Proiectul Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” este rezultatul parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Parohia „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ioan Rusu”

,,Centrul de zi Sfinții Împărați Constantin și Elena” este un centru de zi cu caracter social la nivelul comunităţii locale care îşi propune susţinerea familiilor  din sectorul 6 prin acordarea unui ajutor în ceea ce priveşte integrarea preşcolară a copiilor. 

Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” ofere îngrijire de zi la standarde profesionale adecvate, servicii recreative, de îngrijire, hrană şi supraveghere pe timp de zi pentru preşcolari
Proiectul promovează solidaritatea comunitară în valorizarea copilului şi a copilăriei incluzând în serviciul tip gradiniţă copii. Programul se  adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 si 7 ani care nu frecventează programul grădiniţelor de stat sau al grădiniţelor particulare fie din cauza numărului limitat de locuri, fie din motivul imposibilităţii de a plăti o taxă.

Programul educaţional al Centrului de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” respectă programa Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului şi este completat cu activităţi opţionale şi extracurriculare.

Activități vezi detalii

Activitatea Centrului de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” este structurată, în funcţie de vârsta copiilor astfel:

 • grupa mică (3 si 4 ani)
 • grupa mijlocie (4 si 5 ani)
 • grupa mare (5 si 6 ani)

La Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” copiii beneficiază într-un spaţiu modern de:

 • Săli de clasă;
 • Săli de joacă/dormitoare;
 • Cabinet medical;
 • Cabinet de psihologie;
 • Sală de masă;
 • Loc de joacă.

Program zilnic:

 • program prelungit: între orele 07:30-17:30, (include micul dejun, două gustari şi prânzul).

Meniul zilnic al copiilor este bogat în substanţe nutritive şi vitamine care să le dea energie pe parcursul întregii zile conform normelor în vigoare. De asemenea, programul prelungit include timpul de somn.

Alte activităţi

 • asigurarea unui prânz si gustări,
 • testare psihologică în vederea optimizării ritmului de dezvoltare a personalităţii;
 • la sfârşitul fiecărei săptămâni, părinţii primesc informaţii despre activităţile desfăşurate în săptămâna respectivă,
 • suport financiar şi material (alimente, rechizite) pentru copil;
 • activităţi de recreere - socializare: plimbări în parc, vizite la muzee, Circ, Grădina zoologică, Grădina Botanică, vizionare de spectacole, teatru, participare la târguri, festivaluri sau expoziţii pentru copii, vizite la mănăstiri și biserici reprezentative din București și din împrejurimi, participarea la slujbe religioase, organizarea de serbări în cadrul parohiei și împărtășirea copiilor la slujbele oficiate în cadrul parohiei.

 În cadrul centrului de zi, copiii preşcolari vor servi şi masa, după cum urmează:

 • În situaţia frecventării centrului de zi - program prelungit, cuprins în intervalul orar 07.30 -17.30, copiii vor servi micul dejun, două gustări şi prânzul.
 • Copiii din cadrul centrului de zi cu  program prelungit vor beneficia de un meniu bogat în substanţe nutritive şi vitamine care să le dea energie pe parcursul întregii zile. De asemenea, preşcolarii din cadrul programului prelungit vor beneficia şi de program de somn.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE vezi detalii

Înscrierea beneficiarilor în programul Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” se va realiza printr-o cerere înaintată către Direcția Protecția Copilului, Aleea Istru  nr. 4, Sector 6, București, la Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie, (tel. 021.317.63.11, fax 021.317.63.12). Acest dosar va conţine în mod obligatoriu:

 • cerere de înscriere;
 • adeverință de salariat pentru fiecare dintre părinți sau decizia anuală de impunere pentru PFA;
 • adeverință eliberată de ANAF (valabil şi pentru părinții care nu au domiciliul în sectorul 6), care să ateste că părintele nu are venituri;
 • copia actului doveditor privind suspendarea raportului de muncă (decizie), după caz;
 • talon de pensie, după caz;
 • adeverință din care să rezulte că este o persoană în căutarea unui loc de muncă, eliberată de Agenția  Locală pentru  Ocuparea  Forței  de Muncă  (b-dul. Timișoara  nr. 59,  sector  6, București), după caz;
 • copie după certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 • copii după certificatele de naștere ale fraților minori;
 • copie după actele de identitate pentru fiecare părinte;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • copii după acte care să evidențieze situația juridică a minorilor (ex: hotărâre judecătorească prin   care   s-a   pronunțat   divorțul   părinților   și   încredințarea   minorului,   hotărâre judecătorească prin care se recunoaște paternitate minorului, hotărâre de plasament sau de încredințare în vederea adopției);
 • copia certificatului de deces a părintelui (dacă este cazul);
 • adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate, fișă de vaccinări completate de către medicul de familie.

Criterii de admitere vezi detalii

Criteriile principale de admitere în centru sunt următoarele:

 • Copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani;
 • Domiciliul legal / viză de flotant la care locuiesc efectiv familia împreună cu copilul, să fie pe raza sectorului 6
 • Venitul NET pe membru de familie să fie mai mic sau egal cu 1450 lei (La calcularea veniturilor se ține seama de totalitatea veniturilor cu caracter permanent)

Criterii secundare de admitere în limita locurilor disponibile
(Copilul/Familia trebuie să îndeplinească cele 3 criterii principale și minim unul dintre cele secundare)

 • Copilul care nu are acces la o altă formă de învățământ preșcolară / supraveghere pe timpul zilei (pentru această situație părintele / reprezentantul legal trebuie să facă dovada / să prezinte refuzul instituției la care a solicitat înscrierea.);
 • Copilul cu recomandarea C.M.B.R.A.E care nu are / nu mai are acces la o altă formă de învățământ preșcolar / supraveghere pe timpul zilei  (pentru această situație părintele / reprezentantul legal trebuie să prezinte recomandarea C.M.B.R.A.E și refuzul instituției la care a solicitat înscrierea / reînscrierea);
 • Copilul cu frate / frați înscriși in programul Centrului de Zi;
 • Copilul cu nevoie educaționale speciale care nu are acces la o altă formă de învățământ (pentru această situație părintele / reprezentantul legal trebuie să facă dovada / să prezinte refuzul instituției la care a solicitat înscrierea.);
 • Copilul lipsit de supraveghere și suport din partea familiei din motive obiective (ex. program de lucru prelungit al părinților, părinți bolnavi, părinți neșcolarizați etc.);
 • Copilul aflat în risc de separare cu scopul prevenirii abandonului familial și marginalizării sociale;
 • Copilul care beneficiază de o măsura de protecție – plasament;
 • Copilul care provine din familii cu mai mult de 3 copii;
 • Copilul provenit din familie monoparentală;
 • Copilul al cărui părinte nu are loc de muncă și este în căutarea unui loc de muncă;

Contribuțiile părinților vezi detalii

Copiii de vârstă preșcolară vor beneficia de programul centrului de zi, respectiv de activităţile desfăşurate la  Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena”, în funcţie de venitul pe membru de familie, după cum urmează:

 • Copiii preşcolari care provin din familii cu un venit de până la 1450 lei/membru de familie vor beneficia de servicii gratuite;
 • Pentru copiii preşcolari ce provin din familii care au un venit situat între 1450 lei/membru - 1700 lei/membru, părinţii acestora vor achita 30% din costuri;
 • Pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit situat între 1700 lei/membru 2000 lei/membru, părinţii acestora vor achita 50% din costuri;
 • Pentru copiii preşcolari ce provin din familii care au un venit de peste 2000 lei/membru, părinţii acestora vor achita costurile integral.

Nivelul costurilor lunare sunt stabilite în funcţie de programul pe care îl frecventează copilul:

 • Pentru program scurt, cuprins în intervalul orar 07:30 - 13:00, costul mediu lunar este de 900,5 lei;
 • Pentru program prelungit cuprins în intervalul orar 07:30-17:30, costul mediu lunar este de 1801 lei.

Date de contact:

Direcția Protecția Copilului Sector 6, Bucureşti
Adresa: Str. Aleea Istru nr. 4;
Telefon : 021.317.63.11;
Fax: 021.317.63.12.

Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena
Adresa: Str. Valea Ialomiței nr. 52, Sector 6, Bucureşti;
Telefon: 0733.520.440;
Program: Luni - Vineri: 8:00 - 16:30.

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA