numărul de urgență care este 24/24 h: 0731 624 849
 2. Merg direct la una dintre locațiile adăpostului de noapte
 3. Solicit sprijinul comunității sau al unui echipaj de poliție

Documente necesare

 1. Cerere
 2. Declarație consimțământ GDPR
 3. Act de identitate/ sau Proces verbal de identificare
 4. Acte medicale (adeverință medicală pentru admitere în comunitate)

Capacitate – 56 de locuri

Program Adăpost de Noapte

20.00-08.00

Locații

Adresa: Drumul Mănăstirea Văratec, nr. 1-5
 

Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA